Je potrebné pripraviť kvalitnú reformu trestného práva, tvrdí minister Karas

21.11.2022 – Je potrebné pripraviť kvalitnú reformu trestného práva, na ktorej bude čo najširšia odborná zhoda. Uviedol to minister spravodlivosti SR Viliam Karas na stretnutí najvyšších predstaviteľov justície. Na rokovaní diskutovali o budúcnosti trestnej politiky na Slovensku, a to v kontexte aktuálnych návrhov noviel trestných kódexov, ktoré pripravuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Na rokovaní sa zúčastnili vedúci predstavitelia Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej advokátskej komory.

Zapojenie odborníkov

Karas prítomných informoval o priebehu legislatívneho procesu a východiskách pripravovanej novely a predstavil zámer predložiť návrh zákona na rokovanie vlády SR. Chce to zrealizovať v januári spôsobom, ktorý umožňuje o zákonoch rokovať v prvom čítaní, a to už na prvej budúcoročnej schôdzi Národnej rady SR. Súčasne požiadal všetkých prítomných. aby sa aktívne zapojili do vyhodnocovania pripomienok.

Minister uviedol, že od všetkých zúčastnených dostal pozitívnu spätnú väzbu a najmä prísľub plného zapojenia odborných kapacít hlavných justičných inštitúcií pri vyhodnocovaní pripomienok. „Mojím cieľom je pripraviť kvalitnú reformu trestného práva, na ktorej bude čo najširšia odborná zhoda. Tento postup považujem za lepší, ako parciálne novelizácie cez poslanecké návrhy, ktorých problematika môže byť riešená komplexne v rámci jedného, vyváženého materiálu,“ vysvetlil po stretnutí minister spravodlivosti.

Európske štandardy

Predstavitelia Najvyššieho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej advokátskej komory následne po stretnutí prijali spoločné vyhlásenie. V ňom uviedli, že vítajú predstavené východiská plánovanej reformy trestnej politiky. V prípade zohľadnenia odborných pripomienok hlavných dotknutých subjektov sú presvedčení o tom, že pripravovaná legislatíva môže byť dobrou šancou na posun slovenského trestného práva viac smerom k osvedčeným princípom európskej právnej tradície. „Konštatujeme, že slovenská trestná politika je v súčasnosti deformovaná neprimerane vysokými trestnými sadzbami, ktoré sa pri niektorých skutkových podstatách vymykajú európskym zvyklostiam. Súčasne poukazujeme na priestor pre lepšie využívania potenciálu alternatívnych trestov a lepšej práce v oblasti probácie a mediácie,“ píše sa vo vyhlásení.

Predstavitelia justície zároveň poukázali na potrebu pokračovať v ďalšej humanizácii podmienok výkonu trestu odňatia slobody a výkonu väzby. „Aj v tejto oblasti vítame všetky snahy smerujúce k približovaniu sa k štandardom vo vyspelých európskych demokraciách,“ skonštatovali. Vyjadrili tiež želanie, aby sa zásadné zmeny v trestnej politike prijímali na základe čo najširšieho odborného konsenzu a pri súčasnom rešpektovaní pravidiel riadneho legislatívneho procesu. V tejto súvislosti deklarovali ochotu a pripravenosť svojich inštitúcií poctivo pristúpiť k pripomienkovaniu pripravovaného vládneho návrhu.

Viac k témam: Justícia, Návrh zákona, Trestná politika
Zdroj: Webnoviny.sk – Je potrebné pripraviť kvalitnú reformu trestného práva, tvrdí minister Karas © SITA Všetky práva vyhradené.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*