Zápis v registri, ktorý musíte mať

Bratislava, Admin – Ak ste sa rozhodli podnikať, musíte sa pripraviť na niektoré záťažové situácie a podmienky, ktoré vás pri tejto činnosti postretnú. Ak sa navyše rozhodnete podnikať na základe spolupráce so štátom, môže to byť pre vás, ako neskúseného a nezainteresovaného človeka ešte ťažšie. Jednou z hlavných úloh, ktoré by ste preto mali na začiatku urobiť, je informovať sa o všetkých dôležitých veciach ohľadom takejto spolupráce. Niektoré zo základných údajov sa možno dozviete aj v tomto článku.

Verejný sektor je časť hospodárstva zložená zo všetkých úrovní vládnych a štátom kontrolovaných podnikov. Nezahŕňa súkromné spoločnosti, dobrovoľné organizácie a domácnosti. Všeobecná definícia verejného sektora teda klasifikuje skôr vlastníctvo alebo kontrolu vlády ako funkciu. Môžete s ním však aj podnikať. V prípade, ak plánujete nadviazať takúto spoluprácu, možno by ste mali zvážiť zápis do registra partnerov verejného sektora. Neviete o čom je reč?

Úsilie vlády o zvýšenie transparentnosti

Od 80. rokov minulého storočia bolo niekoľko vyspelých krajín svedkom rozsiahlej privatizácie štátnych podnikov, či už čiastočne alebo úplne. Ako je to v súčasnosti aj u nás, necháme na vaše posúdenie. Dobrou správou ale je, že sa vláda v tomto smere začala zlou situáciou zaoberať.

Od 1. februára roku 2017 sa dostal do účinnosti zákon č.315/ 2016 Z.z., ktorý upravuje a špecifikuje konkrétne podmienky takejto spolupráce. Veľmi veľa podnikateľov a fyzických osôb stále ešte nevie, kedy je ich povinnosťou sa do verejného zoznamu zapísať a ako postupovať. Dajte si na to pozor, pretože aj pri vykonávaní komplexnej správy budov vám môžu spomínané informácie veľmi pomôcť.

Spolupráca pod kontrolou

Privatizácia, delegovanie verejnej moci, spoločné verejno-súkromné poskytovanie služieb, zvyčajne považované za “verejné”, ako aj inštitucionálne prerozdelenie spôsobili, že identifikácia verejného sektora sa vymyká spod kontroly. Vzhľadom na problémy definovania jasných hraníc, stratil pre niektorých tento pojem celú koncepčnú silu. Aby nebola inštalácia nevyhnutného verejného LED osvetlenia zbytočne skomplikovaná, všetky zúčastnené strany sa zapisujú do už spomínaného registra.

Objektívna stránka a celá podstata tohto problému spočíva v tom, že zápis nemôže vykonávať bežný človek, ale oprávnená osoba. Tá by vám mala povedať, že partnerom verejného sektora môže byť podľa tohto ustanovenia takmer každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá získa finančné prostriedky, majetok alebo iné podobné práva z verejného sektoru a zdrojov  fondov EÚ. Ak ste sa v tomto článku našli, neváhajte sa radšej informovať, aby ste sa vyhli možným sankciám.

(Zdroj: ML, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*