Vatikánska apoštolská knižnica
v digitálnom veku

Rím, Bratislava, 23.04.2013 - Spoločnosť EMC Corporation  oznámila, že poskytne 2,8 petabajtov úložného priestoru, aby Vatikánskej apoštolskej knižnici pomohla digitalizovať celý jej katalóg historických rukopisov a inkunábul (kníh alebo zošitov

vytlačených pred rokom 1501). Vatikánska apoštolská knižnica sa radí medzi najstaršie knižnice na svete a uchováva celý rad najvzácnejších existujúcich dokumentov. Patrí medzi ne aj 42 riadková, latinsky písaná Gutenbergova biblia, prvá kniha vytlačená pomocou pohyblivých písmen v rozmedzí rokov 1451 až 1455. Spoločnosť EMC podporuje cieľ Vatikánskej knižnice zachovať krehké texty, ktorým  pri opakovanej manipulácii hrozí poškodenie, v digitálnom formáte s certifikáciou ISO a zabezpečiť tak neobmedzený prístup k vedomostiam zhromaždených mnohými generáciami.

Medzi ďalšie digitalizované rukopisy patria:

•    Sifra, hebrejský rukopis spísaný v období medzi koncom 9. a polovicou 10.storočia, jeden z najstarších zachovaných hebrejských kódexov
•    Grécke svedectvá o dielach  Homéra, Sofokla, Platóna a Hippokrata
•    Známe inkunábule pápeža Pia II. s názvom De Europa, ktoré vytlačil Albrecht Kunne v Memmingenu okolo roku 1491
•    Kódex B, jeden z najstarších zachovaných rukopisov gréckej biblie, ktorý sa datuje do obdobia 4. storočia
t_20060918_172216_BULGARIA_DA
Podpora zo strany spoločnosti EMC je súčasťou jej iniciatívy  Information Heritage Initiative (Informačné dedičstvo), ktorej cieľom je chrániť a uchovávať informácie z celého sveta pre budúce generácie a globálne ich sprístupniť v digitálnej podobe pre výskumné a vzdelávacie účely. Prvá fáza deväťročného projektu by mala trvať tri roky. Spoločnosť EMC v pribehu tejto fázy spolu so svojím partnerom, systémovým integrátorom Dedagroup, poskytne 2,8 petabajtov úložného priestoru, ktorý postačuje na uloženie 40 miliónov strán digitalizovaných rukopisov. Použije k tomu špičkové úložisko Isilon® scale-out NAS, úložisko objektov EMC Atmos®, riešenie pre zálohovanie a obnovovanie EMC Data Domain® a EMC NetWorker® a riešenie EMC VNX® unified storage.

Medzi už uskutočnené projekty v rámci iniciatívy Information Heritage spoločnosti EMC patrí podpora Knižnice JFK (Boston, USA) pri digitalizácii a archivácii celej jej zbierky, trojrozmernej digitálnej rekonštrukcie Kódexu o lete vtákov Leonarda da Vinciho vo vysokom rozlíšení. Ďalšími projektmi sú podpora Knižnice vojvodkyne Anny Amálie vo Weimare (Nemecko), ktorá uchováva jedinečnú zbierku prvých vydaní Fausta, a podpora vatikánskej výstavy Lux in Arcana, ktorá v roku 2012 po prvýkrát po 400 rokoch sprístupnila širokej verejnosti 100 pôvodných historických dokumentov z vatikánskeho tajného archívu.
Na najnovšom projekte digitalizácie bude spolupracovať celý rad organizácií a vedeckých inštitúcií, vrátane Bodleyovej knižnice Oxfordskej univerzity, nadácia Leonarda Polonského či univerzity v Heidelbergu.

Monsignore Cesare Pasini, prefekt Vatikánskej apoštolskej knižnice:

„Apoštolská knižnica obsahuje jednu z najstarších textov na svete, ktoré tvoria neoceniteľné historické a kultúrne dedičstvo. Je veľmi dôležité  zabezpečiť ochranu týchto dokumentov a súčasne ich sprístupniť učencom z celého sveta. Vďaka veľkorysosti a odborným znalostiam našich sponzorov, akým je spoločnosť EMC, dokážeme naplniť tieto ciele a uchovať tieto vzácne a jedinečné texty vo formáte, na ktorý beh času nemá vplyv.“
Viac ako 80 000 rukopisov a 8 900 vzácnych inkunábul bude digitálne uložených pre budúce generácie.
Foto: TASR/AP Photo/Petar Petrov
Katarína Ranta-Krenkku

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*