M. Ličko z Lomtec.com: Uspeli sme
v NYC

Admin, 20. 09. 2013 - Až osem rokov robili pre centrálu UNDP V New Yorku. Ich dlhoročným klientom je popredná automobilka SCANIA. Klientov majú aj v Ríme či v Prahe, 11 rokov robia pre súkromnú Slovenskú sporiteľňu. Reč je o slovenskej IT spoločnosti LOMTEC.COM, ktorá má za sebou viac než 13-ročnú históriu a za sebou mnohé úspešné projekty

a riešenia. S jej zakladateľom, generálnym riaditeľom Mgr. MIROSLAVOM LIČKOM sme sa porozprávali nielen o týchto úspechoch, ale aj o ambicióznych plánoch.

Lomtec IMG_8466_zm2

IT biznis, to sú vo všetkých podobách najmä nové podnety a kreativita, no i konkurenčná náročnosť. Je to sféra identická s vašou povahou?
Čiastočne áno. Kreativita, flexibilita, schopnosť prichádzať s rýchlym, praktickým riešením je mi aj osobnostne vlastná. A konkurenčný boj je v istých podobách prítomný v každom odvetví. Pričom v IT biznise je benefitom, že je medzinárodný a hranice medzi krajinami nie sú také limitujúce.Lomtec.com je síce slovenská spoločnosť, no máme aj medzinárodných klientov, napríklad v New Yorku, Ríme, v Prahe.

Ako ste s k nim dostali?
Dobrou prácou a kontaktmi. V roku 1996 sme robili pre slovenskú pobočku UNDP (United Nation Development Programme) so sídlom v Bratislave. S našou prácou vládla spokojnosť, a tak sme boli odporučení priamo do centrály UNDP v New Yorku. Robili sme pre nich intenzívne 7-8 rokov. Dlhé roky robíme aj pre SCANIU Italy, ktorá je jednou z najväčších pobočiek spoločnosti SCANIA vo svete, aj pre taliansku spoločnosť CTSViaggi, veľkú cestovnú asociáciu porovnateľnú s našou CKM.

Lomtec IMG_8420_zm

Profesijná história je bohatá, kedy vznikla spoločnosť Lomtec.com?
V roku 2000. Išlo o spoločný podnik ľudí, čo sa pohybovali okolo Zoznamu, riešili investície do startupov a nás – ľudí, ktorí sme v tejto oblasti pôsobili už od 1996 roku. Vtedy sme začínali s piatimi zamestnancami, začali naberať ďalších a orientovať sa na medzinárodný trh. Dnes je vo firme 30 ľudí plus subdodávatelia v rámci samostatných odborníkov či menších firiem. Výhodou je, že jadro spoločnosti tvoria zamestnanci, ktorí v nej pracujú už 10, 12 rokov.

Ktorý z úspechov si teda najviac ceníte?
To, že máme klientov, pre ktorých robíme 13 rokov. Úspechom je, že s nami vydržali a sú s nami stále spokojní. Sú to napríklad Slovenská sporiteľňa, pre ktorú robíme nepretržite už od roku 2001, alebo DVD Best, pre ktorý robíme od roku 1997. Hrdý som však na viaceré projekty – určite výnimočný je Komplexný informačný monitorovací systém pre Štátnu ochranu prírody, kde ide o monitoring chránených druhov a biotopov. Tento projekt vyžaduje od Slovenska Európska únia a Lomtec.com ho podporuje dodaním informačného systému. Ide o prácu na tri roky, keď sa postupne zmapujú všetky výskyty, zapíšu sa do systému a následne reportujú v rámci Európskej únie, ministerstva životného prostredia, odborným organizáciám a schválená časť aj širokej verejnosti.
Vy osobne zastávate okrem riadiaceho postu aj pozíciu architekta, projektanta. Ste tzv. mozgom spoločnosti.
Na niektorých naozaj kľúčových projektoch sa ešte stále aktívne podieľam pri návrhoch riešení a neskôr aj vo fáze samotnej realizácie. Roky si dávam záväzok, že svoju účasť na projektoch v tejto podobe budem eliminovať, ale nie vždy je to možné. Predsa len z pozície riaditeľa spoločnosti nesiem tú najväčšiu zodpovednosť za odvedenú prácu.

Lomtec IMG_8492_zm

Ako ste sa do tohto prostredia dostali? A aká bola vaša cesta na post topmanažéra?
Po absolvovaní Matematicko-fyzikálnej fakulty v Bratislave som robil 11 mesiacov vo firme Softec, a hoci túto spoločnosť rešpektujem, mal som iné predstavy o mojom vlastnom fungovaní vo firme, a najmä som chcel robiť sám na seba. Tak sme s kolegami najskôr začali robiť individuálne a v roku 2000 sme založili spoločnosť Lomtec.com. IT oblasť je zaujímavá v tom, že ako človek prechádza cez rôzne projekty, každý z nich mu niečo dá, nové skúsenosti. Zároveň stretáva zaujímavých ľudí, manažérov, popri ktorých sa takisto učí a veľa odpozerá. Takže ako firma rástla, chcel som držať logicky v rukách tie opraty, určovať komplexnú líniu spoločnosti.

Čo všetko je potrebné pre úspešné obstátie v konkurenčnom boji? V čom ste výnimoční?
Sme firma, ktorá má za sebou realizáciu niekoľko stoviek úspešných projektov, predovšetkým pre klientov v súkromnej sfére. A tam nie je možné projekt nedodať, pretože človek jednoducho nedostane zaplatené, čo v štátnej sfére nie vždy platilo. Máme ťah na bránku, cit pre optimálne riešenia, vieme si ich predstaviť i realizovať, pričom dbáme na to, aby vždy fungovali, používali sa dlhé roky a mali potrebnú pridanú hodnotu. I keď, žiaľ, musím konštatovať, že nie vždy a všade to tak funguje. Vo všeobecnosti sa množstvo veľkých IT projektov nikdy nespustí. Stoja kopec peňazí, milióny EUR, a nič z toho. My sa naopak snažíme doťahovať projekty do konca – dodávame skrátka riešenia, čo fungujú.

Lomtec.com teda ponúka komplexné služby od analýzy projektu cez vývoj až po technickú podporu?
Áno. V prípravnej fáze vieme odhadnúť záber projektu a odkomunikovať náklady naň. Zmapujeme, čo klient chce, aké procesy, kde má nedostatky a aké vylepšenie je potrebné. Následne projekt zoberú do rúk analytici a architekti a navrhujú riešenie. Po schválení návrhu riešenia sa projektu venujú vývojári, robia implementáciu, testovanie. A, pochopiteľne, dodanému riešeniu poskytujeme technickú podporu. Takže áno, Lomtec.com klientovi ponúka kompletný servis.

A aké sú vaše plány?
Obchodne sa orientujeme troma smermi: výraznejší rozmach na medzinárodnom trhu, pokračovanie v súkromnom sektore na Slovensku a prienik do verejného priestoru v rámci inštitúcií SR. No primárny cieľ Lomtec.com je rozhodne robiť najmä kvalitné projekty.

Smerovanie Lomtec.com:
Medzinárodný trh: „Lomtec.com má jasnú stratégiu – tým, že mnoho firiem u nás nemá slovenských majiteľov, je veľa riešení preberaných z materských centrál. No niektoré ich na danú, teritóriom ohraničenú problematiku nemajú, a vtedy nastupujeme my, ktorí vieme dodávať špecifické riešenia. Takéhoto klienta máme v Lenove, kde máme 4, 5 projektov s riešeniami, ktoré potrebuje poskytnúť európska pobočka pre svojich dodávateľov. To isté platí u SCANIA Italy.“
Súkromný sektor na Slovensku:Tam sa Lomtec.com orientuje na veľké spoločnosti. Vieme hľadať medzery na trhu a dokonale ich prakticky naplniť.“
Verejný sektor: „Snahou Lomtec.com je poskytnúť v rámci elektronizácie služieb funkčné komponenty, špecifické aplikácie, ktoré už máme predpripravené a vieme ich prispôsobiť potrebám, žiadanému komfortu. To je naša pridaná hodnota a určite tam vieme uspieť.”

(Valéria Nagyová, Foto: Desana Dudášová)

1 Komentár M. Ličko z Lomtec.com: Uspeli sme
v NYC

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*