LOMTEC.com zbieral ceny na ITAPA 2016

Bratislava, Admin – Dve druhé a jedno tretie miesto získala spoločnosť LOMTEC.com na oceňovaní najlepších IT projektov roka ITAPA 2016. Má za sebou náročný a úspešný 16. rok činnosti.

Druhé miesto od odbornej poroty a zároveň druhú priečku v hlasovaní poslucháčov Slovenského rozhlasu si IT firma odniesla za projekt Monitorovania biotopov a druhov európskeho významu. Zadávateľom bola Štátna ochrana prírody SR. Projekt je určený odbornej i laickej verejnosti a mapuje chránené zvieratá, rastliny a biotopy. Počas doterajších 17 844 prieskumných návštev bolo preskúmaných 11 663 lokalít na Slovensku, 66 biotopov a 156 chránených druhov fauny a flóry. Výsledky sú zozbierané v živom, denne aktualizovanom portále, a zhrnuté dvojjazyčne v printových publikáciách.

Tretie miesto získala Lomtec.com za Elektronizáciu služieb Bratislavskej samosprávy. Zadávateľom bolo Hlavné mesto SR. Projekt zjednodušuje život, šetrí čas a peniaze samospráve, podnikateľom a obyvateľom všetkých mestských častí. Môžu využívať 85 nových elektronických služieb, z toho 59 transakčných a 26 informačných, rozdelených do logických kategórií v zmysle riešenia bežných životných situácii.

„Veľmi si tie ocenenia vážime. Najmä preto, že služby, na ktorých sme sa podieľali, zlepšujú život občanov Slovenska a našej spoločnosti,“ zhodnotil úspešný rok výkonný riaditeľ LOMTEC.com Miroslav Ličko. „Je to úspech všetkých ľudí, ktorí na projektoch robili, či už na strane nás ako dodávateľa, alebo na strane klienta.“

LOMTEC.com patrí k popredným slovenským IT spoločnostiam so 16-ročnou históriou. Je medzinárodným poskytovateľom pokročilých e-Business riešení a jedným z lídrov v oblasti vývoja softvéru na kľúč v regióne strednej a východnej Európy. Jej silnými stránkami sú vlastné produkty, kvalita overená množstvom reálne fungujúcich riešení, nadštandardná podpora a kvalitný tím ľudí, ktorí sa podieľa na úspešnom budovaní značky.

“Uplynulý rok bol náročný, ale maximálne produktívny. Ocenené projekty sú jedny z viacerých, na ktorých sme pracovali a pracujeme. Do pozornosti dávam projekt Lomtec ESMAO, riešiaci všetky povinnosti miest a obcí, určené zákonom o eGovernmente. Zabezpečuje otvorenie sa miest a obcí elektronickému svetu. V tom vidím našu budúcnosť,” uzatvára Miroslav Ličko.

Viac na www.lomtec.com.

(Zdroj: Daša Matejčíková TIME.is Communication  Pripravila: Valéria Nagyová)

            Víťazný tím riešení od IT firmy LOMTEC.com.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*