Slováci zostávajú v otázkach podnikania skeptickí

Bratislava, Admin – Slovensko zažíva časy ekonomického rastu, napriek tomu obľuba súkromného podnikania ako alternatívy k bežnému zamestnaniu skôr klesá a Slováci zostávajú v niektorých otázkach súvisiacich s podnikaním aj naďalej skeptickí.

Ekonomika na Slovensku by mala v roku 2018 zrýchliť rast na 4,3 % HDP. Súkromné podnikanie, ktoré je jedným z motorov hospodárstva, zaznamenáva skôr klesajúcu tendenciu. Podľa aktuálneho prieskumu ho 42 percent ľudí vníma ako lákavú možnosť pracovnej kariéry, čo platí najmä u mladších a vzdelanejších ľudí. Vlani to pri tom bolo 55 percent.
„S určitým nižším záujmom o podnikanie na Slovensku môže súvisieť aj aktuálne nízka nezamestnanosť. V súčasnosti je na Slovensku relatívne vysoká ponuka zamestnaní a tým súkromné podnikanie, a najmä tá jeho časť, ktorá je motivovaná nevyhnutnosťou, stráca na atraktivite,“ hovorí profesorka Anna Pilková z Univerzity Komenského v Bratislave.
Štúdiu realizovala na Slovensku agentúra GfK pre spoločnosť Amway na vzorke 1025 respondentov. Na tie isté otázky však odpovedalo celkom 49 tisíc ľudí v 44 krajinách.
Reálne podmienky pre podnikanie Slováci vnímajú skôr pesimisticky. Len 18 percent dotazovaných uviedlo, že vnímajú súčasnú ekonomickú situáciu ako priaznivú pre založenie a fungovanie vlastnej živnosti či podnikania. Priemer v rámci EU je pri tom 29 percent.
Problémom na Slovensku je tiež zložitá administratíva, ktorá podnikateľom veľakrát komplikuje prácu. Len 10 % z respondentov uviedlo, že systém legislatívy je okolo podnikania dostatočne zrozumiteľný. Napriek tomu, že ide zrejme o celoeurópsky problém (priemer v rámci EÚ je podľa prieskumu len 26 percent), situácia na Slovensku sa zdá byť výrazne horšia.
Len 18 % opýtaných si myslí, že slovenské vzdelávanie prispieva k získaniu potrebných podnikateľských vedomostí a zručností.
Relativný pesimizmus vzťahujúci sa k podnikaniu ovplyvňujú predovšetkým tradičné obavy z krachu podnikatelského zámeru. Len 12 % respondentov uviedlo, že sú ochotní riskovať zlyhanie svojho podnikania. V európskom aj celosvetovom priemere sú ľudia o dosť odvážnejší a hodnota tohto ukazovateľa je vyššia ako 40 %.

(Zdroj: Darina Imreová, ACRC; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*