Tretina firiem SR má potenciál expandovať do zahraničia

Admin, 16.08.2012 - Slovensko za posledné roky zaznamenalo nadpriemerný ekonomický rast (v priemere o 4,9% ročne), pričom hlavnými ťahúňmi boli priemysel, stavebníctvo, obchod, či energetika. Krajiny ako je Slovensko sú aj napriek týmto potešujúcim faktom

stále až priveľmi naviazané na nemeckú ekonomiku. Ak sa jej nebude dariť môže to byť pasca pre exportne orientované firmy. Západná Európa má najhoršie perspektívy rastu podložené zlým fiškálnym zdravím jednotlivých krajín. Dokladuje to najmä fakt, že okrem Luxemburska a Fínska sa žiadna z krajín eurozóny momentálne na spoločnú menu (EURO) podľa maastrichtských kritérií nekvalifikuje. Vysoké verejné dlhy a deficity verejných financií ich nútia k zvyšovaniu daní a znižovaniu výdavkov, čo ide spravidla na úkor zníženej kúpnej sily obyvateľstva.
„Dopyt na veľkých západoeurópskych trhoch bude na ústupe a konkurencia sa bude zostrovať“ tieto nie najpozitívnejšie prognózy hovorí Nenad Pacek globálny ekonóm, stratég a bývalý viceprezident skupiny  The Economist Group.
Podobne ako západná Európa aj Spojené štáty americké budú naďalej ťažkým trhom aj pre zabehnuté firmy. Slovenské firmy by sa mali vyzbrojiť kompasom a pozrieť aj na iné svetové strany. Slováci sa preto musia rýchlo poobzerať po iných trhoch.
„Fínsko, či Švédsko patria medzi severoeurópske tigre,  sú a aj v budúcnosti budú patriť medzi konkurencieschopné ekonomiky na ktoré je vhodné mať dobré linky“ hovorí Nenad Pacek.
Rast hľadajte skôr na východe
Stredná a východná Európa, pred krízou najrýchlejšie rastúci región sveta, sa počas života tejto generácie nikdy nedostane na úroveň pred krízou, predpokladá autor knihy „Emerging Markets: Lessons for business success and outlooks for different markets.“ Riaditelia tunajších pobočiek zahraničných firiem musia centrálam vysvetľovať, prečo nie sú schopní dodať trojnásobné rasty.
Latinská Amerika je aj napriek nestabilnej politickej situácii mnohých jej krajín dobrým rozhodnutím pre proexportne orientovanú firmu nakoľko po Ázii sa radí medzi druhý najrýchlejšie rastúci región.
Treťou dobrou voľbou je blízky Východ, hoci je mnoho krajín v tomto regióne takisto politicky nestabliných. Pre biznis sú vďačnými lokalitami  napríklad Spojené arabské emiráty, predovšetkým Abú Dhabí, Omán, Kuvajt či Katar.
Domáca úloha pred vstupom na zahraničné trhy
Podľa Nenada Paceka sú 3 základné pravidlá pri expanzii na nové trhy:
Dôkladné zváženie výberu lokality.
Výber potenciálnych distribútorov – môže byť pracný, ak sú plány podnikateľa dlhodobé, je to nevyhnutné.
Základňa vo vybranej krajine. „Je efektívne mať v krajine aspoň jedného človeka, ktorý vie lepšie porozumieť danému trhu a orientovať sa v ňom“, hovorí zo skúsenosti Nenad Pacek.
Aj pri dodržaní základných pravidiel je pre úspešnosť firmy potrebné pochopiť trhy a prispôsobiť sa im. Aby firma zabránila prípadnej katastrofe dôležité je tiež zvážiť alternatívne zdroje financovania expanzie ako je napríklad venture kapitál.
Viac infomácií a konkrétnych trikov ako úspešne expandovať sa dozviete na konferencii
20. septembra 2012 priamo od svetového spíkra, ekonóma a stratéga p. Nenada Paceka na business evente za účasti ďalších špičiek svetového businessu. Mediálny partner je aj ekonomický časopis Goodwill. Prihlášku ako aj kompletnú agendu nájdete na www.helecom.eu .

(mš)

Nenad Pacek

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*