Zefektívnite vaše IT a firemné procesy

Admin, 01.09.2012 - V súčasnej dobe je ovládanie informačných technológií (IT) nevyhnutnosťou, s ktorou sa musia vysporiadať aj malé a stredné podniky (MSP), ktoré si často neuvedomujú ako im môžu IT prispieť k zefektívneniu ich interných procesov,

manažmentu IT služieb a podnikania vôbec. Vo väčšine prípadov sa zaoberajú iba základnými funkciami IT, ako napr. údržbou tlačiarní, PC a serverov.

Ponúkame Vám príležitosť ako sa naučiť skutočne efektívne využívať IT tak, aby Vám poskytli oveľa viac – ušetrili Vaše finančné i ľudské zdroje, zvýšili kapacity na inovácie procesov a produktov, a tým posilnili Vaše postavenie na domácom i medzinárodnom trhu.

Spoločnosť Die Berater Slovensko Vás pozýva na školenie, realizované v rámci medzinárodného projektu INNOTRAIN IT.

Die Berater Slovensko je jediným slovenským partnerom v európskom projekte INNOTRAIN IT, v ktorom je zapojených ďalších 5 krajín (Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika). Hlavným cieľom projektu je transfer know-how a pomoc malým a stredným podnikom v regióne strednej Európy.

Prečo by ste sa mali školenia zúčastniť?
Školenie ponúka spoznať viac praktických funkcionalít IT služieb (ITSM) a pomôže Vám lepšie využiť Vaše zdroje a podporiť Vaše podnikanie. Riadenie IT služieb ukáže MSP ako dosiahnuť najlepší výkon v podnikaní za pomoci nákladovo efektívnych, merateľných a spoľahlivých informačných technológií.

Funkcionality ITSM
Minimalizácia rizika a zvýšenie flexibility
Zníženie záťaže na interné procesy a zníženie nákladov
Väčšia transparentnosť a efektivita vo vzťahu čas a peniaze
Pochopenie závislostí IT a interných procesov
Vhodné nastavenie kombinácie obchodných a IT procesov

Cena školenia
Vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja, ktorý financuje tento projekt Vám ponúkame možnosť absolvovať školenie bezplatne. Účastník si hradí len náklady spojené s dopravou na školenie, príp. ubytovaním.

Informácie o najbližších školeniach
V rámci projektu je celkovo plánovaných 10 školení vo vybraných mestách Slovenska. V rámci Bratislavy sú naplánované tieto tri termíny školení:

 

Podmienky účasti na školení:
Na školenie sa môže prihlásiť (vyššie uvedeným spôsobom) každý zamestnanec malého alebo stredného podniku, ktorý podpíše vyhlásenie o nariadení „de minimis“ regulácii. Projekt INNOTRAIN IT je spolufinancovaný Európskou úniou (EÚ), preto sú školenia ponúkané bezplatne. V tomto prípade je však účasť na týchto bezplatných školeniach v rámci nariadenia „de minimis“ považovaná za dotáciu pre podniky alebo odvetvie výroby. Ak chcete zistiť, či ste získali viac ako 200 000 € z verejnej podpory účasťou na školeniach INNOTRAIN IT, zarátajte si imaginárnu hodnotu 140 €.
Viac informácií o nariadení „de minimis“ nájdete tu:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook_sk.pdf

Viac informácií o projekte a školeniach nájdete na www.innotrain-it.eu alebo u Mgr. Zory Paulikovej, koordinátorky projektu, mobil: 0915 692 294.

(zp)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*