Známy reťazec pozitívne vytriedi až 94 % svojho odpadu, pomáhajú mu v tom aj larvy

BRATISLAVA/ADMIN – Na skládkach či v spaľovni skončí približne 50 % odpadu z domácností, lepšie na tom nie sú ani firmy. Obľúbený predajca potravín na Slovensku nedávno dosiahol unikátny úspech, ako prvý a jediný maloobchodný reťazec dokáže vytriediť takmer všetko.

Skládkovanie odpadu a jeho likvidácia v spaľovniach zaťažuje nielen životné prostredie, ale každého občana stojí nemalé financie. Aby sa situácia zlepšila, Slovenská republika sa zaviazala dosiahnuť 75 percentnú mieru vytriedenia odpadu do konca roka 2030.

Kaufland sa vydal ešte náročnejšou cestou. Vlani získal strieborný certifikát od renomovanej nezávislej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD a stal sa tak prvou a zatiaľ jedinou maloobchodnou spoločnosťou na Slovensku, ktorej sa túto úroveň podarilo dosiahnuť.

„Z hľadiska triedenia a znižovania objemu odpadu je to prvý dôležitý míľnik na ceste k nulovému odpadu. Ide o náš vlastný záväzok voči planéte,“ zdôrazňuje Gabriel Čuka, riaditeľ prevádzky a Supply Chain Management, Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Získaniu certifikátu TÜV SÜD podľa normy DIN SPEC 91436 predchádzali dvojročné prípravy, vrátane interných auditov narábania s odpadom.

„Vďaka podrobnej analýze v predajniach a logistickom sklade v Ilave sme získali na úvod detailný prehľad o množstve a type odpadu, ktorý vzniká pri našej obchodnej činnosti. Opatrenia, ktoré sme zaviedli, nám umožnili dosiahnuť pozitívnu mieru zhodnocovania odpadov v priemere vo výške až 94 %,“ upresňuje.

Na tom, že sa obchodný reťazec stal lídrom na ceste k nulovému odpadu, majú veľkú  zásluhu aj larvy muchy čiernej. Ide o výnimočný projekt, ktorý práve čaká na Európsky patent.

Inovácia zo Slovenska

Až 10 % celkového vyprodukovaného odpadu v Kauflande tvoria znečistené plasty a fólie z obslužných pultov. Obsahujú zvyšky potravín, preto nie sú vhodné na recykláciu a obvykle končili na skládkach alebo v spaľovni. Vďaka spolupráci so slovenskou spoločnosťou z Nitry, ktorá sa venuje zberu a likvidácii biologicky rozložiteľných odpadov ako ovocie, zelenina či kuchynský odpad, vznikol nápad vyskúšať larvy na čistenie fólií a plastov.

„Začali sme s projektom rozloženia bioodpadu pomocou lariev muchy čiernej, potom sme hľadali spôsoby, ako by larvy mohli vyčistiť aj plasty od zvyškov potravín tak, aby sa dali recyklovať,“ vysvetľuje Roman Briatka, manažér odpadového hospodárstva v spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Larvy muchy čiernej, ktorá pochádza z Indočíny, vo voľnej prírode žijú ako zdochlinožravce. Nemajú zuby, no pomocou úst dokážu vysať a oblízať tie časti potravín, ktoré sa začínajú rozkladať a ktorými sú znečistené práve potravinové plastové obaly. Bolo potrebné zistiť, kedy larvy najviac jedia a kedy im jesť nechutí, ako sa po fólii pohybujú, aj prečo z nej utekajú. Keďže odberatelia recyklovaného odpadu potrebujú plast čistý a v čo najväčších kusoch, musel sa vymyslieť správny biotechnologický postup.

Dnes je možné takýmto spôsobom ročne vyčistiť a zhodnotiť viac ako 1 500 ton plastového odpadu, ktorý by pravdepodobne skončil na skládke alebo v spaľovni.

„O spoluprácu už prejavili záujem aj kolegovia z iných krajín, kde pôsobíme,“ dodáva Gabriel Čuka, Kaufland Slovensko.

Papier, sklo, drevo aj kov na recykláciu

Spoločnosť využíva prísne nastavené procesy a inovácie, ktoré jej pomáhajú efektívne triediť alebo znižovať odpad. Klasické kartónové obaly a jednorazové prepravky na ovocie a zeleninu nahradili opakovane používateľné prepravky EPS. Používa tiež špeciálne skladacie palety, ktoré ušetria až 30 % fólie.

Vytriedený odpad Kaufland odovzdáva recyklačným partnerom. Papier a kartón končia v papierňach, kde sa z nich vyrábajú rôzne recyklované výrobky. Bioodpad zase poslúži na výrobu bioplynu a hnojiva. Sklo a kov sa recyklujú. Drevo, čiže europalety, ktoré sa predtým energeticky zhodnocovali, sa využívajú na výrobu podlahových krytín.

94 % miera vytriedenia odpadu je len začiatok

Kaufland plánuje výsledok z roku 2023 obhájiť opäť, keďže platnosť certifikátu je spravidla dvanásť mesiacov. Hoci ide o dobrovoľnú aktivitu bez žiadnej podpory, na jej konci však stojí šetrenie prírodných zdrojov a podpora životného prostredia.

„Sme na ceste k nulovému odpadu a veríme, že ak naďalej po nej pôjdeme, podarí sa nám certifikát obhájiť každý rok a posunúť sa ešte ďalej. Radi by sme tiež boli inšpiráciou nielen pre ďalšie firmy na Slovensku, ale aj pre našich zákazníkov,“ dodáva na záver G. Čuka.

(Zdroj: Kaufland; Pripravila: red.)

 

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*