Konferencia Symantec day o ochrane svojich dát v Bratislave

Bratislava, Admin – Spoločnosť Symantec za podpory partnerov pripravila konferenciu o ochrane a bezpečnosti dát, ktorá sa konala dňa 5. 11. 2015 v hoteli Crown Plaza v Bratislave. Hlavnou témou konferencie bola agenda „Chráňte svoje dáta“. Téma sa prerokovala z dvoch aspektov, jednak z právneho pohľadu, keď dôjde k strate alebo odcudzeniu citlivých údajov alebo z pohľadu technologického. Predstavené boli riešenia ochrany koncových staníc a prevencia strát údajov, ale aj úplne nové riešenia spoločnosti Symantec Advanced Threat Protection (Symantec pokročilá ochrana ohrozenia). V závere konferencie sa diskutovalo o šifrovaní, kryptovaní a ďalších možnostiach bezpečnej internej a externej komunikácie vo firme. Na konferencii prednášali zástupcovia spoločnosti Symantec a partneri konferencie – Avnet a Arrow- distribútori firmy Symantec.

IMG_0741

O spoločnosti Symantec
Spoločnosť Symantec je svetovým lídrom v poskytovaní riešení pre zabezpečenie, úložísk a správy systémov, ktoré napomáhajú zákazníkom a organizáciám zabezpečovať a spravovať informácie. Ich software a služby chránia dáta komplexnejšie a efektívnejšie pred viacerými rizikami na rôznych miestach a poskytujú istotu pri užívaní a archivácii informácií. Spoločnosť Symantec má riaditeľstvo v meste Mountain View v Kalifornii a pobočky vo vyše 40 krajinách sveta.

Symantec IMG_0737

(Zdroj: Kristina Hasoňová, PAM, Symantec ČR a SR, Pripravil: Eugen Michal Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*