Peter Malec: BUDAMAR LOGISTICS expanduje

Bratislava, Admin – Spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS patrí medzi najväčších hráčov v segmente železničnej prepravy na Slovensku, od roku 2006 vyrástla viac než dvojnásobne. Predseda predstavenstva BUDAMAR-u Ing. Peter Malec hovorí o zákonitostiach úspechu aj ďalších plánoch na expanziu.

 • Ste na trhu úctyhodných 12 rokov, považovaní za rešpektovaného partnera i jednotku v železničnom zasielateľstve. Aký bol v tejto histórii váš najlepší obrat?

153 miliónov EUR z predaja služieb. Tento obrat sme dosiahli v roku 2014, za minulý rok, a je zároveň naším historicky najlepším výsledkom.

 • Minulý rok ste získali aj významné ocenenie Top Partner Award od najväčšieho výrobcu ocele na svete, nadnárodnej skupiny Arcelor Mittal.

Áno, skupina Arcelor Mittal a skupina Moravia Steel patria medzi našich najvýznamnejších partnerov.
Naša dcérska spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA uspela v minulosti aj v podnikateľskej sútaži malých a stredných podnikov Diamanty slovenského biznisu 2012. Vo východoslovenskom regióne bolo hodnotených 110 firiem a táto spoločnosť získala druhé miesto v kategórii najdynamickejšie rastúca firma.

 • Koľko má dnes BUDAMAR LOGISTICS zamestnancov?

Spolu s dcérskymi a sesterskými spoločnosťami zamestnávame viac ako 500 pracovníkov.

 • Aká cesta do toho prostredia a na pozíciu predsedu predstavenstva zaviedla vás? Predtým ste zastávali riadiacu funkciu v štátnom podniku.

Môj otec v 70-tych rokoch pracoval v ČSD ako rušňovodič elektrickej trakcie. Jeho technický talent som, bohužiaľ, nezdedil, hoci až do posledného ročníka elektrotechnickej priemyslovky som veril, že je niekde skrytý. V maturitnom ročníku ma zaujal predmet ekonomika a to rozhodlo o mojom ďalšom smerovaní.
Už počas štúdia manažmentu som začal pracovať v menšej banke, kde som sa z juniorských pozícií za 5 rokov vypracoval na vedúceho oddelenia s čerstvým diplomom v ruke. Po predaji banky som zakúsil nakrátko chuť veľkej nadnárodnej korporácie v sektore automotive. No železnice si ma počkali. Dostal som sa k nim takmer náhodou v roku 2003, keď som uspel vo výberovom konaní na pozíciu riaditeľa odboru. V tom čase som tam bol najmladším stredným manažérom, mal som 27 rokov. V roku 2006 som následne dostal ponuku od súčasného zamestnávateľa a s veľkým nadšením som ju prijal.

 • Zmenila sa odvtedy, v priebehu takmer desaťročia, predmetná oblasť podnikateľského prostredia?

Áno. Veľa zmien priniesla liberalizácia železničnej dopravy v širšom priestore Európskej únie. V dôsledku neúspešnej privatizácie ZSSK CARGO v rokoch 2005 – 2006 zostal lokálny trh istý čas bez vplyvu významnejších európskych hráčov. Na trh následne vstúpilo veľa súkromných subjektov s novou licenciou na prevádzkovanie železničnej dopravy, čo pretvorilo trh na mimoriadne konkurenčný.

 • Aké konkrétne kroky ste podnikali, aby ste obstáli v konkurencii?

Základom úspechu je definícia služby. Trh prešiel pomerne radikálnou zmenou vnímania zasielateľských služieb zo strany zákazníkov. Tí v rámci hľadania úspor v nákladoch vnímali zasielateľov len ako zbytočnú súčasť dodávateľského reťazca a začali presadzovať priame vzťahy so železničnými dopravcami. Trhový posun zvládol BUDAMAR najmä vďaka špecializácii, technologickým inováciám a vysokej kvalite služieb. Táto referencia je najlepším marketingovým nástrojom, šíri sa dlhodobo a efektívne, keďže lokálny železničný trh je pomerne malý. A poučili sme sa aj z histórie iných konkurentov, že byť veľký je síce dobrým východiskom, ale nedostatočným jediným predpokladom.
Aj keď sme dnes schopní obslúžiť variabilné prepravné a logistické požiadavky rôznych zákazníkov, základnou stratégiou zostáva špecializácia na trh prepravy hromadných surovín, kde sa snažíme pokryť celý logistický reťazec od nakládky v mieste zdroja až po vykládku u finálneho spracovateľa. Približne 65 % všetkých prepráv, ktoré zabezpečujeme, sú prepravami na relatívne veľké vzdialenosti – z optiky malého Slovenska prepravujeme väčšinu komodít z najvýchodnejšieho bodu cez celé územie smerom do iných krajín Únie. Základom je silná pozícia medzinárodného železničného zasielateľa, ktorý obsluhuje zákazníkov hlavne mimo Slovenska.

 • Tam patria vaši najvýraznejší obchodní partneri Arcelor Mittal a Moravia Steel – a kto ďalší?

Možno povedať, že v hutníckom priemysle sa v CEE regióne dnes nenachádza priemyselný podnik, s ktorým by BUDAMAR nemal viac alebo menej významný obchodný vzťah. Popri tom rozvíjame aj trhovú pozíciu priamo v železničnej doprave – BUDAMAR je vlastníkom štyroch železničných operátorov, z nich dvaja patria k najväčším na lokálnom trhu (mimo trhového podielu ZSSK CARGO) a jedného sa snažíme od minulého roka rozvíjať v Poľsku.
Zároveň sa snažíme byť pri niektorých službách technologickým lídrom, čo dokumentuje úspešný projekt nového prekládkového komplexu v rámci Východoslovenských prekladísk, ktorý v partnerstve so ZSSK CARGO prevádzkujeme a ďalej rozvíjame od roku 2010. Strategickým prekládkovým a logistickým bodom pre trh hromadných substrátov je aj prístav Bratislava, ktorý prevádzkuje naša sesterská spoločnosť.

 • Zahraniční klienti si vás teda vyhľadávajú prirodzenou obchodnou logikou; z ktorých krajín najviac?

Samozrejme, väčšina zákazníkov BUDAMAR-u sú priemyselné spoločnosti operujúce mimo SR, najmä z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska. Slovensko je pre nich z dopravného hľadiska významným tranzitným územím a zvládnutie tranzitných služieb vytvára aj dobré predpoklady na úspech v komplexných medzinárodných tendroch prepravných služieb. V posledných rokoch je zrejmý trend záujmu o globálne služby; to znamená, že zákazník má záujem o balík služieb, ktorý mu poskytne jeden logistický dodávateľ. Ide o to, aby bola jednoduchšia organizácia vzťahov a jednoznačne identifikovaná zodpovednosť.

 • Kde všade svoje služby prezentujete, takpovediac, vysielate do sveta?

Pravidelne sa zúčastňujeme na špecializovaných veľtrhoch TRANSRUSSIA v Moskve, a TRANSPORT&LOGISTIC v Mníchove. Bude to tak aj tento rok.

 • Vzhľadom na prezentované úspechy i obrat sa zdá, že BUDAMAR krízu na trhu nepocítil…

Globálnu krízu sme na prelome rokov 2008 – 2009 pocítili aj my. Paradoxne, s nedostatkom prepravných výkonov sme sa vysporiadali tak, že sme urýchlili naše investičné aktivity týkajúce sa prekládkového komplexu. V konečnom dôsledku sme ušetrili na nízkych cenách ocele i stavebných prác. Zároveň sme boli hneď začiatkom roku 2010 pripravení poskytnúť úplne nový produkt, čo nám pomohlo rýchlejšie sa vrátiť do predkrízovej trhovej pozície – získaním prepráv, ktoré pred vypuknutím krízy obchádzali Slovensko, napr. cez Poľsko alebo Maďarsko.
Aj v dobrých časoch treba myslieť na to, že netrvajú večne, a pracovať s rezervami, ktoré môžu preklenúť dočasnú nepohodu. Ale treba najmä nezastať a nezaspať vo vývoji a inováciách produktov a služieb, ako aj technologickej bázy.

 • Nestalo sa vám, že vás, naopak, obchodný partner dostal do nepriaznivej situácie?

Áno, máme bohužiaľ aj takú negatívnu skúsenosť. Vyplynula z nedostatku znalostí práve na špecifickom trhu, kde sme chceli rozšíriť naše aktivity. Toto rozhodnutie nebolo správne a podobne ako v iných situáciách, aj tu platí, že liečba a sanácia následných problémov sú vždy komplikovanejšie ako prevencia.

budamar_pristav zm

 • Na ktorý z úspechov spoločnosti ste najviac hrdý?

Všeobecne ako každý manažér považujem za úspech výsledky, ktoré sa podarilo dosiahnuť, lebo to je objektívne merateľná skutočnosť. Osobne som však hrdý na tím ľudí, ktorý sa za tie roky podarilo vybudovať, lebo úspech je vždy spoločným dielom.

 • A aké sú dlhodobé plány spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS i vaše obchodno-osobné?

BUDAMAR je momentálne v rokovaní s významným globálnym priemyselným partnerom o možnostiach vytvorenia spoločného podniku zameraného na železničnú dopravu a logistiku v stredoeurópskom regióne. Je to veľmi komplexný projekt, ktorému sa venujeme už takmer dva roky a ktorý by nás v prípade úspechu významne posunul bližšie k zákazníkom a geograficky i manažérsky viac smerom na západ.
Okrem rozbehnutých hlavných projektov, ktorých prípadný pozitívny progres generuje ďalšie čiastkové úlohy a výzvy, je však toho viac. Predpoklady na úspešné dosiahnutie nastolených hlavných cieľov je potrebné vytvárať menšími transakciami. Takýmto zdanlivo menej výrazným, ale nie nevýznamným cieľom je postupné budovanie hardvérovej základne, kde BUDAMAR momentálne preferuje získavanie lokomotív a železničných vozňov zo sekundárneho trhu s následnou rekonštrukciou a modernizáciou. V oblasti mobilných prostriedkov teda necítime potrebu vlastniť skokovito veľa kapacít, ale radi využívame parciálne trhové príležitosti.
Z pohľadu mojich osobných očakávaní by som rád svoju kapacitu čím ďalej, tým menej alokoval na riadenie denného biznisu firmy a skôr sa sústredil na strategické otázky rastu, rozvoja a integrácie.

(Zdroj:  Foto: Desana Dudášová, Pripravila Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*