Stavebné sporenie je zmysluplné

Bratislava, Admin – Detské sporenie Krôčik vytvára dieťaťu finančný vankúš do budúcna. Aj malými vkladmi je možné postupne nasporiť zaujímavú sumu. Dieťa je pritom zdarma zabezpečené dvojakou poistnou ochranou.

Stavebné sporenie si v roku 2017 vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni uzavreli klienti v objeme cieľových súm viac ako 300 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8,3 %. Z celkového počtu nových uzavretých zmlúv predstavovali zmluvy detského sporenia Krôčik až 21,6 %. V predchádzajúcom roku (2016) to bolo 18,33 %, takže medziročne záujem o detské sporenie stúpol o 3,3 %. A nie je to náhoda. Dlhodobo sa podiel sporenia pre deti pohybuje vo Wüstenrote na úrovni cca 15-20 % z celkového sporenia, pričom trend je rastúci (v roku 2015 to bolo 15 %, v roku 2016 už 17 % a v minulom roku spomínaných viac ako 21 %). Túto formu sporenia využívajú v prospech svojho potomstva rodičia, ale aj starí rodičia, ktorí sa snažia (hoci malými čiastkami) postupne sporiť a takto deťom finančne pomôcť, keď to budú neskôr potrebovať.

Dnes sa často hovorí o nízkej finančnej gramotnosti a vysokej miere zadlženia. A stavebné sporenie je práve ten produkt, ktorý popri ostatných benefitoch poskytuje aj určitú prirodzenú edukáciu. Učí klientov k postupnému vytváraniu finančných rezerv, k prevzatiu zodpovednosti za vlastnú finančnú situáciu či otázku bývania, navyká na zdravý prístup k výdavkom, resp. k hospodáreniu s disponibilnými zdrojmi. Vďaka vlastnému sporeniu klient vníma skutočnú hodnotu peňazí a má možnosť vyskúšať si, aký dopad bude mať na jeho bežný život pravidelné odkladanie istej sumy z mesačného rozpočtu. Má možnosť zistiť to skôr, než sa rozhodne požiadať o úver na bývanie, ktorý už bude povinný pravidelne splácať. Nezabúdajme, stále platí: „čo sa za mladi naučíš…“.

Detské sporenie je vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni zvýhodnené aj poplatkovo a ďalšími benefitmi. Zmluvu s cieľovou sumou 12 000 eur je možné uzavrieť len za 12 eur a ročný poplatok za vedenie účtu je len 6 eur (ak má rodič aktívnu zmluvu o stavebnom sporení). Navyše, zdarma získa balík poistenia, ktoré zahŕňa poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu dieťaťa a poistenie zákonného zástupcu pre prípad úmrtia (s dosporením pre dieťa od Wüstenrotu až do výšky optimálneho ročného vkladu pre získanie plnej štátnej prémie). Dieťa je tak poistené počas celej doby trvania jeho stavebného sporenia, max. až do veku 18 rokov. Pritom získa úročenie vkladov 1 % p.a. a od 02/2018 aj úrokový bonus vo výške 2 % na prvých 12 mesiacov sporenia. To sú v súčasnosti naozaj atraktívne podmienky sporenia. V neposlednom rade si klient sporením vytvára právny nárok na výhodný stavebný úver s garanciou nízkeho úroku na celú dobu splácania.
www.wuestenrot.sk, *6060 (0850 60 60 60)

(Zdroj: Daniela Vlčková, Wüstenrot stavebná sporiteľňa; Foto: Shutterstock; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*