Dátové centrum Digitalis

Admin, 14.03.2013 - Spoločnosť VNET a.s. spustila v marci 2013 do komerčnej prevádzky prvé ekologické dátové centrum na Slovensku. Dátové centrum Digitalis má celkovú rozlohu 3000 m2 a nachádza sa v širšom centre Bratislavy na Trnavskej ceste. Jeho

konektivitu zabezpečujú 4 redundantné, geograficky nezávislé optické trasy s kapacitou viac ako 100 Gbit/s s možnosťou prenájmu nenasvietených vlákien. Vďaka množstvu inovačných technológií garantuje DC Digitalis dostupnosť služieb až 99,993 %, pričom je šetrné k životnému prostrediu.

Dátové centrum disponuje unikátnym systémom chladenia, kombináciou priameho a nepriameho freecoolingu , ktorý bol navrhnutý a realizovaný v spolupráci so spoločnosťou E.D.T. Zeleným dátovým centrom je aj vďaka inštalácii rotačných UPS od spoločnosti Caterpillar, ktorých používaním nevzniká ťažko odbúrateľný chemický odpad v podobe opotrebovaných batérií. Hasenie vodnou hmlou je ďalším zeleným prvkom dátového centra. Toto 100% ekologické riešenie využíva na hasenie zmes atomizovanej, demineralizovanej vody a vzduchu, ktorá nie je elektricky vodivá a pri hasení má podobné vlastnosti ako inertný plyn. Bez využitia nezostane ani zostatkové teplo vyprodukované v DC Digitalis, ktorým budú vyhrievané priľahlé skleníky záhradného centra.

Spoľahlivosť a redundancia elektrického napájania je zabezpečená 4 vetvami . Každá vetva je napájaná vlastným transformátorom s vlastným generátorom a UPS s modulmi v počte n+1. Pre zvýšenie spoľahlivosti sú motorgenerátory od spoločnosti Caterpillar vybavené zdvojenými štartérmi, z ktorých jeden je pripojený na rotačnú UPS.

Aktívna dátová infraštruktúra je postavená na najmodernejšej produktovej rade datacentrových prepínačov Nexus spoločnosti Cisco Systems. Pre ich vyššiu priepustnosť, dostupnosť, flexibilitu a plnú podporu cloudových služieb boli nimi nahradené aj prepínače v staršom dátovom centre SHC III. Tento plne redundantný design umožňuje budovanie virtuálnych zákazníckych datacentier, ako aj geografických clustrov, ktoré podporujú okamžitú migráciu virtuálnych serverov z jedného datacentra do druhého pri zachovaní pôvodnej IP adresy.

V troch dátových sálach s celkovou plochou takmer 1000m2 budú zákaznícke zariadenia umiestňované do 340 rackov značky Rittal s nosnosťou 1500 kg. Každý server bude napojený na 2 PDU s vlastným meraním elektrickej energie pre každý server. Toto meranie je priamo prepojené s informačným systémom. Vďaka tomu zákazník získa jedinečnú možnosť kontrolovať spotrebu svojho zariadenia priamo vo VNET zákazníckej zóne.

Z bezpečnostného hľadiska je dôležité, že budova bola projektovaná ako dátové centrum a pri projektovaní boli dodržané princípy zónovania. Bezpečnosť Digitalisu zabezpečuje kombinácia bezpečnostných prvkov – prístupové bezpečnostné systémy (biometria, čip), mechanický bezpečnostný systém, elektronický zabezpečovací systém, elektronická požiarna signalizácia, kamerový systém, dvojitý monitoring, časové tokeny a mnoho ďalších opatrení, ktoré zaručujú maximálnu možnú bezpečnosť dát klientov.

Pre zákazníkov ponúka spoločnosť VNET celé portfólio serverhousingových produktov: od umiestnenia jedného servera, cez službu dedikovaný alebo virtuálny server, až po prenájom plochy dátového centra.

(mak)

Dátové centrum Digitalis

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*