Zodpovedné hospodárenie je pre mladých španielska dedina

Bratislava, Admin – Dnešní mladí ľudia sa narodili do doby, ktorá nezažila žiadnu vojnu, je typická rýchlym technologickým napredovaním a ľahkou dostupnosťou takmer všetkého. A práve tieto fakty vo veľkej miere ovplyvňujú pohľad mladých ľudí na hospodárenie s financiami.
Generácia Z do svojej prvej práce nastupuje s veľkými očakávaniami. Mladí ľudia sa tešia na prvý stabilný príjem, vyšší životný štandard a možnosť kúpiť si takmer okamžite všetko, na čo si spomenú. Neuvažujú o tvorbe rezervy na horšie časy. Namiesto toho si chcú dopriať zážitky tu a teraz. Žijú pre prítomnosť a len malá hŕstka z nich uvažuje nad budúcnosťou.

Pri výbere banky je kľúčová jej modernosť
Generácie dnešných mladých je od začiatku života bombardovaná množstvom moderných technológií. V škole pri vyučovaní používajú interaktívne tabule, domáce úlohy robia na počítači a mobil majú už žiaci na prvom stupni základnej školy. Práca s technologickými výdobytkami ide často lepšie deťom vo veku 10 rokov, než im rodičom.
Práve technologický spôsob života ovplyvňuje mladých pri výbere banky. Kým ich rodičom prišli ako neuveriteľné služby typu internetbanking a bezkontaktné platobné karty, mladšia generácia ich berie ako zastarané. Ich život je rýchly, užívajú si slobodu, veľa cestujú a nosiť zo sebou pravidelne notebook, aby sa mohli hocikde vo svete prihlásiť do internetbankingu je nepohodlné.
Omnoho viac vyhľadávajú banky, ktoré ponúkajú realizáciu platieb prostredníctvom vlastnej mobilnej aplikácie a platby bezkontaktnou platobnou kartou nahrádzajú platby mobilom s Google Pay. Čím viac vedia vybaviť prostredníctvom mobilu, tým lepšie.

Splácať je jednoduchšie ako šetriť
Práve týmto známym sloganom možno charakterizovať typické hospodárenie dnešných mladých ľudí. Len málokto z nich si odkladá financie na sporenie. Naopak. Každý mesiac si z príjmu doprajú po čom im srdce túži.
Chcú mať najnovšiu elektroniku, mobily, autá, chodiť na dovolenky, zabávať sa. Zastávajú názor, že na sporenie si odložia len ak im na konci mesiaca ostanú peniaze navyše. A tie ostanú málokedy. Skôr je realita opačná. Svoje potreby musia často financovať prostredníctvom úverových produktov.
Takýto spôsob hospodárenia s financiami je pre mladého človeka maximálne nevýhodný. Práve mladí ľudia by mali byť tí, ktorí si uvedomujú, že sporenie by malo byť pevnou súčasťou života. V budúcnosti budú tieto financie potrebovať. Či už v prípade dočasného výpadku príjmu, financovania bývania alebo dôchodku. Pokiaľ nebudú mať rezervu či dokonca už budú zadĺžení, získať ich bude veľmi ťažké.

Finančné návyky si prinášame z detstva
Učiť sa finančnej gramotnosti by mali už deti na základných školách. Práve toto je vek, kedy by si deti mali začať uvedomovať hodnotu peňazí a učiť sa správnemu hospodáreniu. Okrem výučby finančnej gramotnosti v škole, by sa na jej pestovanie u detí, mali zameriavať aj samotní rodičia.
Práve oni sú prvým vzorom, ktorý dieťa v tomto smere má. Ak vidí, že domácnosť pravidelne žije na dlh, s najväčšou pravdepodobnosťou bude rovnaký scenár aplikovať aj vo svojom živote. Naopak, ak domácnosť hospodári zodpovedne a rodičia vedú k finančnej gramotnosti aj svoje deti, je to pre dieťa výborná investícia do budúcnosti.
Najjednoduchším spôsobom, ako môžu rodičia viesť deti k zodpovednému hospodáreniu s financiami, je posielanie vreckového na vlastný účet dieťaťa. Účty pre mladých dnes ponúkajú takmer všetky banky. Dieťa si tak vie vyskúšať, nielen hospodárenie s vlastnou hotovosťou, ale aj platby kartou. A rodič vie na výpise pozrieť, na čo dieťa financie minie a prípadne mu citlivo vysvetliť, v čom by malo hospodáriť inak.
Ak si človek nevytvorí dobré finančné návyky už v začiatkoch, časom sa budú získané zlozvyky odstraňovať len veľmi ťažko.

Ideálne hospodárenie mladého človeka
Hoci správne hospodárenie s financiami závisí od viacerých individuálnych faktorov, existujú všeobecné zásady, ktoré možno u mladých ľudí považovať za ideálny prístup:
1. Snažte sa vyhnúť úverovým produktom.
2. Tvorte 3 druhy finančnej rezervy: krátkodobú (na neočakávané výdaje), strednodobú (napr. na bývanie) a dlhodobú (dôchodok).
3. Peniaze na sporenie odkladajte hneď ako príde výplata, nie na konci mesiaca.
4. Mesačne odkladajte minimálne 1/3 príjmu a tú rozdeľte medzi jednotlivé rezervy.

Užívať si život, slobodu, voľnosť a uľahčovať si každodenné fungovanie prostredníctvom moderných technológií nebolo nikdy jednoduchšie. Prístup mladých ľudí k tomuto životnému štýlu je prirodzený.
Pokiaľ k nemu pristupujú zodpovedne, nežijú na dlh a rozumne hospodária s financiami, je to najlepší spôsob, ako si oddýchnuť od náročnej práce a užiť si ťažko zarobené prvé peniaze. Avšak vo všetkom treba poznať rozumnú mieru. Ak pri hospodárení s financiami prevláda aktuálna spotreba a finančná rezerva je nulová, či dokonca si mladý človek užíva na dlh, je potrebné prehodnotiť svoje hospodárenie, kým nebude neskoro.

(Zdroj: LK, Foto: Pixabay, Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*