Vzniká Klub akcionárov – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Sprava: Prof. Dr. Peter Littmann - predseda správnej rady Klubu akcionárov VVS a Daniel J. Krátky – člen správnej rady Klubu akcionárov VVS.

BRATISLAVA/ADMIN – Po vzore zahraničných zoskupení akcionárov vzniká na Slovensku Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Jeho hlavným predmetom činnosti bude efektívne a dôrazné presadzovanie práv akcionárov, ktorí sú síce v početnej väčšine, avšak každý osamote má malý počet akcií. Ďalšou aktivitou bude vzdelávanie, osveta, poradenstvo pre členov prostredníctvom panelu odborných konzultantov, odborných diskusií, konferencií a hodnotiacich komisií.

Klub akcionárov sa bude tiež venovať aj príprave a rozvoju projektov, ktoré budú podporovať činnosť členov. V neposlednom rade, aj ochrane práv a uplatňovaniu záujmov členov nielen vo vzťahu k VVS a.s., ale aj vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej samosprávy a k iným koordinovaným skupinám akcionárov.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. má v súčasnosti 771 akcionárov a 97 % z nich má podiel na základnom imaní menší ako 0,5 %. Skupina 21 akcionárov, teda necelé 3 % má podiel na základnom imaní vyšší ako 0,5 % a zároveň disponujú viac ako 50 % všetkých hlasov. Absolútna menšina počtu akcionárov teda môže presadiť svoje rozhodnutia bez ohľadu na dominantnosť počtu akcionárov s minimálnym počtom akcií. (viď Prílohu na spodnej časti stránky: grafické znázornenie počtu akcionárov a ich podielov)

Vzhľadom na tento stav vznikla potreba koordinácie činnosti akcionárov – aj tých menších, ktorí často nemajú ani kanalizáciu – tak, aby boli zohľadnené záujmy čo najširšieho počtu akcionárov. Je totiž prirodzené, že záujmy veľkých miest, teda veľkých akcionárov, sú odlišné od záujmov malých obcí, teda malých akcionárov.

Už pred založením Klubu akcionárov, na neformálnej úrovni v jednotlivých okresoch, akcionári diskutovali o možnostiach presadenia ich záujmov. Z týchto neformálnych rozhovorov vyplynula potreba inštitucionalizovania, zjednotenia a koordinácie potrieb akcionárov VVS a.s. tak, aby nimi založený a spravovaný subjekt bol partnerom pri rokovaniach a na neformálnych stretnutiach aj mimo valných zhromaždení. Právna forma občianskeho združenia bola zvolená ako najefektívnejšia forma záujmovej spolupráce akcionárov VVS a.s.. Založenie klubu akcionárov  podporilo takmer 60 súčasných akcionárov VVS a.s. a záujem o členstvo prejavilo ďalších 70 akcionárov nielen z radov obcí, ale aj miest.

Členom správnej rady sa stal renomovaný odborník na manažment Prof. Dr. Peter Littmann, bývalý a súčasný člen vrcholových orgánov spoločností Hugo Boss, Baťa, Mercedes-Benz, Marc O’Polo, či člen orgánov viacerých univerzít ako Harvard University Art Museums ´s Visiting Committee, Cambridge USA a Nyenrode Business University v Holandsku.

Založenie Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. pokladám za pozoruhodnú iniciatívu, ktorá podporí ochranu práv a uplatňovanie záujmov členov združenia nielen vo vzťahu k VVS a.s., ale aj k orgánom štátnej správy a územnej samosprávy. Mestá a obce na východnom Slovensku, akcionári VVS a.s., musia mať možnosť efektívneho presadenia svojich akcionárskych práv, bez ohľadu na to, že niektorí z nich sú relatívne malými akcionármi. Teším sa na osobné stretnutia a verím, že spoločnými silami sa nám podarí zvládnuť všetky výzvy, ktoré nám v budúcnosti práca v rámci klubu prinesie,“ povedal Prof. Dr. Peter Littmann na margo založenia Klubu.

Kluby akcionárov sú v zahraničí obvyklou a známou iniciatívou akcionárov, ktorá funguje aj pri mnohých iných svetových spoločnostiach v rôznych odvetviach. Pri vzniku Klubu akcionárov VVS a.s. sa akcionári inšpirovali klubmi akcionárov viacerých spoločností, akými sú napríklad TOTAL, SUEZ,  SAINT-GOBAIN, RWE, VINCI. Kluby akcionárov sa starajú predovšetkým o posilňovanie vzťahov medzi spoločnosťou a akcionármi, lepšie vzájomné porozumenie a vzdelávanie, osvetu a poradenstvo. Pripravujú tiež množstvo projektov a odborného obsahu, ktorý podporuje ich činnosť tak, aby boli plnohodnotným partnerom nielen vo vzťahu k akciovej spoločnosti, ale aj k inštitúciám štátnej a verejnej správy.

—————-

Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. bol založený v novembri 2019 takmer 60-timi akcionármi VVS a.s. Klub je otvorenou organizáciou pre všetkých akcionárov VVS a.s. a je pripravený prijať ďalších členov, ktorí o to prejavia záujem.

Príloha – grafické znázornenie počtu akcionárov:

(Zdroj: Lenka Kollerová, Neopublic; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*