Skupina GEFCO otvorila pobočku v Bulharsku

Admin, 26.05.2012 - Skupina GEFCO posilňuje svoju pôsobnosť v Strednej a Východnej Európe otvorením novej pobočky v Sofii, v Bulharsku. Vďaka svojej geografickej polohe sa Bulharsko stáva bránou medzi západnou Európou, Tureckom a Blízkym Východom

, uľahčujúc toky automobilovej logistiky v Európe. GEFCO Bulharsko bude riadiť Aleksander Raczynski.

GEFCO prináša do Bulharska odbornosť v oblasti automobilovej logistiky
GEFCO Bulharsko, ktoré bolo založené v roku 2011,  ponúka širokú škálu služieb, vrátane aktivít v oblasti automobilovej logistiky.  V meste Lozen, nachádzajúcom sa juhovýchodne od Sofie, otvorila pobočka automobilové centrum, kde sú vozidlá zhromažďované pred ich distribúciou.
Pobočka podpísala prvú zmluvu so spoločnosťou Sofia France Auto (SFA), oficiálnym importérom vozidiel značky Peugeot v Bulharsku. GEFCO Bulharsko je exkluzívnym logistickým partnerom pre distribúciu vozidiel SFA na domácom trhu. Medzi zákazníkov patria aj spoločnosti ako Citroën, Volkswagen a General Motors.

GEFCO Bulharsko ďalej plánuje rozšíriť svoje aktivity v oblasti námornej a leteckej prepravy (Overseas), vrátane námorného prepojenia medzi Bulharskom a Blízkym i Ďalekým Východom.

Strategické križovatky a dôležité medzinárodné centrum siete GEFCO
Od januára 2012 prevádzkuje bulharská pobočka nové európske dopravné toky a to predovšetkým z miest Marckolsheim a Blyes vo Francúzsku, z Kolína v Českej Republike, z Trnavy na Slovensku, z mesta Atessa v Taliansku a z mesta Izmit v Turecku.

“Výhodná poloha GEFCO Bulharsko, medzi rumunskou a tureckou pobočkou, umožňuje úzku spoluprácu medzi týmito krajinami a napomáha obchodu smerom do Európy”, uviedol Aleksander Raczynski.

Skupina GEFCO zastrešuje 15 krajín v Strednej a Východnej Európe, v Strednej Ázii a na Blízkom Východe.

Silný dôraz na rozvoj služieb v odvetví priemyslu
Začiatkom apríla, GEFCO Bulharsko a GEFCO Nemecko spoločne spustili novú zbernú službu medzi mestami Sofia a Stuttgart. Celosvetovo najväčšia chemická spoločnosť, zákazník nemeckej pobočky, je prvou spoločnosťou, ktorá bude využívať túto novú pravidelnú týždňovú  linku. Preprava tovaru trvá 4 dni a do 24 hodín je tovar distribuovaný na domácom trhu. Táto špeciálna tepelne kontrolovaná preprava striktne dodržiava požiadavky Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru.

“Trh transportu a logistiky v Bulharsku je veľmi vitálny a má veľký potenciál pre rast,” uvádza Aleksander Raczynski. “Našim cieľom je rozširovať aktivity a portfólio našich zákazníkov ponúkajúc odbornosť pre sektor elektroniky, spotrebného tovaru a vybavenia pre priemysel. Chceme posilniť naše väzby s malými dopravcami a prispieť takýmto spôsobom  k miestnemu rastu. “

Spolupráca so 4 univerzitami v Sofii na podporu ich rozvoja
GEFCO Bulharsko rozvíja partnerstvá s ekonomickými katedrami na štyroch univerzitách v Sofii ( Univerzita Svetovej a Národnej Ekonomiky, Technická Univerzita, Univerzita Sofia a Nová bulharská Univerzita). GEFCO Bulharsko víta a školí stážistov v logistických profesiách.

GEFCO Bulharsko má 14 zamestnancov, ktorí už nadobudli bohaté skúsenosti v rámci skupiny GEFCO.

Generálny riaditeľ pobočky Aleksander Raczynski pracuje v sektore logistiky už viac ako 10 rokov. Do GEFCO Rusko nastúpil v roku 2005. Na čele joint venture medzi GEFCO a Algaï Automotive Logistics v Moskve pôsobí od roku 2007.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*