Stretnutie študentov s firmami

Admin, 25.03.2013 – V stredu 20.marca 2013 sa uskutočnilo Forum Etudiants-Entreprises /Fórum frankofónnych študentov s francúzskymi firmami. Hlavným cieľom podujatia bolo poraziť nezamestnanosť absolventov vysokých škôl  pomocou priamej spolupráce

s poprednými francúzskymi spoločnosťami.

Na Slovensku je približne 400 francúzskych firiem a francúzštinu študuje stále väčšie množstvo študentov na celom Slovensku, avšak zatiaľ medzi nimi chýba prepojenie. Nakoľko študenti nechcú skončiť po škole na úrade práce, zorganizovali pod vedením ich profesora Frederica Delaneuvilla  jedinečné podujatie, ktoré doplní chýbajúce prepojenie a pomôže tak nielen študentom nájsť si prácu, ale aj firmám nájsť si správne kvalifikovaných zamestnancov.
To že táto spolupráca je potrebná, dokazuje aj fakt, že hlavným sponzorom podujatia bola francúzska spoločnosť Citroen Slovakia s.r.o. a Fakulta managementu Univerzity Komenského. Medzi ďalších účastníkov podujatia patrili napríklad  manažéri spoločností Peugeot Slovakia, s.r.o., PSA Services Centre Europe, s.r.o., Dalkia, Carrefour, Gefco, Alcatel-Lucent atď.

Čo sa týka študentov, spolupracovali  všetky vysoké školy a univerzity Slovenska, čo ponúkajú francúzske kurzy: okrem bratislavských študentov prišli aj študenti z Banskej Bystrice, Trnavy, Nitry, Zvolenu a Košíc.
Na podujatí sa podpísal aj dohovor o dvojitom diplome, čo znamená, že študenti môžu nastúpiť na dvojité magisterské štúdium, na konci ktorého získajú nielen diplom zo svojej univerzity, ale aj z univerzity v Lorraine vo Francúzsku, bez toho aby opustili hranice Slovenska, nakoľko francúzski profesori budú dochádzať na naše územie. To im zabezpečí, že budú ako stvorení na prácu vo francúzskych firmách, čo oceňujú všetky opýtané francúzske firmy.

(nž)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*