Generálni riaditelia volajú po spolupráci

Admin, 26.05.2012 - IBM  predstavila 23. mája 2012 výsledky novej štúdie, do ktorej sa zapojilo vyše 1700 vedúcich predstaviteľov verejnej správy a generálnych riaditeľov (CEO) zo 60 krajín a 18 sektorov.

Štúdia odhalila, že pod vplyvom silnejúcej otvorenosti, transparentnosti, aktívnejšieho postavenia a hlasu zamestnancov sa povaha práce CEO mení, na rozdiel od minulosti, kedy charakteristickým znakom moderných firiem bolo viac ako 100 rokov presadzovanie silnejšej kontroly a riadenia.

Výhody nového trendu sú zreteľné. Podľa štúdie firmy, ktoré dosahujú lepšie výsledky než porovnateľné subjekty v danom odvetví, kladú až o 30% väčší dôraz na otvorenosť – často ju stelesňuje širšie využitie sociálnych médií, ktoré im umožňujú prehĺbiť spoluprácu a podporujú inovácie. Takéto firmy využívajú nové modely práce, vďaka ktorým dokážu vyťažiť viac z „kolektívneho vedomia“ firmy, t.j. z poznatkov jednotlivých zamestnancov i externých partnerov, a tak sú schopné prísť s novými myšlienkami a riešeniami na zvýšenie ziskovosti a dosiahnutie zdravého rastu firmy.

Aby CEO prehĺbili prepojenie so zákazníkmi, partnermi i novou generáciou zamestnancov, musia presunúť dôraz z emailu a telefónu, ktoré doteraz využívali ako primárny komunikačný nástroj, na sociálne siete. V dnešnej dobe len 16% výkonných riaditeľov využíva sociálne platformy, na to aby boli v kontakte s jednotlivými zákazníkmi, partnermi i zamestnancami, ale toto číslo sa počas najbližších 3-5 rokov vyšplhá na 57%. Dnes sú ešte sociálne médiá najmenej využívaným spôsobom interakcie so zákazníkmi, avšak v priebehu 5 rokov by sa ich využitie malo raketovo rozbehnúť a sociálne siete by sa mali stať druhou najvyužívanejšou metódou, hneď za osobným kontaktom.

Prieskum IBM priniesol aj ďalší zaujímavý posun. Technológie sú považované za efektívny nástroj na premenu organizačnej štruktúry a fungovania firmy. Viac ako polovica CEO (53%) plánuje využiť technológie na rozbehnutie užšej spolupráce s externými organizáciami a 52% chce venovať väčšiu pozornosť podpore užšej internej spolupráce.

„Jedným z najzaujímavejších zistení je jednotnosť odpovedí na otázku o vplyve sociálnych médií,“ povedala Bridget van Kralingen, senior viceprezidentka divízie globálnych konzultačných služieb IBM. „Miesto konštatovaní o potrebe odosobnenia v medziľudských vzťahoch, CEO sa výrazne prikláňajú k ich prehlbovaniu a sociálne médiá považujú za dynamický nástroj na získanie informácií a budovanie nových modelov spolupráce.“

Samozrejme, väčšia otvorenosť prináša isté riziká. Otvorenosť zvyšuje zraniteľnosť. Internet – predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí – umožňuje aktívnejšie zapojenie zamestnancov, pozitívne aj potenciálne negatívne. Aby firmy dokázali v tomto prostredí efektívne fungovať, zamestnanci musia stelesňovať a byť plne stotožnení s firemnými hodnotami a cieľmi. A presne preto musia firmy vyzbrojiť zamestnancov pravidlami ako aktívne ovplyvňovať rozdohnutia. Je to niečo, čo CEO nedelegujú na HR. Práve naopak. Podľa štúdie chcú ísť výkonní riaditelia príkladom a inšpirovať svoje tímy.

Zaujímavé čísla:
CEOs považujú schopnosť spolupracovať (75%), komunikačné zručnosti (67%), kreativitu (61%) a flexibilitu (61%) za kľúčové faktory úspešného fungovania v čoraz komplexnejšom a prepojenejšom prostredí.

Aby firmy vytvorili novú generáciu pracovníkov, musia aktívne naberať zamestnancov, ktorí vynikajú práve v otvorenom a tímovom prostredí. Lídri zároveň musia budovať a podporovať procesy, ktoré umožnia pracovníkom rásť, napríklad zostavovaním nekonvenčných tímov, podporou experimentálnych vzdelávacích techník a rozvojom produktívnych a zmysluplných zamestnaneckých sietí.

Trend prehlbovania spolupráce sa týka nielen interného prostredia firmy, ale zasahuje aj do externých vzťahov. V roku 2008 len polovica CEO plánovala rozvoj partnerstiev. Dnes to už sú dve tretiny.

„Inovovanie spolu s partnermi je výhodný model pre obe strany,“ povedal Peter Voser, generálny riaditeľ Royal Dutch Shell plc. „V Shell sa venujeme aj oblastiam ako vodné hospodárstvo a potraviny, kedže sú napojené na náš biznis. Preto je veľmi dôležité spoločne podporovať inovácie naprieč odvetviami.“

Zaujímavé zistenia:

Štúdia zistila, že väčšina (až 71%) CEO považuje technológie za najdôležitejší faktor, ktorý ovplyvní budúcnosť firmy v nasledujúcich 3 rokoch – dokonca za dôležitejší ako zmeny v hospodárskych a trhových podmienkach.

CEOs chcú mať lepší prehľad o zákazníkoch a 7 z 10 CEO intenzívne investuje do nástrojov, ktoré im umožnia premeniť dostupné dáta na zmysluplné informácie o zákazníkoch.

Vzhľadom na exponenciálny rast dát, tzv. explóziu dát, si CEO uvedomujú potrebu sofistikovaných analytických nástrojov na dolovanie dát z online prostredia, mobilných telefónov a sociálnych sietí. Tradičný prístup k porozumeniu klientov spočíval v konsolidácii a analýze transakcií a aktivít v rámci firmy. Aby udržali krok s klientom, CEOs  musia mať holistickejší pohľad na zákazníka – a to aj spoznávaním ako reaguje so zvyškom sveta, nielen priamo s firmou. Schopnosť premeniť dáta na hodnotné informácie je úzko spojená s výsledkami. Firmy, ktoré sú úspešnejšie, sú až dvojnásobne lepšie v získavaní a využívaní dát. A sú zároveň o 84% úspešnejšie pri pretváraní informácií na reálne aktvity.

O štúdii IBM 2012 Global CEO Study
Ide o piatu štúdiu zameranú na generálnych riaditeľov. Aby IBM lepšie pochopila výzvy a ciele dnešných generálnych riaditeľov a čelných predstaviteľov verejnej sféry, konzultanti IBM sa osobne stretávajú s najväčšou vzorkou exekutívcov. Od septembra 2011 do januára 2012 sa uskutočnili rozhovory s 1709 respondentmi na celom svete s cieľom pochopiť ich plány a problémy, ktorým čelia v čoraz prepojenejšom svete.

Plné znenie štúdie IBM 2012 Global CEO Study a zaujímavé prípadové štúdie nájdete na stránke: http://www.ibm.com/ceostudy

Názor generálneho riaditeľa Shell Petra Vosera na spoluprácu a jej úlohu pri inováciách nájdete na stránke: http://bit.ly/ShellCEO

Digitálnu knižnicu štúdii IBM Insitutute for Business Value si môžete stiahnuť ako aplikáciu na tablety a inteligetné telefóny Apple alebo Droid.

 

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*