Zamestnávatelia plošne navyšujú mzdy

Bratislava, Admin – Personálna agentúra Grafton Slovakia zverejnila výsledky rozsiahleho prieskumu miezd pre Slovenskú republiku. Mzdový prieskum 2017 poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia 230 pracovných pozícií v 7 kľúčových segmentoch, v 8 krajoch. Z prieskumu vyplýva jednoznačný záver – veľmi nízka miera nezamestnanosti núti zamestnávateľov nielen prehodnocovať ponuku nefinančných benefitov, ale aj navyšovať mzdy.
Podľa strednodobej predikcie NBS bol rast nominálnych miezd v roku 2016 na úrovni 3,3 % (v porovnaní s 2,9 % v roku 2015). Ponuka nových pracovných miest, s tým spojená prehlbujúca sa nerovnováha medzi dopytom po zamestnancoch a ponukou kapacít zo strany uchádzačov sa rok 2017 stávajú ideálnym prostredím na rast nominálnej mzdy na 4,2 %. V roku 2018 na úroveň 4,6 %.

Branislav Jančuška – Temporary Staffing Project Manager

Zamestnávatelia pristupujú k plošnému zvyšovaniu miezd, čo môže dopomôcť k menšiemu odlivu kvalitných a stabilných pracovníkov do zahraničia

„Zo mzdového prieskumu 2017 vyplynulo, že zamestnávatelia na Slovensku postupne pristupujú k plošnému zvyšovaniu miezd, čo môže dopomôcť k menšiemu odlivu kvalitných stabilných pracovníkov. Miera nezamestnanosti v Slovenskej republike je jednou z najnižších v Európe, ku koncu júla tohto roka dosiahla 6,7 %. Počet voľných uchádzačov o prácu je na svojom minime, počet ponúkaných pozícií oproti tomu silne rastie. Zamestnávatelia paralelne so zvyšovaním miezd a benefitov premýšľajú aj o spôsoboch, ako svojich zamestnancov motivovať a prehlbovať ich lojalitu,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia (na obr. č. 1, 3).

Firmy aktualizujú ponuku benefitov, aby boli pre zamestnancov atraktívnejšie, napríklad zvyšujú príspevok na dôchodkové či životné pripoistenie, zvyšujú dĺžku dovoleniek, zavádzajú plne hradený príspevok na stravovanie, alebo sa podieľajú na nákladoch na dopravu do zamestnania až do výšky sto percent.

Novinkou sú benefity, ktoré pomôžu zosúladiť pracovný a súkromný život zamestnancov

Mnoho zamestnávateľov, predovšetkým z oblasti IT, podnikových služieb a výroby, začína investovať do moderného pracovného prostredia, ktoré popri samotnom pracovnom priestore ponúka aj celý rad relaxačných zón, možností športového či spoločenského vyžitia. Rozmáhajú sa aj benefity, ktoré majú za cieľ uľahčiť zosúladenie pracovného a súkromného života.

Jitka Součková – Riaditeľka marketingu ČR a SR

Pracovný trh zaznamenáva aj ďalšie významné trendy:
• V dôsledku nedostatku kvalifikovaných kandidátov spoločnosti zamestnávajú aj krátkodobých zamestnancov. Situácia na pracovnom trhu praje absolventom VŠ – až 90 % zamestnávateľov požaduje vysokoškolské vzdelanie aj na juniorské pracovné pozície. Platí avšak, že kandidáti bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka majú na trhu práce problém uplatniť sa;

• Zvyšuje sa záujem o nábor zamestnancov zo zahraničia. Nie sú to len spoločnosti z radov centier zdieľaných služieb alebo IT, ale i výroby a dokonca aj zo zdravotnej oblasti;

• Zrýchlenie náborového procesu. Spoločnosti si uvedomili, že ak chcú vyhrať, musia byť flexibilní pri rozhodovaní;

• Záujem o kandidátov o prácu 50+ rastie – kandidáti v seniorskom veku sú schopní zastávať tie najnáročnejšie odborné pozície. Výrobné spoločnosti otvárajú pracovné pozície, kde sa vyžaduje odbornosť a mnohoročné skúsenosti.

Prehľad najžiadanejších profesií zo strany zamestnávateľov, kategorizovaný do segmentov

Informačné technológie – veľké regionálne rozdiely

Nedostatok špecialistov spôsobuje veľkú konkurenciu medzi firmami a boj o zamestnancov. Trh momentálne najviac potrebuje programátorov so zameraním na vývoj webových a mobilných aplikácií ako aj odborníkov na cloudové a ERP riešenia. Veľký dopyt po kvalifikovaných IT zamestnancoch vytvára kombinácia a rast menších progresívnych „IT domov“, rozširujúce sa aktuálne centrá zdieľaných služieb o IT, ako aj etablovanie sa nových globálnych centier technickej podpory s dopytom pracovníkov helpdesku, špecialistov na aplikačnú podporu, sieťové technológie a virtualizáciu. Mzdy sú však rôzne a záležia od rokov praxe a kraja. Ohodnotenie informačného riaditeľa môže v hlavnom meste dosiahnuť do 6000 eur za mesiac, avšak v iných mestách môže byť obdobný výkon ohodnotený od 3600 eur.

Inžiniering a priemyselná výroba – rast miezd 

Kľúčovým problémom zostáva nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V oblasti inžinieringu pretrváva dopyt po špecialistoch v odboroch elektrotechniky, elektroniky, strojárstva, logistiky. Firmy hľadajú nielen skúsených kandidátov, ale i absolventov bez praxe. Medzi najžiadanejších patria vývojoví inžinieri so zameraním na elektroniku a elektrotechniku, materiáloví špecialisti, technológovia, konštruktéri. Rastie dopyt po inžinieroch kvality, projektových inžinieroch, procesných inžinieroch a logistiku. Najväčší dopyt v priemyselnej výrobe je aktuálne po pracovníkoch v strojárstve a elektrotechnike. Najžiadanejší sú CNC operátori, CNC nastavovači, nástrojári, technici údržby so zameraním na elektronické a mechanické poruchy strojov. Ak operátor výroby ovláda korporátny jazyk danej spoločnosti aspoň na miernej pokročilej úrovni, sú jeho šance na kariérny postup veľmi vysoké.Rebríček najlepšie zarábajúcich pozícií vo výrobe vedú Bratislavský a Trnavský kraj, napr. mesačná práca manažéra kvality je v týchto krajoch ohodnotená od 3 000 eur do 4 500 eur. Mesačný príjem Manažéra kvality v Trenčianskom a Žilinskom kraji sa pohybuje od 2 500 eur do 3 500 eur.

Oblasť stavebníctva a realít v znamení pozitívneho rastu

Stavebným spoločnostiam nahráva súčasná ekonomická situácia, ktorá prináša príležitosti vo forme nových investícii. Na Slovensku je z pohľadu investorov stále vyšší dopyt po spoločnostiach, ktoré sú špecializované na pozemné staviteľstvo ako na inžinierske stavby. Rastúci dopyt po projektových manažéroch a stavbyvedúcich s aktívnou znalosťou anglického jazyka je odrazom súčasnej situácie na Slovensku, ktorá je spôsobená prílivom veľkého počtu zahraničných investorov. Výrazným kvalifikačným bonusom zostáva znalosť cudzích jazykov, najmä angličtiny alebo nemčiny. Prejavuje sa to i na mzdách, napr. stavbyvedúci s anglickým jazykom je lepšie finančne ohodnotený a to vo všetkých regiónoch.

Sektor bankovníctva a finančných služieb s lákavým odmeňovacím systémom

Trendom je, že účtovník je jednou z profesií a pozícií, po ktorých je celoročný dopyt, bez rozdielu či ide o malú alebo veľkú spoločnosť. Spoločnosti hľadajú špecialistov, ktorí sa orientujú v slovenských účtovných štandardoch, dokážu samostatne zastrešiť celú účtovnú agendu a ideálne majú skúsenosti s IFRS alebo US GAAP. Najčastejšou bariérou na strane agentúry, ale aj klienta, je potrebná znalosť anglického jazyka. Skúsenosť s implementáciou systému SAP je výhodou kandidáta. V súčasnosti je zvýšený dopyt po špecialistoch v oblasti investícií a bankovníctva, ktorí spravujú a analyzujú klientove portfólio. Spoločnosti, okrem odbornosti majú lákavý odmeňovací systém, ktorý dokáže konkurovať aj najväčším korporáciám na trhu. Mzdy finančného manažéra môžu, v závislosti od regiónu, stúpať až do výšky 4 500 eur a dosiahnuť medzi regionálny rozdiel až 2500 eur.

Obchod a marketing

Pre Obchod a marketing sú najatraktívnejšími kandidátmi uchádzači s plynulou znalosťou anglického jazyka. V oblasti marketingu je zvýšený dopyt po špecialistoch z oblasti digitálneho marketingu. Od kandidátov sa vyžaduje odborná znalosť oboru, často s presahom do IT, výborné komunikačné schopnosti a kreativita. Často vyhľadávanými pozíciami sú taktiež pozície zameriavajúce sa na sociálne siete, ale tiež špecialisti na analýzy, štatistiky a vyhodnocovanie úspešnosti reklamy. Výborná znalosť angličtiny a vysokoškolské vzdelanie sú nevyhnutnosťou pre väčšinu marketingových pozícií. Prejavuje sa to i na ohodnotení práce.

Ľudské zdroje, administratíva a právo

Na HR procesy majú citeľný vplyv moderné technológie a neustály rozvoj sociálnych sietí.  Žiadaní sú Sourcing špecialisti, tzv. „hľadači a lovci talentov“. Spolu s rozširovaním a expanziou podnikov rastie dopyt po pozíciách HR Business Partnerov, čiastkových HR manažérov jednotlivých oddelení či divízií. V oblasti administratívy je povinnou výbavou každého kandidáta znalosť minimálne jedného svetového jazyka na plynulej úrovni, no na niektorých administratívnych pozíciách znalosť len anglického jazyka už často nestačí. Mzdové očakávania absolventov rastú a často prevyšujú ponuky zamestnávateľov.

(Zdroj: Zuzana Lacová, media in; Pripravila: Valéria Nagyová)

 

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*