Stavebné sporenie prešlo za 25 rokov výraznými zmenami

Bratislava, Admin – Stavebné sporenie je na slovenskom trhu už 25 rokov. Za ten čas oslovilo všetky generácie spotrebiteľov. Jeho benefity sú však každou z nich vnímané inak. Napríklad štátna prémia je dnes jedným z významných motivátorov pre uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení, ale už nie najvýznamnejším. Podľa prieskumov pre PSS, a. s., rozhoduje najmä výhodnosť úrokovej sadzby či elektronické služby.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,  vznikla pred 25-timi rokmi – krátko po zmene režimu – a priniesla na trh nový, štátom podporovaný nástroj pre financovanie bývania.  Počas tohto obdobia sa spolu so stavebným sporením  menili a vyvíjali aj generácie spotrebiteľov.

Generácie a ich pohľad na stavebné sporenie

Medzi prvých klientov PSS, a. s.,  patrili zástupcovia generácie Baby boomers (1941 – 1960), ktorí v tom čase už mali vyriešené svoje bývanie a generácie X (1961 – 1980) – v tom čase mladí ľudia, tzv. Husákove deti, ktorí riešili svoje prvé bývanie.  Práve demograficky silná generácia X tvorila dlhé roky jadro stavebných sporiteľov. Prostriedky zo stavebného sporenia a stavebného úveru využívali najčastejšie na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti alebo na renováciu bývania. Dnes títo klienti PSS, a. s., odovzdávajú štafetu svojim deťom – z generácií Y (1981 – 2000) a Z (2001 – 2020), či už prostredníctvom odporúčaní alebo priamo uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení pre deti.

K výraznejšej generačnej výmene začalo dochádzať okolo roku 2000. K slovu sa dostala Generácia Y, ktorá sa riešením bytovej otázky zaoberá najčastejšie. Väčšina z jej členov chce nehnuteľnosť vlastniť , niektorí  z nich však hľadajú aj prenájom. Práve z Generácie Y je v súčasnosti najviac stavebných sporiteľov, ktorí  začali čerpať úver bez predošlého sporenia. Najmladšia  Generácia Z zatiaľ bývanie nerieši,  no mnohí z nich sú už, vďaka svojim rodičom, sporiteľmi v Tarife Junior extra.

300317_Raňajky_Feix (4)

Pokiaľ ide o účely použitia prostriedkov zo stavebného sporenia a úverov, v minulosti  50 % z nich  smerovalo do kúpy nehnuteľností a druhá polovica bola využitá na rekonštrukcie. Dnes až 85 % prostriedkov ide na modernizáciu a obnovu bývania,“  približuje situáciu Erich Feix, člen predstavenstva PSS, a. s.

Súčasnosť a budúcnosť stavebného sporenia

Vo všeobecnosti možno povedať, že väčšina klientov PSS, a. s., si sporí. Dôvody uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení sa v toku času menili. Štátna prémia už nie je jediným motivátorom uzatvorenia si zmluvy. Dnes sú nimi najmä výhodnosť produktu , keďže úročenie vkladov dosahuje až 1,75 % ročne. Štátna prémia je však jedným z lákadiel stavebného sporenia, avšak výdavky štátu postupom rokov klesajú. Kým v roku 2010 štát na prémiu vynaložil 32,43 mil. eur, za rok 2016 to bolo 16,90 mil. eur. Vyšší vymeriavací základ na získanie štátnej prémie však jeho atraktivitu neovplyvňuje. Vklady sporiteľov rok čo rok rastú. Kým v roku 2010 vložili na svoje účty 583 mil. eur, vlani to bolo až 678 mil. eur.

300317_Raňajky_Feix (3)

Pri uzatvorení stavebného sporenia sa čoraz viac posilňuje úloha rodičov a word-of-mouth. Z pohľadu fyzických osôb je stavebné sporenie stále vnímané ako užitočný nástroj na systematické plánovanie a financovanie investícií do bývania.  Z hľadiska právnických osôb ide o dôležitý nástroj, ktorý významne pomáha pri obnove bytového fondu.

PSS, a. s., drží krok s novou  generáciou svojich sporiteľov, pre ktorých je v rámci komunikácie s bankou alfou a omegou internet. „Už dnes majú naši klienti možnosť uzatvoriť  Sporenie Lišiak online a taktiež majú online prístup k svojim zmluvám.  Samozrejmosťou je elektronická komunikácia s klientmi , pričom internet a sociálne siete využívame aj na oslovovanie potenciálnych klientov,“ hovorí Erich Feix, člen predstavenstva PSS, a. s., a dodáva: „Tu sa to však nekončí. Do budúcnosti plánujeme komplexnú elektronizáciu úverového procesu. A rozhodne  využijeme aj všetky najnovšie online nástroje a kanály pre efektívnejší  marketing.“

Stavebné sporenie verzus hypotéky

Súčasnosť stavebného sporenia je silne ovplyvnená vývojom na trhu. V ostatných rokoch čelilo silnej konkurencii bánk v súvislosti s historicky najnižšími úrokmi hypoték.  Aktuálne zmeny a opatrenia NBS v objeme poskytovaných hypoték znamenajú zvýšenie úlohy stavebného sporenia v systéme podpory bývania. Úvery zo stavebných sporiteľní sú vhodné najmä z dôvodu stability podmienok, pokiaľ ide o výšku úrokovej sadzby stavebných úverov a jej garancie počas celej doby splácania. Stavebné sporenie dnes poskytuje úvery bez založenia nehnuteľnosti až do výšky 50 000 eur, takže klientovi odpadajú dvojnásobné výdavky na vklad do katastra.  PSS, a. s., aktuálne ponúka úvery na riešenie bývania s úrokovou sadzbou od 2,89 %. Klientovi, ktorý si zoberie úver do konca mája 2017 a riadne ho spláca, môže PSS, a. s., vrátiť až 15 splátok úveru.

 (Zdroj:  Radovan Slobodník, PSS; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*