Veľtrh Smart Energy Expo predstaví inovatívne riešenia

Bratislava, Admin – Smart Energy Expo je  medzinárodný veľtrh, ktorý sa zameriava na riešenie, výrobky a technológie určené k racionálnemu a úspornému využitiu energie. Tretí ročník veľtrhu sa bude konať od 14. do 16. októbra 2015 vo Verone.
Smart Energy Expo poskytuje vystavovateľom a návštevníkom jedinečnú príležitosť na zdieľanie inovatívnych služieb, riešení a nových modelov hospodárenia s energiou.
Súčasťou veľtrhu bude aj Verona Efficiency Summit, čo je medzinárodné fórum, ktoré pomáha reflektovať tému efektívneho využitia energie a predstaví tu kľúčových národných  i medzinárodných  hráčov na poli racionálnej  energie.
Summit si kladie za cieľ poskytnúť spoločnostiam účinný nástroj k úsporným opatreniam v rámci ich obchodnej pôsobnosti. Program tohto ročníka sa zameriava konkrétnejšie na úsporné energetické opatrenia v oblasti poľnohospodárstva, priemyselného poľnohospodárstva, vodného hospodárstva a stavebníctva.
Veľtrh sa koná pod patronátom úradov štátnej správy Talianskej republiky a prestížnych vedeckých inštitúcií. Ide  o jedinečnú príležitosť získať prehľad o tom, ako politici, ktorí sú konfrontovaní s témou účinného využitia energie, dokážu spolupracovať a prinášať v rámci energetickej koncepcie konkrétne riešenia. Summit sa stane na niekoľko dní laboratóriom nápadov, inovácií a ponúk riešení odborníkov z najrôznejších odborov.

Vystavovateľská správa Veronafiere
Veronafiere sa zaoberá organizáciou veľtrhov už viac ako sto rokov. Vďaka strategickej polohe Verony patrí k najväčším a najdôležitejším organizátorom veľtrhov minimálne v európskom meradle. V priebehu rokov sa Vystavovateľská správa Veronafiere niekoľkokrát prispôsobila požiadavkám verejnosti a okrem potravinárskeho a poľnohospodárskeho sektora, ktorý bol vždy hlavným smerom, sa začala zaoberať aj inými oblasťami, ako napríklad výstavbou, dopravou, cestovným ruchom. Podrobnejšie informácie  o Veronafiere nájdete na: www.veronafiere.it.

(Zdroj: Martina Galátová, Omnimedia, Pripraila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*