Šanca podnikať na kórejskom trhu

Admin, 31.10.2012 - Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Južnou Kóreou je obrovskou príležitosťou pre európske firmy preniknúť na tento veľmi náročný, ale aj mimoriadne atraktívny trh. Dohoda vstúpila do platnosti 1. júla 2011 a jej cieľom je

odstrániť 98 percent všetkých colných a regulačných bariér vo vzájomnom obchode do piatich rokov.
Jedným z európskych lídrov v IT sektore pri implementácii Dohody o voľnom obchode je slovenská spoločnosť Gratex International, ktorá exportuje sofistikované služby s vysokou pridanou hodnotou do tejto ázijskej krajiny prostredníctvom úspešného partnerstva s najväčším kórejským poskytovateľom IT služieb, spoločnosťou SDS Samsung.
„Tam, kde sa bariéry už podarilo odstrániť alebo zredukovať, európsky export do Južnej Kórey výrazne stúpol,“ povedal na seminári Európskeho parlamentu k prvému výročiu účinnosti Dohody o voľnom obchode komisár Európskej komisie pre obchod Karel De Gucht. Podľa komisára sa už v prvom roku zvýšil export európskych firiem do Kórey o 54 %.
Na bruselskom seminári za účasti kórejského ministra obchodu Barka Taeho, sa zúčastnili aj predstavitelia spoločnosti Gratex International. „Zaujímali sme sa najmä o praktické opatrenia, ktoré môžu pomôcť slovenským firmám rozvíjať podnikanie na kórejskom trhu,“ uviedol Martin Benko, riaditeľ Worldwide Business Development spoločnosti Gratex International.
Národné vlády v EÚ podľa predstaviteľov Európskej komisie v prvom roku platnosti Dohody o voľnom obchode nevenovali dostatočnú pozornosť možnostiam, ktoré z dohody vyplývajú pre európske firmy. „Je tu ešte veľký priestor na prezentovanie možností, ktoré dohoda slovenským exportérom poskytuje, osobitne vzhľadom na fakt, že kórejské firmy už sú na slovenskom trhu veľmi aktívne a silno prítomné,“ dodal Martin Benko zo spoločnosti Gratex International.

(hch)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*