Slovensko nepristúpilo k predchádzaniu násilia na ženách a vražda LGBTI+ ľudí poukázala na nenávisť v spoločnosti

28.3.2023 (SITA.sk) – Amnesty Inetrnational (AI) upozorňuje na to, že v roku 2022 na Slovensku vražda dvoch LGBTI+ ľudí poukázala na nenávistné nastavenie spoločnosti voči nim.

Atmosféra nenávisti

Atmosféra nenávisti spolu s legislatívou a praxou, ktorá nielenže nechráni ľudské práva LGBTI+ ľudí, ale ich potláča, vytvára pre LGBTI+ ľudí situáciu, v ktorej sa nemôžu cítiť bezpečne a slobodne,“ píše AI vo svojej výročnej správe reflektujúcej stav ľudských práv v roku 2022.

Od vraždy pred Teplárňou v Bratislave nedošlo podľa AI k prijatiu žiadnych ochranných opatrení ani politík, ktoré by LGBTI+ ľuďom zaručovali dodržiavanie ľudských práv.

Sme svedkami prejavov ešte intenzívnejšej nenávisti zo strany niektorých politikov a političiek,” dodala organizácia a s tým, že taktiež nebola prijatá žiadna legislatíva, ktorá by viedla k legalizácii partnerských zväzkov osôb rovnakého pohlavia. Pretrvávala aj povinnosť nútenej sterilizácie pre transrodové osoby prechádzajúce úradnou zmenou rodu.

Obmedzenie reprodukčných práv žien

Aj v roku 2022 sa na Slovensku objavovali pokusy o obmedzenie reprodukčných práv žien, uvádza AI v správe. Na jar roku 2022 bol do Národnej rady (NR) SR predložený 20. legislatívny návrh, ktorý sa usiloval o obmedzenie prístupu k bezpečným a legálnym interrupciám.

Amnesty poukazuje aj na to, že hoci sa vláda SR ospravedlnila za nelegálne sterilizácie rómskych žien v tokoch 1966 až 2004, dosiaľ nebol prijatý žiadny mechanizmus kompenzácií pre ne. Slovensko tiež v minulom roku nepristúpilo k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, a tiež neprijalo ani definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu.

Ani v roku 2022 nedokázali zodpovedné úrady ukončiť systémovú diskrimináciu Rómov a Rómok a naďalej dochádzalo k hrubému porušovaniu ich ľudských práv,” uvádza Amnesty.

Segregácia rómskych detí

Poukazuje na segregáciu rómskych detí pri vzdelávaní, a to v čisto rómskych školách či triedach, a tiež v špeciálnych školách a triedach, čo vedie k nekvalitnému segregovanému vzdelávaniu. Slovensko tiež v roku 2022 neprijalo žiadne opatrenia ktoré by znížili počet oddelene vzdelávaných rómskych detí.

Organizácia uviedla, že Slovensko v minulom roku nepodniklo ani žiadne kroky, ktoré by viedli k zlepšeniu podmienok rómskeho obyvateľstva žijúceho v neformálnych sídlach a segregovaných susedstvách.

Podľa odporúčaní Výboru Organizácie Spojených národov na odstránenie rasovej diskriminácie by Slovensko malo prijať opatrenia, ktoré by zaistili prístup k primeranému bývaniu, zlepšili životné podmienky Rómov a ukončili rezidenčnú segregáciu.

Ohrozené skupiny z Ukrajiny

Od začiatku konfliktu na Ukrajine Slovensko poskytlo bezprostrednú starostlivosť pre viac ako milión Ukrajincov a Ukrajiniek, pričom vyše 100-tisíc ich požiadalo o dočasné útočisko na Slovensku. Amnesty poukazuje na kontrast medzi pozitívnym postojom úradov i obyvateľstva na Slovensku voči ukrajinským utečencom a nepriateľskými postojmi a migračnými politikami voči ľuďom na úteku z iných krajín.

Bezprostredne po začiatku invázie upozornilo viacero ľudskoprávnych organizácií, ako aj Kancelária verejného ochrancu práv na nedostatočnú ochranu práv príslušníkov ohrozených skupín prichádzajúcich z Ukrajiny, najmä ľudí z tretích krajín, maloletých bez sprievodu, Rómov a Rómok a transrodových ľudí. Išlo najmä o nedostatočné ochranné mechanizmy, ako aj o prípady nenávistných prejavov a vyjadrení zo strany príslušníkov ozbrojených zložiek na oboch stranách ukrajinsko-slovenskej hranice,” uvádza správa.

Post verejného ochrancu práv

Správa poukázala aj na to, že post verejného ochrancu práv bol neobsadený deväť mesiacov. Mandát Márie Patakyovej uplynul v marci, no nový ombudsman Róbert Dobrovodský bol menovaný až 1. decembra, keďže parlament včas nezvolil Patakyovej nástupcu. Za tento čas sa ombudsmanovi nahromadili stovky podnetov.

Viac k témam: LGBTI, Ľudské práva, odídenci, Práva LGBT ľudí, Práva žien, Rómovia
Zdroj: SITA.sk – Slovensko nepristúpilo k predchádzaniu násilia na ženách a vražda LGBTI+ ľudí poukázala na nenávisť v spoločnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*