Ovládanie nemčiny zvyšuje hodnotu na trhu práce

Bratislava, Admin – Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave majú len 12 hodín nemčiny za semester. Zákon preferuje ako prvý jazyk angličtinu, ostatné sú výberové. V geografickom postavení Slovenska ide o paradox. Šikovní odborníci sa tak pripravujú o možnosť etablovať sa na veľkom, nemecky hovoriacom trhu. A práve tento problém zaujíma spoločnosť stengl, a.s., ktorá dodáva špecifické softvérové riešenia, odborné kapacity a venuje sa strategickému a eurofondovému poradenstvu. Slovenská spoločnosť stengl sa venuje sourcingu IT špecialistov od roku 2000 a zameriava sa na dlhodobé spolupráce s klientmi najmä z Nemecka a Rakúska. Vďaka porozumeniu problematiky a pravidelnej komunikácii dokáže svojim partnerom poskytnúť jednotlivcov alebo tímy špecialistov s potrebnými skúsenosťami a flexibilný personálny servis. V ich záujme je pripraviť pre nemecky hovoriaci trh schopných softvérových vývojárov, administrátorov riešení, poradcov…, ktorí by mali istú kredibilitu, kvalitné technické znalosti a ovládali by zároveň nemecký jazyk.

“O takýchto ľudí je veľký záujem zo strany Nemecka, kde v súčasnosti potrebujú IT pracovníkov na rôzne pozície a to v počte až 41 000. V porovnaní s našou krajinou, ktorá ma zhruba 40 000 IT odborníkov je voľných pozícií v Nemecku pomerne veľa. Je tu však stále ešte jazyková bariéra, keďže na stredných a vysokých školách sa učia študenti predovšetkým anglický jazyk a v nemčine dosť zaostávajú. Na druhej strane jazykovo zdatní jedinci sa vedia v Nemecku oveľa lepšie uchytiť, zaintegrovať sa a získať si dôveru tímu. Netreba hovoriť o tom, že majú v Rakúsku alebo v Nemecku zohľadnené sociálne aspekty práce, vyšší plat ako u nás. Čakajú ich rôzne benefity, aby mali čo najlepšie vytvorené podmienky pre prácu v IT sektore,” vyjadril na dnešnej tlačovej konferencii riaditeľ spoločnosti Andrej Petrovaj (na obr. v strede).

Jpeg

Živú debatu o potrebe výučby nemeckého jazyka obohatili svojimi skúsenosťami z niekoľkoročných pobytov v Nemecku Peter Žemba, Senior Sales Manager a člen predstavenstva (na obr. vpravo) a Anton Kubrický, Senior SW Architect & Developer (na obr. vľavo), ktorý pracuje už 15 rokov v spoločnosti stengl a práve vďaka výbornej nemčine pracuje na viacerých nemeckých projektoch.
Od vstupu do Európskej Únie získalo Slovensko mnoho významných investícií z nemecky hovoriacich krajín. Nemecké, rakúske, či švajčiarske firmy z rôznych oblastí otvorili na Slovensku svoje pobočky schopné zamestnať tisíce ľudí. Na trhu práce tak prirodzene vznikol dopyt po pracovných kapacitách s podmienkou ovládania nemčiny. Jazyková kompetentnosť sa tým stala dôležitým a niekedy až určujúcim faktorom v pracovnom procese. Týka sa to najmä spoločností z oblasti automobilového priemyslu, strojárstva a výrazný nedostatok odborníkov s nemeckým jazykom pociťuje oblasť informačných technológií.

IT

Spoločnosť stengl preto otvára nutnosť verejnej debaty v tomto priestore. Podporujú ju nielen odborníci, ale aj profesori vysokých škôl. „Mladí ľudia si často neuvedomujú dôležitosť a prínos jazykových znalostí pre ich budúci profesionálny aj kvalitný denný život, preto je namieste, ba až povinnosťou usmerňovať ich. Edukačný koncept školy a krajiny je tým najzodpovednejším prístupom k budúcnosti jednotlivcov aj celej spoločnosti,“ zdôrazňuje Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ako bude debata vyzerať, je otázkou pre celú spoločnosť. Napríklad IT odborníci, sezónne pracujúci v zahraničí, okrem tvorby HDP na Slovensku prinášajú do krajiny cenné skúsenosti a poznatky o nových technológiách, ale pracovné zručnosti a návyky.

„Nikde nie je záruka, že prílev eurofondov do IT oblasti bude pokračovať aj po roku 2020. Možnosť práce v nemecky hovoriacich krajinách alebo spolupráca s firmami z tohto regiónu je preto garantom zamestnanosti,“ uzatvára Andrej Petrovaj, riaditeľ spoločnosti stengl, ktorá sa už 16 rokov venuje sourcingu slovenských IT špecialistov.

(Zdroj: Daša Matejčíková, TIME.is Communication,  Foto: Valéria Nagyová, Pripravila: VN)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*