Slovensko chce zdaniť všetky podnikové reorganizácie

Bratislava, Admin – V množstve zmien, ktoré majú platiť od 1. januára 2018 v oblasti daní z príjmov, trochu zanikla tá s najväčším dopadom. „Hovorím o dramatickej zmene v podnikových reorganizáciách, ktorá výrazne zhorší atraktivitu Slovenska pre investorov. Problém je, že sa nelogicky a úplne zásadne mení prístup k reorganizáciám,“ hovorí rakúsky expert a managing partner spoločnosti Grant Thornton Slovensko Wilfried Serles.

Táto zmena je absolútne zlým krokom, pretože ide proti európskym princípom

V mnohých európskych krajinách platí zvyk, že firemné reorganizácie (spájanie a delenie firiem, zmena právnej formy), ktoré majú legitímny, obhájiteľný ekonomický dôvod, prebiehajú vždy daňovo neutrálne. Princíp daňovej neutrality Slovensko doteraz rešpektovalo, od 1. 1. 2018 to prestáva platiť. Inak povedané, Slovensko chce z každej reorganizácie získať daň.

Daňovo neutrálna firemná reorganizácia je absolútnym základom prístupu štátov EÚ k firmám. Existuje množstvo dôvodov, prečo sa firmy legitímne rozdeľujú či spájajú. To nemá nič spoločné s obchádzaním daňovej povinnosti. Ak Slovensko teraz plošne na všetky reorganizácie uvalí daň, strelí si takpovediac do nohy. Ako jediný štát v regióne naviaže reorganizáciu na daňový zisk, čo môže odradiť firmy od toho, aby u nás ďalej podnikali,“ hovorí W. Serles.

Tam, kde Nemecko a Rakúsko vidia účtovnú hodnotu, Slovensko vidí potenciálny zisk

Vyspelé štáty ako Rakúsko a Nemecko majú špeciálnu legislatívu pre oblasť reorganizácií – tzv. Umgründungssteuergesetzt. Tá je založená na princípe zachovania účtovnej hodnoty pri spájaní či delení firiem. To znamená, že štát sa nepozerá na trhovú hodnotu majetku, ale rešpektuje účtovnú hodnotu majetku. Daň si pýta až z reálneho predaja, z ktorého firma vytvorí zisk.

Slovensko sa teraz rozhodlo, že zdaní firmy pri reorganizácii z potenciálneho zisku, ktorý vyplýva z rozdielu medzi účtovnou a trhovou hodnotou majetku. A to aj napriek tomu, že nikto nič nepredáva. „Štát absolútne nemá nárok na zdanenie rozdielu medzi účtovnou a trhovou hodnotou len kvôli tomu, že firma sa zlučuje alebo rozdeľuje. To je prístup, ktorý Slovensko totálne diskvalifikuje medzi podnikateľmi v celej Európe,“ hovorí Wilfried Serles.

Modelový príklad: Neprípustné definitívne zdanenie

Firmy A a B sa spájajú z organizačných dôvodov. Firma A vlastní pozemok, ktorý kúpila za 100-tisíc eur, ale dnešná trhová hodnota je 1 milión eur. Od 1.1.2018 Slovensko chce, aby firmy pri spojení rozdiel priznali, zdanili a zaplatili 189 000 eur (21 % z 900-tisíc €). „Slovensko tým realizuje tzv. definitívne zdanenie v čase, keď nedošlo k dosiahnutiu reálneho výnosu napr. predajom“ hovorí W. Serles.

Dnešný stav: Firmy sa môžu rozhodnúť pri podnikovej reorganizácii pre daňové účely medzi dvoma spôsobmi:

  • v pôvodných cenách (daňovo neutrálne riešenie, ktoré v čase reorganizácie nepredstavuje dodatočné daňové zaťaženie)
  • v reálnych hodnotách (počas podnikovej reorganizácie dochádza k zdaneniu nerealizovaných ziskov)

Od 1. 1. 2018: Zostáva iba druhá možnosť, t.j. každá reorganizácia sa zdaňuje.

Riešenie od experta:

Je absolútna chyba, ak sa Slovensko pozerá plošne na všetkých podnikateľov ako potenciálnych podvodníkov a podľa toho mení daňovú legislatívu. Riešenie má vyzerať úplne inak. Slovensko potrebuje zaviesť modernú, špeciálnu legislatívu pre reorganizácie firiem, ktorá bude vychádzať z princípu udržania hodnoty majetku zostávajúceho v účtovníctve. Inak povedané, bude garantovať daňovú neutralitu pri reorganizáciách,“ hovorí Wilfried Serles.

Podľa experta musí Slovensko súčasne zaviesť opatrenia v ochrane veriteľov a trestnoprávnu zodpovednosť konateľov firiem za dlhy firiem. „Iba v takom prípade zaniknú možnosti pre špekulatívne spájanie firiem za účelom daňovej optimalizácie alebo vyhýbaniu sa záväzkom. Jedine takto dokáže Slovensko predchádzať únikom a zároveň zachovať podmienky pre podnikanie porovnateľné s okolitými štátmi.“

————————————————

O spoločnosti Grant Thornton Slovensko

Grant Thornton si za posledné dve desaťročia vybudoval na slovenskom trhu silnú pozíciu v oblasti auditu, daňového poradenstva, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Grant Thornton na Slovensku v súčasnosti zamestnáva v Bratislave a v Prešove spolu cez 70 zamestnancov. K viac ako 700 klientom patria dôležité verejné a súkromné spoločnosti, ako aj viacero medzinárodných spoločností. Spoločnosť Grant Thornton Slovensko získala za rok 2015 ocenenie “Indirect Tax Team of the Year 2015” od renomovaného časopisu Finance Monthly. Grant Thornton patrí s vyše 40 000 zamestnancami vo viac ako 130 krajinách medzi popredné svetové organizácie nezávislých audítorských, daňových a poradenských firiem a v porovnaní s inými subjektmi pôsobiacimi v danom sektore rastie pozoruhodným tempom.

(Zdroj: Richard Menczer, Seesame; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*