Prieskum ukázal, koľko percent Slovákov je za odluku cirkví od štátu

12.3.2023 (SITA.sk) – Viac ako 60 percent Slovákov je za odluku cirkví od štátu. Vypláva to z aktuálneho prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia.

Odluku podporujú predovšetkým muži (66 %), starší ľudia vo veku nad 65 rokov (71 %), ľudia so stredoškolským vzdelaním (64 %) a vysokoškolským vzdelaním (71 %) alebo respondenti žijúci v Bratislave (70 %).

Naopak, 26 percent opýtaných nesúhlasí s odlukou cirkví od štátu a 13 percent respondentov sa k tejto téme nevedeli alebo nechceli vyjadriť.

Model financovania cirkví

Online prieskum bol realizovaný v období od 17. januára do 22. januára a zúčastnilo sa na ňom tisíc respondentov starších ako 18 rokov.

Ako ďalej v tlačovej správe informovala Denisa Lakatošová z prieskumnej agentúry, súčasný model financovania cirkví a náboženských spoločenstiev zo štátneho rozpočtu považuje za najvhodnejší necelá pätina populácie.

„Negatívny vplyv cirkvi spoločnosť vníma predovšetkým pri smerovaní diskusie o ľudských právach. Naopak, pozitívne je vnímaný vplyv cirkvi najmä v súvislosti so sprevádzaním ľudí počas ich najvýznamnejších životných udalostí,” uviedla Lakatošová.

Priame platby z rozpočtu štátu

Súčasný model založený na priamych platbách z rozpočtu štátu na základe počtu členov, ktorí sa k cirkvi prihlásia v sčítaní ľudu, by ponechalo 19 percent respondentov. Lakatošová informovala, že takýto model by predovšetkým podporili voliči Kresťanskodemokratického hnutia.

„Fakt, že len 19 percent populácie sa stotožňuje so súčasným modelom financovania cirkví, ukazuje na potrebu otvorenia celospoločenskej diskusie o možnej zmene financovania cirkví na Slovensku,” uviedol spoluautor prieskumu Mikuláš Hanes.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že 20 percent respondentov by podporilo model zaradenia cirkví a náboženských spoločenstiev medzi neziskové organizácie, ktorým je možné každoročne darovať dve percentá dane z príjmu. „18 percent populácie by zas uprednostnilo model financovania špeciálnou cirkevnou daňou. V rámci tohto modelu každý registrovaný člen cirkvi, ktorý je zároveň aj daňovým poplatníkom, platí každoročne špeciálnu cirkevnú daň. Uvedený model by častejšie podporili muži a staršie generácie respondentov,” tvrdí Lakatošová.

Cirkev a diskusia o právach žien

Dodala, že model financovania asignáciou z dane by podporilo 15 percent ľudí. „Podľa tohto modelu môže každý daňový poplatník raz ročne pripísať niektorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti určité percento z daní z príjmu. Tento model by podporili predovšetkým ľudia s vysokoškolským vzdelaním,” vysvetlila Lakatošová.

Spoločnosť vníma cirkev pozitívne predovšetkým v sprevádzaní ľudí pri významných životných udalostiach, ako je napr. narodenie dieťaťa, svadba či pohreb, konkrétne 53 percent. O niečo menej ľudí (51 %) vidí pozitívny vplyv cirkvi v jej charitatívnej činnosti.

„Približne štyria z desiatich Slovákov oceňujú aktivity cirkví v opatrovateľských službách či v oblasti duchovného poradenstva,” interpretovala výsledky prieskumu Lakatošová. Negatívny vplyv cirkví na verejný život vidia respondenti predovšetkým v dôsledku jej postojov v oblasti ľudských práv.

Väčšina ľudí vníma negatívny vplyv cirkví pri smerovaní celospoločenskej diskusie o právach sexuálnych menšín – 41 percent. „Porovnateľný podiel populácie hovorí o negatívnom vplyve cirkvi v diskusii o reprodukčných právach – 39 percent. Tretina populácie si zas myslí, že cirkev negatívne vplýva na diskusiu o právach žien,” tvrdí Lakatošová.

Viac k témam: Cirkev, Odluka cirkvi od štátu, Prieskum
Zdroj: SITA.sk – Prieskum ukázal, koľko percent Slovákov je za odluku cirkví od štátu © SITA Všetky práva vyhradené.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*