Vyšší užívateľský komfort

Admin, 29. 05. 2013 – Sova, Delfín, Kengura a Panter - to sú nové Ideálne paušály v ponuke Orangeu od 30. mája, s ktorými sa zákazníci už nemusia obmedzovať v tom, čo majú radi a môžu si pritom užívať komfort, ktorý im prinášajú nové vlastnosti paušálov. Jednoduchšia a prehľadnejšia ponuka

s množstvom výhod prináša aj zníženú jednotnú cenu hovorov a SMS, nekonečnú službu v každom paušále či praktickú bonusovú službu. Orange myslí aj na tých, ktorí chcú paušál, obávajú sa však zmluvných záväzkov. Samozrejmosťou je odteraz možnosť voľby viazanosti a jej dĺžky pri každom paušále či možnosť znížiť si paušál počas viazanosti a spraviť si Prestávku.

Ešte jednoduchšia a prehľadnejšia ponuka

Nová ponuka paušálov Orangeu je od 30. mája ešte výhodnejšia a prehľadnejšia. Základná cena volaní mimo predplatených minút sa znižuje na jednotných 10 centov za minútu do všetkých sietí na Slovensku. S novými paušálmi automaticky prichádza aj nižšia jednotná cena 12 centov za minútu volania do krajín EÚ, Švajčiarska, USA aj Kanady – bez aktivácie či ďalších poplatkov. Cena SMS a MMS je 6 centov bez rozdielu, či správy zákazník posiela na Slovensku alebo do zahraničia.
Nová, jednoduchá ponuka paušálov Orangeu sa skladá zo 4 skupín mesačných programov, rozdelených podľa komunikačných potrieb a životného štýlu cieľovej skupiny svojich zákazníkov a ich názov symbolizuje, netradične, zvieratko, ktorého typické vlastnosti sa zhodujú s typickou cieľovou skupinou paušálu. Každý balík odteraz obsahuje niektorú z nekonečných služieb, ako aj praktickú bonusovú službu, ktorú si navyše zákazník môže zmeniť na inú. Zákazníci sa môžu pri každom paušále rozhodnúť, či si zoberú paušál bez telefónu alebo si zvoliť viazanosť 12 alebo 24 mesiacov, od ktorej sa odvíja prehľadný systém zliav na telefóny.
„Ideálne paušály sú ďalším krokom v našej dlhodobej stratégii prinášať našim zákazníkom čo najvyššiu úžitkovú hodnotu v rámci mesačného poplatku. Zákazníkom chceme dať viac ako len neobmedzenú komunikáciu. Na základe spätnej väzby od nich prinášame rad praktických výhod, ktoré vylepšujú obľúbené nekonečné paušály a zároveň zvyšujú ich užívateľský komfort,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Pavol Lančarič.

Ďalšie špeciálne výhody Ideálnych paušálov pre väčší komfort

Orangeu 4

Voľba dĺžky viazanosti
Zákazníci Orangeu si môžu pri ktoromkoľvek Ideálnom paušále sami zvoliť viazanosť 0, 12 alebo 24 mesiacov podľa ich aktuálnych potrieb, od ktorej sa odvíja jednoduchý a prehľadný systém zliav na akciové telefóny. Všetky výhody Ideálnych paušálov si pritom budú môcť užívať bez ohľadu na dĺžku viazanosti.

Prestávka
Orange myslí aj na zákazníkov, ktorí by si radi vybrali akciový telefón, viazanosť ako taká im nevadí, z rôznych dôvodov sa však obávajú nepretržitého záväzku. Orange, ako jediný umožní zákazníkom, ktorí sa rozhodnú pre zmluvnú viazanosť spraviť si kedykoľvek počas nej Prestávku hoci aj na 6 mesiacov. V praxi to znamená, že pokiaľ zákazníci vedia, že ich čaká obdobie, keď by služby v rámci paušálu vôbec nevyužívali, tak si jednoducho výšku svojho mesačného poplatku môžu znížiť na ľubovoľnú sumu či nulu na obdobie od 1 do 6 mesiacov. Vďaka tejto možnosti môžu pohodlne čerpať výhody vyplývajúce z viazanosti, napr. uplatňovať si zľavu na nový moderný telefón, ale nemusia platiť za služby, ak vedia, že ich z akéhokoľvek dôvodu nebudú využívať.

Orangeu 3

Poistenie faktúry
V prípade zložitej situácie, akou je napríklad strata zamestnania, uhradí za zákazníka poisťovňa až šesť poistných plnení vo výške priemernej mesačnej faktúry pred poistnou udalosťou, prípadne jednorázovo 6-násobok priemernej faktúry pred poistnou udalosťou. Poistenie faktúry je odteraz zahrnuté už priamo v mesačnom poplatku vybraných paušálov, prípadne si ho zákazníci môžu aktivovať za výhodných 99 centov mesačne k ľubovoľnému paušálu.

Dátová poistka
V Orangei sa zákazníci nemusia obávať ani prekvapenia v podobe vysokých faktúr v dôsledku využívania dátových služieb. Pre takýto prípad dáva Orange zákazníkovi istotu, že všetky paušály, ktoré neobsahujú nekonečné dáta, budú obsahovať základný balík 10 MB, po ktorých bude aplikovaný ochranný mechanizmus pred vysokou spotrebou za dáta.

Prenos mesačného predplatného
Mesačné predplatné môžu zákazníci využívať ako kredit na hovory, internet v mobile či SMS/MMS správy. V prípade, že zákazník za fakturačné obdobie nevyčerpá celý kredit, môže si ho preniesť do nasledujúceho fakturačného obdobia. Prenos kreditu je dostupný ku
ktorémukoľvek Ideálnemu paušálu za symbolických 99 centov mesačne, prípadne je už priamo súčasťou mesačného poplatku za paušál.

Orangeu2

Splátkovanie zariadení pre všetkých rovnako výhodne
Úspešný koncept, ktorý zákazníkom umožňuje rozdeliť si dotovanú cenu telefónu, či tabletu na mesačné splátky, teraz Orange rozširuje a sprístupňuje všetkým zákazníkom bez ohľadu na ich paušál a bez ohľadu na dobu, po ktorú využívajú služby Orangeu, minimálne však 12 mesiacov. Následne si môžu vybrať ľubovoľné zariadenie a sumu zaň až do výšky 500 eur rozdeliť na bezúročné splátky. Bez úrokov, poplatkov a navýšení.

Cenové zvýhodnenia pre zákazníkov bez telefónu
Pre tých zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre niektorý z Ideálnych paušálov a nevezmú si pritom akciový telefón, automaticky získajú 10 % zľavu na mesačný poplatok, ak sa zaviažu na 15 mesiacov.

Až o pätinu lacnejší pevný internet a televízia spolu s mobilným paušálom

Orangeu1

Orange prvýkrát prináša atraktívne zvýhodnenie svojich služieb pre domácnosti pre zákazníkov mobilných služieb. Zľavu až 20 % na Internet na doma DSL, FiberNet, OrangeTV či FiberPlay, získajú všetci zákazníci, ktorí využívajú niektorý z Ideálnych paušálov. Lacnejšie služby pre domácnosť budú s paušálom Sova platiť 6 mesiacov, s Delfínom 9 mesiacov, Kengurou 12 mesiacov a až 18 mesiacov s paušálom Panter.
(toth)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*