STENGL IT Akademie realizuje bezplatný kurz nemeckého jazyka

Zľava: Daša Matejčíková, Mediálna agentúra TIME.is COMMUNICATION; Andrej Petrovaj, Výkonný riaditeľ stengl, a. s. a autor projektu; Jana Homolová, riaditeľka Rakúskeho inštitútu; Viera Rozinajová, Prodekanka FIIT STU BA.

BRATISLAVA/ADMIN – Nemecké a rakúske firmy na Slovensku zamestnávajú približne 185-tisíc ľudí. Napriek tomu výučba nemeckého jazyka na školách rapídne klesá. Kým v roku 2009 z nemčiny maturovalo 17 452 stredoškolákov, v minulom školskom roku to bolo iba 2 678 žiakov.

Rapídne klesol aj počet stredoškolákov študujúcich nemčinu. Kým pred 10 rokmi sa na stredných školách v nemeckom jazyku vzdelávalo viac ako 175-tisíc žiakov, v školskom roku 2018-­2019 to už bolo iba niečo cez 80-­tisíc, čo je pokles o viac ako polovicu. Nemecké a rakúske firmy pritom uvádzajú, že hlavným komunikačným jazykom u nich je práve nemčina. Uvádza to 47,5 % opýtaných firiem, angličtinu za hlavný komunikačný jazyk uvádza len 23,4 %.

Mimoriadne žiadaní s aktívnou nemčinou sú aj IT odborníci
Začiatkom septembra bolo na portáli Profesia.sk voľných viac ako 200 pracovných ponúk so znalosťou nemčiny zo segmentu IKT. Znalosť úrovne C1 alebo C2 si uvádza len 10 % uchádzačov o zamestnanie. Niektoré firmy v oblasti IKT na rôzne pozície pritom ponúkajú platový bonus za úroveň nemčiny, ktorý sa môže vyšplhať až na sumu 400 eur mesačne. Na klesajúci počet nemecky hovoriacich ITčkárov reaguje bezplatný kurz nemeckého jazyka STENGL IT Akademie www.stenglakademie.sk. Je zameraný na potreby IT odborníkov s témami: ako správne písať žiadosti, životopis, ako viesť pracovný pohovor, porady či dodržiavať firemnú kultúru. Tento rok štartuje už jeho 4. ročník, záujem oň prejavilo 450 uchádzačov a má 30 úspešných absolventov.
„Predchádzajúce ročníky nás utvrdili v zmysluplnosti nášho zámeru. Po celý čas k nám prichádza pozitívna odozva od samotných absolventov kurzu, ale aj od zvyšnej IT komunity,“ uviedol Andrej Petrovaj, výkonný riaditeľ stengl, a. s. a autor projektu. „Máme dlhodobý cieľ, ktorým je vzbudiť povedomie o potrebe vzdelávania sa v nemčine v podstatne vyššej miere a to aj v časoch hospodárskeho rastu.”

Školy sa každoročne zapájajú do partnerstva STENGL IT Akademie
Nárast záujmu firiem o nemčinu zaznamenáva aj Rakúsky inštitút. „Výraznejší záujem sme zaznamenali za posledných 4-­5 rokov. Záujem o kurzy majú čoraz častejšie i firmy, ktoré k nám expandovali s angloamerického priestoru. Tieto poskytujú práve zo Slovenska častokrát
podporu v nemecky hovoriacich krajinách. Stretli sme sa už aj s firmami, ktoré hľadali svojich nových spolupracovníkov nie až tak podľa ich dosiahnutej kvalifikácie, ale na základe dobrých jazykových zručností,“ hovorí riaditeľka Rakúskeho inštitútu Jana Homolová.

Cieľ a myšlienku projektu STENGL IT Akademie vyzdvihuje aj prodekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU Viera Rozinajová. „Na fakulte študuje IT odbor okolo 1200 študentov. Angličtina je pre našich študentov povinná, bez nej sa v IT svete prakticky nedá žiť. Nemčina je však vzhľadom na našu zemepisnú polohu veľmi užitočná. Znalosť nemčiny otvára dvere k zaujímavým pozíciám na pracovnom trhu,“ uviedla.

Rakúsky inštitút v Bratislave a Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sú tohtoročnými partnermi STENGL IT Akademie. Navyše kurz získal záštitu Rakúskeho veľvyslanectva v SR.  Na tlačovej konferencii zameranej na stengl akademiu sa zúčastnila aj Rakúska veľvyslankyňa na Slovensku Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA, ktorá v diskusii podporila dôležitosť výučby nemeckého jazyka na Slovensku.

Ako a kde sa dá do bezplatného kurzu prihlásiť
Podmienky na vstup do bezplatného kurzu nemčiny pre IKT trh STENGL IT Akademie sú jednoduché. Stačí mať viac ako 18 rokov, disponovať úrovňou nemčiny B1 a prejsť 3-­kolovým výberovým konaním. V prvom kole účastník online rieši jednoduché otázky z IT, v druhom kole preukazuje úroveň jazyka a v treťom absolvuje osobný pohovor.
Kurz s native lektorom začína v októbri v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke www.stenglakademie.sk .

(Zdroj: Daša Matejčíková, TIME.is COMMUNICATION; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*