Wüstenrot napredoval aj v treťom stvrťroku 2015

Bratislava, Admin – Obchodné výsledky Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. a Wüstenrot poisťovne, a.s. si udržali v silnej konkurencii trend rastu aj v treťom štvrťroku. Hlavné ukazovatele dosiahli ku koncu septembra 2015 predpokladanú úroveň.

Wüstenrot stavebnej sporiteľni rástol objem cieľových súm nových obchodov v oblasti sporenia aj v oblasti úverovania. Za ¾ roka 2015 si klienti uzavreli zmluvy o stavebnom sporení v celkovej výške cieľových súm 187,3 mil. eur, čo predstavuje takmer 4%-ný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Ešte výraznejšie sa rast prejavil pri čerpaní stavebných úverov a medziúverov. Za 9 mesiacov tohto roka boli klientom poskytnuté úvery na bývanie v objeme cieľových súm 64,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast až o 13,4 %. Priemerná výška poskytnutého úveru stúpla takmer o 5 tisíc eur na súčasných viac ako 27 tisíc eur. Od januára do konca septembra 2015 Wüstenrot stavebná sporiteľňa klientom vyplatila spolu 121,1 mil. eur, čo je o 8,2 % viac než pred rokom. Vklady klientov dosiahli v uvedenom období 80,5 mil. eur. Znamená to, že vklady medziročne vzrástli takmer o 19 %, čo potvrdzuje stabilný záujem o stavebné sporenie.

Wuestenrot riaditel _DSC4660 zm

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., január – september 2015

  • nové zmluvy o stavebnom sporení v celkovej sume 187,3 miliónov eur (medziročne +3,9 %)
  • nové úvery na bývanie poskytnuté v celkovej výške cieľových súm 64,3 miliónov eur (medziročne +13,4 %)
  • vklady klientov dosiahli 80,5 miliónov eur (medziročne +18,8 %)
  • klientom vyplatené financie presiahli 121 miliónov eur (medziročne +8,2 %)

Wüstenrot poisťovňa vykazuje ku koncu septembra tohto roka predpísané poistné (životné a neživotné spolu, brutto) vo výške 44,9 mil. eur, teda na obdobnej úrovni ako pred rokom. Predpísané poistné v životnom poistení je pritom približne o tretinu vyššie ako v neživotnom poistení. Náklady spoločnosti na poistné plnenia, vrátane technickej rezervy, medziročne vzrástli o 3,7 %, a to napriek tomu, že počet poistných udalostí medziročne klesol o 3,1 %. Vyšší počet poistných udalostí bol zaznamenaný v neživotnom poistení, avšak náklady na poistné plnenia sú naopak vyššie v životnom poistení. Technické rezervy (brutto) dosiahli vo Wüstenrot poisťovni ku koncu tretieho štvrťroka 2015 výšku 123,6 mil. eur. Medziročne táto suma vzrástla o 6,5 %. Spoločnosť je naďalej výrazne zisková. (na obr. riaditeľ Wüstenrot)

Wüstenrot poisťovňa, a.s., január – september 2015

  • predpísané poistné, životné a neživotné spolu (brutto) dosiahlo takmer 45 miliónov eur (detto ako pred rokom)
  • výška technických rezerv spolu (brutto) stúpla na takmer 124 miliónov eur (medziročne +6,5 %)
  • počet poistných udalostí medziročne klesol o 3 % (pokles sa týkal skôr udalostí v neživotnom poistení)
  • náklady na poistné plnenia naopak medziročne stúpol o 3,7 % (nárast sa prejavil viac v neživotnom poistení)

(Zdroj: Ing. Daniela Vlčková, Pripravil: Eugen Michal Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*