Zlatý erb získal bezbariérový web od Lomtec.com

Bratislava, Admin – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolu s IT odborníkmi udelili najvyššie ocenenie – Zlatý erb 2014 – trnavskému mestskému webu. Ide o 1. miesto za Najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv na Slovensku. Vytvorila ho IT spoločnosť Lomtec.com a napĺňa to, na čo mnohé úrady zabudli.

Zákonná norma z roku 2006 prikazuje sprístupňovať webstránky miest, obcí, ministerstiev či úradov zrakovo a sluchovo hendikepovaným občanom. Branislav Mamojka, predseda ÚNSS, to pripomenul na konferencii ITAPA: „Apelujeme na samosprávy, aby zákonom stanovenú bezbariérovú úpravu dodržiavali.“

Lomtec Oceneny_web zm

Implementácia webových W3C štandardov ako aj štandardov platných pre informačné systémy verejnej správy na základe Výnosu o štandardoch pre ISVS [č. 55/2014 Z. z.] by už mala byť v prípade komunikácie samosprávy s občanom samozrejmou záležitosťou. Okrem toho tiež koncepcia celosvetových pravidiel pre tvorbu prístupných web stránok WCAG 2.0. Táto koncepcia zahŕňa 12 pravidiel, koncipovaných do 4 základných princípov: vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť, robustnosť. Výsledkom dôsledného doržiavania uvedených štandardov a pravidiel je tzv. bezbariérový web. „Výhodami bezbariérového webu je zrozumiteľná a prehľadná navigácia, logicky štruktúrované informácie, dostatočné farebné kontrasty, možnosť prispôsobenia veľkosti písma, nezávislosť na zariadení z akého sa na web pristupuje, ale tiež aj zrozumiteľnosť webu pre rozličné typy prehliadačov, atď.,” vysvetľuje Tomáš Kovaľ z Lomtec.com.

Závisí to najmä od kvality práce IT architekta, teda toho, čo vytvára kód webu,“ dopĺňa Stanislav Sokol z ÚNSS „Hodnotí sa miera rešpektovania špecifík pri tvorbe. Dostupnosť závisí od množstva drobností: úrovne nadpisov, titulkovania obrázkov, správnosti kontrastu medzi stránkou a textom. Môže to byť spravené dobre, alebo naoko, teda že sa to bezbariérovo len tvári.“

K povinnosti sprístupňovania informácií a jej konkrétnym špecifikám sa preto tvorí európska smernica. „Minulý týždeň prezentovala Európska únia nevidiacich v Bruseli v Európskom parlamente doterajšie nedostatky v tejto veci. Tie sa čiastkovo týkali aj samotných stránok EP a Európskej komisie,“ zdôrazňuje Sokol. „Sme preto vždy nadšení, keď narazíme na profesionálne odrobený Blind Friendly Web.“ Trnavský mestský web bol ocenený aj 3. miestom v kategórii Najlepšia stránka miest a mestských častí. Ďalšie ocenenia od ÚNSS získali Prešovské VÚC a zastupiteľstvo Bratislava – Dúbravka.

(Zdroj: Daša Matejčíková TIME.is, Foto: Ľudovít Vaniher, archív ITAPA, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*