Hospodárske výsledky HP za tretí štvrťrok

Admin, 28.08.2012 - Non-GAAP rozriedený zisk na akciu robil 1,00 dolár, čo predstavuje zvýšenie hodnoty oproti odhadu 0,94 až 0,97 dolára z predchádzajúceho fiškálneho štvrťroka. GAAP rozriedený zisk na akciu zaznamenal stratu v hodnote 4,49 dolára.

Čisté príjmy dosiahli 29,7 miliardy dolárov a oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho fiškálneho roka poklesli o 5 %, resp. o 2 % pri zohľadnení účinkov zmien menových kurzov. Akcionárom bolo vyplatených 625 miliónov dolárov formou dividend a spätného odkúpenia podielov.

Spoločnosť HP oznámila finančné výsledky za tretí štvrťrok fiškálneho roka 2012, ktorý sa skončil 31. júla 2012. Počas tohto obdobia čisté tržby HP dosiahli hodnotu 29,7 miliardy dolárov, čo predstavuje     5 % pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka, resp. 2 % pokles pri zohľadnení účinkov zmien menových kurzov.

Rozriedená strata na akciu podľa princípov GAAP robila 4,49 dolára, čo predstavuje pokles oproti rozriedenému zisku na akciu v hodnote 0,93 dolára v rovnakom období predchádzajúceho roka. Non-GAAP rozriedený zisk na akciu dosiahol 1,00 dolár, čo zodpovedá 9 % medziročnému poklesu. Non-GAAP finančné výsledky za tretí štvrťrok fiškálneho roka 2012 nezahŕňajú náklady po zdanení vo výške zhruba 10,8 miliardy dolárov, teda 5,49 dolára na akciu, ktoré súvisia najmä s odpismi nakúpených nehmotných aktív, odpismi súvisiacimi so znížením hodnoty dobrého mena spoločnosti, nákladmi na reštrukturalizáciu, výdavkami spojenými s akvizíciami a nákladmi, týkajúcimi sa postupného obmedzovania vybraných firemných aktivít, vrátane skôr oznámeného odpísania časti hodnoty divízie HP služieb (HP Services), reštrukturalizačného programu predstaveného v máji 2012 a odpismi nakúpených nehmotných aktív, pridružených k obchodnej značke „Compaq“.

„HP sa stále nachádza v úvodnej fáze viacročného procesu zmien a napriek všetkým prekážkam dosahujeme viditeľné pokroky,“ povedala Meg Whitmanová, prezidentka a generálna riaditeľka spoločnosti HP. „Počas tretieho štvrťroka sme urobili niekoľko dôležitých krokov, prostredníctvom ktorých sme sa zamerali na strategické priority, správu nákladov, zvládnutie potrebných organizačných zmien a vyrovnanejšie hospodárenie. Úspešne tak pokračujeme v procesoch, k plneniu ktorých sme sa zaviazali.“

Výsledky jednotlivých obchodných divízií
Tržby divízie Personal Systems Group (PSG) v medziročnom porovnaní poklesli o 10 % pri 4,7 % prevádzkovej marži. Príjmy v rámci komerčného segmentu poklesli o 9 %, v oblasti spotrebných klientov sa znížili o 12 %. Predaje desktopov zaznamenali pokles o 6 %, notebookov sa predalo o 12 % menej a celkový počet všetkých predaných jednotiek poklesol o 10 %.
Tržby obchodnej jednotky Imaging and Printing Group (IPG) zaznamenali medziročný pokles o 3 % pri 15,8 prevádzkovej marži. V segmente komerčného hardvéru došlo k 4 % medziročnému nárastu, pri spotrebnom hardvéri potom k 13 % medziročnému poklesu a 23 % zníženiu počtu predaných kusov tlačiarní.
Tržby skupiny Services medziročne poklesli o 3 % pri 11,0 % prevádzkovej marži. Tržby obchodnej jednotky Technology Services medziročne poklesli       o 1 %, v prípade Application a Business Services zostali na rovnakej úrovni a v divízii IT Outsourcingu medziročne poklesli o 6 %.
Tržby divízie Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) sa medziročne znížili o 4 % pri 10,9 % prevádzkovej marži. Tržby divízie Networking sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 6 %, v divízii Industry Standard Servers poklesli o 3 %, v prípade obchodnej jednotky Business Critical Systems sa znížili o 16 % a v oblasti Storage poklesli o 5 %.
Tržby divízie Software medziročne vzrástli o 18 % pri 18,0 % prevádzkovej marži, vrátane výsledkov divízie Autonomy. Na raste tržieb HP Software sa podieľal najmä 2 % nárast predaja licencií, 16 % rast v oblasti podpory a 65 % zvýšenie objemu poskytovaných služieb.
Obchodná jednotka HP Financial Services medziročne udržala tržby na rovnakej úrovni; 2 % pokles objemu financovania vyrovnal 2 % nárast v čistých aktívach. Prevádzková marža predstavovala 10,4 %.

Správa aktív
Spoločnosť HP vygenerovala v treťom štvrťroku fiškálneho roka 2012 cash flow z aktivít vo výške 2,8 miliardy dolárov. Na konci štvrťroka mala skladové zásoby v hodnote 7,3 miliardy dolárov, pričom objem skladových zásob na počet dní medziročne vzrástol o jeden deň na 29 dní. Pohľadávky vo výške 15,7 miliardy dolárov klesli medziročne o 4 dni na 48 dní. Stav záväzkov na konci štvrťroka robil 12,6 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný pokles o 4 dni na 50 dní. Výplata dividend vo výške 0,132 dolára za akciu si v treťom štvrťroku vyžiadala hotovosť vo výške 260 miliónov dolárov. Ďalších 365 miliónov dolárov v hotovosti HP použilo na odkúpenie približne 16,5 milióna kmeňových akcií z otvoreného trhu. Na konci tretieho štvrťroka fiškálneho roka 2012 HP malo k dispozícii 9,9 miliardy dolárov v hrubej hotovosti.

Výhľad
Pre celý fiškálny rok 2012 teraz HP odhaduje non-GAAP rozriedený zisk na akciu v rozmedzí 4,05 až 4,07 dolára, teda na spodnej hranici predchádzajúceho výhľadu. V prípade GAAP rozriedenej straty na akciu HP odhaduje hodnoty v intervale 2,23 až 2,25 dolára.

Z odhadov non-GAAP rozriedeného zisku na akciu pre celé obdobie fiškálneho roka 2012 sú odpočítané náklady po zdanení vo výške zhruba 6,30 dolára na akciu, ktoré sa týkajú najmä odpisov zakúpených nehmotných aktív, odpisov súvisiacich so znížením dobrého mena spoločnosti, nákladov na reštrukturalizáciu a akvizícií.
(km)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*