Skupina VELUX so zvýšeným obratom a vyšším ziskom

Bratislava, Admin – Skupina VELUX, globálny líder na trhu strešných okien, hlási dobrý výsledok za rok 2014, ktorý sa odráža v konsolidovaných údajoch za spoločnosť VKR Holding. S čistým obratom 2 201,5 milióna eur, zvýšenou mierou zisku 12,3 % a vyšším ziskom po zdanení 179,8 milióna eur, dosiahla spoločnosť VKR Holding lepší výsledok než v roku 2013.

Kľúčové údaje (mil. EUR) 2014 2013 2012 2011 2010
Výnosy 2 201,5 2 200,9 2 283 2 355,8 2 252,4
Zisk pred odpismi, EBITDA 395,7 304,7 326,1 361,4 411,8
Zisk pred amortizáciou goodwillu, zaúčtovaním opravných položiek a zdanením, EBITA 269,8 179,0 205,9 240,9 291,5
EBITA marža (%) 12,3 % 8,1 % 9,0 % 10,2 % 12,9 %
Návratnosť použitého kapitálu (%) 24,9 % 14,5 % 16,5 % 20,2 % 24,2 %
Zisk po zdanení 179,8 105,7 151,7 139,6 236,7
Voľný hotovostný tok po zdanení 386,3 298,3 91,5 255,1 333,6

V roku 2014 zaznamenali všetky obchodné jednotky spoločnosti VKR Holding uspokojivý vývoj. Navyše sa začali zhmotňovať výsledky špecializovaných opatrení, ktoré boli prijaté v posledných rokoch. Hlavná obchodná jednotka – spoločnosť VELUX – dokončila prechod na novú výrobnú platformu. Jadro obchodných aktivít skupiny zahŕňa tiež segment zvislých okien DOVISTA, ktorý zastrešuje subjekty VELFAC a Rationel Vinduer. Táto oblasť sa tiež vyvíjala priaznivo, o čom svedčí viditeľne zvýšený exportný predaj do Veľkej Británie a Írska.

Skupina VELUX hlási vynikajúci výsledok za rok 2014
Skupina VELUX vyšla z roku 2014 ešte silnejšia a hlási zdravý výsledok, aj napriek pretrvávajúcej kríze v európskom stavebnom sektore. Najväčší vplyv v roku 2014 mali investície do Novej Generácie strešných okien.
„Od roku 2009 sme nasadili ofenzívnu stratégiu. Realizácia najväčšej investície v našej histórii do našej novej produktovej platformy a súčasne vývoj úplne nového výrobku pre komerčný trh sa vypláca s očakávaným výsledkom za rok 2014. Všetko sa udialo uprostred najhoršej krízy v stavebnom sektore za mnoho rokov,“ hovorí Jørgen Tang-Jensen, výkonný riaditeľ (CEO) VELUX A/S.

VELUX_stresne_okno_kuchyna zm

Zvýšený zisk v roku 2014
Skupina VELUX zaznamenala čulý predaj počas prvých šiestich mesiacov roka 2014 a hlásila rastúce tržby na niekoľkých z jej kľúčových európskych trhov. Kvôli rusko-ukrajinskej kríze, ktorá odrádzala od výdavkov, stratil rast ziskov v polovici leta istú zotrvačnosť. Napriek pokračujúcej trhovej nestabilite, skončila skupina VELUX s presvedčivým výsledkom za rok 2014. Čiastočne sa na tom podieľal významný rast na trhoch Veľkej Británie a USA. „Z pohľadu rastu tržieb bol rok 2014 vynikajúci. Čo je však ešte viac potešujúce, dosiahli sme zvýšený zisk o viac ako 60 %,“ hovorí Jørgen Tang-Jensen.

Masívne investície do inovácie produktovej škály sa v roku 2014 vyplatili
Nová Generácia strešných okien VELUX je energeticky efektívna, zabezpečuje vyšší komfort a okrem iného priniesla strešné okná s väčšou presklenou plochou. Tieto inovácie uvítali všetky trhy a vďaka tomu sa významne podieľala na vynikajúcich výsledných príjmoch.
„Novej Generácii strešných okien VELUX boli udelené ocenenia za zvýšenie štandardu v oblasti energetickej efektívnosti okien, za väčší komfort a prínos väčšieho množstva denného svetla do života ľudí všade, kde VELUX pôsobí. To je niečo, čo sme nikdy predtým nezažili,“ nadchýna sa Jørgen Tang-Jensen.

Prechod na novú platformu zakončený úspechom
Zvýšenie ziskov skupiny VELUX je výsledkom zamerania sa na zníženie celkových výrobných nákladov. Zároveň potvrdzuje úspešné dokončenie prechodu na nové portfólio produktov vo výrobných závodoch. „Úspešne sme dokončili prechod na novú produktovú platformu a sme na správnej ceste,“ informuje výkonný riaditeľ.

V roku 2015 prichádzajú vízie mierneho rastu
CEO je mimoriadne spokojný s výsledkom a prezrádza, že v roku 2015 sa firma zameria na rast a zvýšenie podielu na trhu vďaka novým a inovatívnym konceptom. „Vďaka nášmu inovovanému produktovému programu a jasnej a ofenzívnej stratégii do budúcnosti sme pripravení rozvíjať ďalší rast tak, aby trh mohol opäť získať svoju stabilitu. V roku 2015 očakávame mierny rast, vedený vývojom v USA,“ uzatvára Jørgen Tang-Jensen.

Partizanske_Building_Components_PBC-SK_2

A aká je situácia na Slovensku? 

Partizánske Building Components-SK s. r. o. (na obr. č. 1 a č. 3), jediný výrobný závod spoločnosti VELUX na Slovensku, ukončil rok 2014 s nárastom obratu v medziročnom porovnaní o 16 % a nárastom EBITDA (zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov) o 13 %. Obchodná jednotka VELUX Slovensko spol. s.r.o., zaznamenala pokles tržieb o 4 %, pričom zisk pred odpismi (EBITDA) narástol o 3 %.

2_Juraj_Michalík_generalny_manazer_PBC-SK

Slovenské dcérske spoločnosti VELUX zaznamenali v roku 2014 uspokojivý vývoj, a to aj napriek pretrvávajúcej neľahkej ekonomickej situácii v segmente stavebníctva. Pre výrobný závod v Partizánskom išlo o významný rok z hľadiska rastu výnosov, výroby i počtu zamestnancov. Výroba v závode v Partizánskom medziročne narástla o 29 %, tak v segmente bezúdržbových strešných okien, ako aj pri ďalších výrobkoch. V porovnaní s rokom 2013 narástol počet zamestnancov závodu o 18 %. „Minulý rok hodnotím pozitívne z hľadiska úspešnosti napĺňania našich cieľov v oblasti produkcie, kvality výroby, bezpečnosti, vzťahu k životnému prostrediu a pod. Dôležitým míľnikom pre závod bolo rozhodnutie na úrovni skupiny o rozšírení nášho závodu,“ hovorí Juraj Michalík, generálny manažér závodu Partizánske Building Components-SK s.r.o. (na obr. č. 4)

Tisíce EUR 2010 2011 2012 2013 2014 2014/13
Partizánske Building Components-SK s.r.o.
Obrat 35 441,4 45 620,7 50 486,9 56 337,5 65 394,9 +16%
EBITDA 5 025,4 5 140,7 5 635,5 6 802,6 7 665,3 +13%

Slávnostné vyhlásenie súťaže  pre stredné odborné školy - Velux - Rodinný dom, 25.6.2014, Bratislava, Slovensko

Pod finančné výsledky obchodného zastúpenia VELUX Slovensko spol. s r. o. sa v roku 2014 podpísalo uvedenie inovovaného portfólia produktov na slovenský trh. Investície do predstavenia Novej Generácie strešných okien sa však prejavili v pozitívnej spätnej väzbe z trhu. Napriek tomu dosiahla spoločnosť nárast zisku pred odpismi o 3 %. „Veríme, že úspech nových výrobkov sa prejaví na finančných výsledkoch roku 2015,“ vysvetľuje Magdaléna Bartková, marketingová manažérka spoločnosti VELUX (na obr. č. 5).

Tisíce EUR 2010 2011 2012 2013 2014 2014/13
VELUX Slovensko spol. s r.o.
Tržby 5 980,8 6 006,6 5 240,5 5 020,4 4 830,7 -4%
EBITDA 238,5 309,0 334,3 140,3 144,7 +3%

Modelová spoločnosť
Spoločnosť VELUX už od svojho založenia pôsobí ako modelová firma v oblasti vývoja užitočných produktov a zodpovedne pristupuje ku svojim zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom a akcionárom. Základom kultúry spoločnosti VELUX sú jej hodnoty, ktoré sú hlboko zakorenené a prijímané všetkými zamestnancami.
VELUX venuje špeciálnu pozornosť spoločenskej zodpovednosti, v rámci ktorej majú kľúčové postavenie udržateľnosť a vynaliezavosť. Udržateľnosť sa realizuje nielen prostredníctvom výrobkov VELUX, ktoré prinášajú denné svetlo do interiéru, pomáhajú šetriť energiu a vytvárať zdravé prostredie. Po dvadsiatich rokoch životnosti nadobúda strešné okno VELUX dokonca pozitívnu CO₂ stopu. Komplexný prístup spoločnosti k trvalej udržateľnosti možno ilustrovať aj pomocou 21 postavených aktívnych domov, ktoré dbajú nielen na úsporu energie, ale aj na kvalitu života v nich. Až 96 % dreva, ktoré sa používa pri výrobe, pochádza z certifikovaných a obnovovaných lesov.

Spoločenská zodpovednosť slovenského závodu
Víziou spoločnosti Partizánske Building Components-SK s.r.o., je byť najlepším  „Od našich zamestnancov očakávame, že sa stotožnia s hodnotami spoločnosti a tieto hodnoty budú šíriť svojím správaním a konaním,“ dopĺňa J. Michalík. Zodpovedný prístup je vo výrobnom závode zameraný nielen na zvyšovanie bezpečnosti vo výrobe, znižovanie emisií CO₂ a trvalé znižovanie skládkového odpadu. Spoločnosť sa vyznačuje podporou domácich dodávateľov, pričom až 90 % dodávateľov pochádza z regiónu Partizánske a okolie. Prostredníctvom Nadácie VKR sa tiež podieľa na prospešných aktivitách smerom k miestnej komunite.
Spoločnosť sa dlhodobo snaží vytvárať podmienky pre rovnováhu pracovného a súkromného života. V roku 2014 odpracoval každý zamestnanec v priemere 4 hodiny nadčasov mesačne. Špeciálna pozornosť sa venuje aj rozvoju zamestnancov.

(Zdroj: Katarína Dudáková, Key Communications, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*