Chronické žilové ochorenie

Admin, 21.03.2013 - Chronické žilové ochorenie je závažné, progresívne ochorenie, ktoré je potrebné liečiť od prvých symptómov liekom s komplexným mechanizmom účinku. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, či venujete dostatočnú pozornosť svojim nohám?

Akosi samozrejme očakávame, že nás budú bez ťažkostí a špeciálnej starostlivosti nosiť po celý život. Ochorenia žíl sú pritom také staré, ako samotné ľudstvo a chronické žilové ochorenie (CHŽO) patrí medzi najčastejšie chronické choroby v civilizovaných krajinách. Bolesť, kŕče, nepokojné, unavené, ťažké a opuchnuté nohy. To sú prvé príznaky chronického žilového ochorenia, ktoré väčšina ľudí podceňuje a nevenuje im pozornosť.  Ak sa tieto ranné príznaky neliečia, ťažké štádium CHŽO (napríklad vred predkolenia) sa môže vyvinúť už za sedem až desať rokov. Na Slovensku trpí chronickým žilovým ochorením až polovica populácie a varovné signály aj niekoľko rokov nevedome ignoruje až 75 % z nej. Drobné žilky a kŕčové žily nie sú iba estetickým problémom, ale závažným zápalovým ochorením žíl, ktoré je potrebné liečiť liekom s komplexným mechanizmom účinku. Skorá diagnostika a liečba dokážu zabrániť neskorším komplikáciám, ktoré výrazne znepríjemňujú každodenný život pacientov a často sú príčinou ich práceneschopnosti.

Zachytiť chronické žilové ochorenie v počiatočných štádiách je cieľom projektu Dni zdravých žíl „Počúvaj svoje nohy, kým nie je neskoro“, v rámci ktorého v mesiaci apríl navštívi pojazdná ambulancia 25 miest Slovenska. Každý záujemca si bude môcť dať vyšetriť svoje nohy a konzultovať svoj stav s praktickým lekárom alebo angiológom.
Boleli vás niekedy nohy po celodennom sedení či státí v práci alebo len tak, bez zjavnej príčiny? Ak áno, s veľkou pravdepodobnosťou sa hlásia o slovo práve vaše žily. Aj keď ste na svojich nohách nespozorovali žiadne iné príznaky ako sú napríklad viditeľné modré žilky, patríte do skupiny viac ako 20 % pacientov, u ktorých sa prejavilo prvé štádium chronického žilového ochorenia ľudovo nazývaného i kŕčové žily. Analgetiká problém nevyriešia, pocit bolesti a prejavy ochorenia iba potlačia, čím sa zvyšuje riziko vzniku komplikácií spojených s rozširujúcim sa zápalom žíl.
Napriek vysokému výskytu zvyknú ľudia práve ochorenia žilového systému nôh podceňovať, dlho prehliadať a samých seba presviedčať, že príznaky, ktoré ich sprevádzajú, sú len dôsledkom náročného denného režimu. Pocit ťažkých nôh, bolesti a pichanie v nohách, opuchy, pálenie, nočné kŕče, svrbenie či pocit chladu však nepatria medzi bežné prejavy preťaženia. Signalizujú problém, ktorý je potrebné neodkladne konzultovať s lekárom.
Pre osud pacienta zohráva kľúčovú úlohu jeho praktický lekár.
Pre pacientov s CHŽO je dôležitá včasná a správna diagnóza a liečba. CHŽO je chronické progredujúce zápalové ochorenie. Ak začneme komplexnú liečbu pacientov už hneď na začiatku v prvých štádiách (C0-C2), predídeme vzniku závažných poškodení končatín vredmi, trombóze a embólii.

Komplexná liečba znamená úpravu životosprávy, systematické užívanie protizápalových liekov, používanie elastických pančúch. V prípadoch, keď sa zistí opačné prúdenie žilovej krvi (reflux), napríklad po poškodení žilových chlopní zápalom, je potrebná zavčasu indikovaná angiochirurgická liečba.  Pre osud pacienta zohráva kľúčovú úlohu jeho praktický lekár, ktorý má k dispozícii všetky súčasné diagnostické a liečebné možnosti. „Zdôrazňujem význam pravidelnej preventívnej prehliadky u svojho všeobecného praktického lekára jedenkrát za dva roky, aj pre skoré odhalenie chronického žilového ochorenia. Všeobecní lekári poskytujú komplexnú a kontinuálnu starostlivosť a je pre nás veľmi dôležité riešiť počínajúce žilové ochorenie preto, aby sme u tých istých pacientov nemuseli neskôr ošetrovať zložité komplikované poškodenia končatín. Univerzálny koncept kontinua je základom aj pre zachovanie žilového zdravia populácie,“  povedal MUDr. Peter Lipták, všeobecný praktický lekár.

Prvý ultrasonografický skríning na Slovensku
Ako potvrdil aj prvý slovenský ultrasonografický skríning realizovaný v roku 2012, rozhodujúce pre ďalší osud pacienta sú 3 veci:

1/ Predovšetkým dostupnosť USG vyšetrenia, ktoré potvrdí alebo vyvráti ochorenie žíl. Len 19 % pacientov s pavúčkovými žilami má iba estetický problém. Až u 55% vyšetrených bol potvrdený rozsah ochorenia vyžadujúci všetky tri komponenty liečby: medikamentóznu, kompresívnu a skleroterapiu. 27% pacientov má závažné poškodenie kmeňov veľkej, alebo malej skrytej žily. Títo pacienti potrebujú chirurgickú, alebo sklerotizačnú liečbu. “Tieto nálezy nás prekvapili a nečakali sme, že realita je o toľko vážnejšia, ako sme predpokladali na zákade štúdií postavených na klinickom vyšetrení,” povedal MUDr. František Žernovický, angiochirurg z Kliniky cievnej chirurgie NÚSCH v Bratislave.

2/ Konzervatívna liečba podľa najnovších doporučení, t. j. liečba liekom (nie potravinovým doplnkom) od počiatočných štádií ochorenia. Neodmysliteľnou súčasťou konzervatívnej liečby je kompresívna pančucha.

3/ Súčasná chirurgická a intervenčná liečba. Ako potvrdil prvý slovenský ultrasonografický skríning, u 55 % pacientov je pre odstránenie príčiny dostačujúca sklerotizačná liečba. “Dovoľujem si podotknúť, že nie je skleroterapia ako skleroterapia. Moderná skleroterapia sa vykonáva penou a pod ultrasonografickou kontrolou na podklade predchádzajúceho mapingu žilného riečiska. Z chirugických riešení dominujú endovenózne techniky, ktoré posunuli rozmer operácie varixov do roviny, o ktorej sa nám pred pár rokmi ani nezdalo. Aktuálne sú dostupné štandardizované protokoly pre laserovú a ešte pokročilejšiu rádiofrekvenčnú abláciu varixov . Operácia sa vykoná bez celkovej anestézy, bez rezu, bez stehov a pacient odchádza 1 hodinu po operačnom výkone. Okamžite mobilizovaný pacient je garanciou minimálnych pooperačných komplikácií. Predpokladom úspešného výkonu je certifikované pracovisko, alebo certifikovaný operatér”, povedal MUDr. Žernovický.

Dni zdravých žíl „Počúvaj svoje nohy, kým nie je neskoro“.
S cieľom zvýšiť povedomie predovšetkým o ranných štádiách ochorenia, prevencii a dôležitosti včasnej diagnostiky poskytla spoločnosť Servier Slovensko grant Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, Slovenskej angiologickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie. Vďaka grantu organizujú tieto odborné spoločnosti projekt Dni zdravých žíl „Počúvaj svoje nohy, kým nie je neskoro“, v rámci ktorého navštívia ich členovia – odborníci v pojazdnej ambulancii 25 miest Slovenska. Praktický lekár a angiológ vyšetria záujemcom nohy a poskytnú konzultácie.
Chronické žilové ochorenie je progredujúcou chorobou, ktorá spôsobuje zníženie kvality života a môže vyvolať závažné komplikácie: opuchy dolných končatín, trofické zmeny kože vyúsťujúce do invalidizujúcich vredov predkolenia, povrchovú tromboflebitídu, či hĺbkovú žilovú trombózu, ktorá môže letálnou pľúcnou embóliou aj ukončiť život pacienta. „Čím skôr sa začne liečba, tým menej pacientov je ohrozených uvedenými závažnými komplikáciami či progresiou ochorenia. Ekonomické ukazovatele jednoznačne svedčia pre použitie venofarmák – liekov s komplexným mechanizmom účinku, a to počnúc od skorých štádií chronického žilového ochorenia,“ povedala prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., predsedníčka Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS.

(zub)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*