Štúdia IDC: Zjednodušenie IT zlepšuje výsledky podnikania

Praha, Admin – Nová štúdia IDC, poprednej výskumnej a poradenskej spoločnosti v odbore IT, ukazuje, že zložitosť IT prostredia znižuje zisky podnikov a brzdí ich schopnosť inovovať a rásť.

Firmy zúčastňujúce sa na štúdii dokázali zjednodušením svojho IT prostredia ušetriť v priemere až 83 miliónov dolárov ročne. Získali aj ďalšie výhody, ku ktorým patrí rýchlejšie uvádzanie produktov na trh, lepšie služby zákazníkom a schopnosť previesť personál IT oddelenia na strategické projekty.

Spoločnosť Oracle sponzorovala štúdiu spoločnosti IDC s názvom Simplifying IT to Drive Better Business Outcomes and Improved ROI (Zjednodušenie IT vylepší obchodné výsledky a zrýchli návratnosť investícií). Výsledky štúdie ukazujú problémy, ktoré zložitosť IT prostredia vytvára pre súčasné organizácie.
IT oddelenie stojí pred problémom zvyšujúcich sa prevádzkových nákladov a nižšej produktivity zamestnancov, navyše je obmedzená schopnosť IT oddelenia poskytovať služby v najvyššej možnej kvalite.
Z pohľadu vlastného podnikania (obchodného oddelenia) zložitosť IT prostredia znižuje zisk, oslabuje schopnosť zavádzať inovácie, znižuje spokojnosť používateľov aj zákazníkov a bráni využívať konkurenčné výhody.

31140_8940

Spoločnosti zúčastňujúce sa na prieskume dokázali zjednodušením IT získať v priemere ročne prínos až 3 610 dolárov na používateľa. V priemere mali spoločnosti 23 000 používateľov svojho IT systému, z čoho sa odvodzuje aj výsledný priemerný ročný prínos vyčíslený na 83 miliónov dolárov.
Štúdia ukázala, že k ďalším prínosom zjednodušenia IT patrí vyššia produktivita používateľov, rýchlejšie uvádzanie produktov na trh a vyššia spokojnosť zákazníkov.

Pri snahách o zjednodušenie IT prostredia sa uplatňuje napr. migrácia do cloudu, investície do integrovaných (engineered) systémov a nahradzovanie existujúcich systémov modernejšími aplikáciami.
Väčšina organizácií zúčastnených na prieskume zistila, že skutočné zjednodušenie IT prostredia vyžaduje nahradiť zastarané architektúry ako také a prejsť na jednoduchšie, konsolidované a moderné architektúry IT, ktoré lepšie zodpovedajú požiadavkám súčasného podnikania.

„Mnoho firiem je dnes priamo zahltených nákladmi a problémami, ktoré dokáže generovať zložité IT prostredie,“ povedal Michael Fauscette, viceprezident spoločnosti IDC pre oblasť Software Business Solutions. „Zjednodušenie IT infraštruktúry umožní organizáciám venovať viac svojich zdrojov na zavádzanie inovácií a zvyšovanie produktivity.“
„Stále vyššia zložitosť je nikdy nekončiacim bojom, takže ho organizácie musia podstupovať aj v súčasnosti,“ uviedol Bob Evans, senior viceprezident a riaditeľ komunikácie spoločnosti Oracle. „Mnoho našich zákazníkov je už vyčerpaných z toho, ako neustále integrujú samostatne fungujúce IT systémy. Rozhodli sa preto investovať do systémov, ktoré sú už navrhnuté tak, aby pracovali ako celok, alebo prechádzajú ku cloudovým službám, ktoré sľubujú podobný efekt. Tieto spoločnosti potom utrácajú menej peňazí a času na integráciu a údržbu svojich systémov, čo im oproti konkurencii zaisťuje lepšiu pozíciu.“

(Marta Lipovská, Foto: sxc)

 

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*