Sedem hlavných kritérií pre výber kvalitného okna

Plastové okno vyrobené z profilu VEKA SOFTLINE 82

BRATISLAVA/ADMIN – Kvalita okna sa okrem iného pozná podľa jeho izolačných vlastností. Tie nekvalitné so zlými izolačnými vlastnosťami alebo tesnením sa skôr či neskôr negatívne prejavia na pohodlí v domácnosti a aj na výdavkoch za vykurovanie. Odborníci na okná a okenné profily zo spoločností VEKA a OKNOTHERM určili 7 kľúčových kritérií, podľa ktorých si vyberiete okná, ktoré žiadnu domácnosť nesklamú.

  • Prestup tepla celým oknom

Kľúčovým faktorom pre tepelnoizolačné vlastnosti okna je hodnota súčiniteľa prestupu tepla oknom Uw (w = window). Popisuje stratu tepla oknom zvnútra smerom von, meranú vo wattoch na štvorcový meter a kelvin [W / (m2K)]. “Všeobecne platí, že čím nižší je tento súčiniteľ prestupu tepla, tým väčší je izolačný účinok okna a tým aj úspora energie,” hovorí Milan Klepsa zo spoločnosti VEKA, ktorá patrí medzi popredných svetových výrobcov profilových systémov triedy A pre plastové okná a dvere. Pri porovnávaní ponuky okien teda stačí porovnať hodnotu Uw a zistiť, ktoré okno prepúšťa viac tepla. Ak máte staršie okná, prestup tepla a výdavky spojené s vykurovaním môžu byť výrazne vyššie v porovnaní s modernými oknami. “Kvalitné okná z profilov triedy A spoločnosti VEKA výrazne zlepšujú tepelnú izoláciu objektov a zaisťujú tak príjemnú vnútornú klímu pri nižšej spotrebe energie. Už zníženie hodnoty Uw o 0,1 W / (m²K) predstavuje zaujímavú ročnú úsporu nákladov na vykurovanie domu,” dodáva Klepsa.

  •  Stredové tesnenie

Často sa zabúda na fakt, že tepelnoizolačné aj iné schopnosti okná sú výrazne ovplyvnené tesnením. Preto odborníci odporúčajú pýtať sa pri výbere okna výhradne na produkty s tzv. stredovým tesnením. Ide o tretie okenné tesnenie, ktoré je skryté v priestore medzi krídlom a rámom okna a tento priestor rozdeľuje na chladnú a teplú časť. K čomu je dobré stredové tesnenie? “Predstavuje obrovskú výhodu pre okná, ktoré majú byť osadené v obývateľných miestnostiach rodinných domov. Stredové tesnenie zaisťuje oknám lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, lepšie tlmí hluk a takisto lepšie utesní krídlo k rámu. Má predovšetkým zásadný vplyv na to, či sa vám nové okná budú, alebo nebudú rosiť,” vysvetľuje Ing. Jiří Strieborný, výkonný riaditeľ spoločnosti OKNOTHERM spol. s r. o.

  • Prestup tepla cez rámy okna

Teplo logicky uniká aj cez rámy a tento prestup tepla je určovaný hodnotou súčiniteľa Uf (f = frame). Samostatne táto hodnota nevypovedá o vlastnostiach celého okna, ale má vplyv napríklad na kondenzáciu vodnej pary. “Všeobecne platí, že čím je nižšia hodnota prestupu tepla cez rámy, tým vyššia je odolnosť voči kondenzácii vodnej pary na povrchu profilu,” vysvetľuje Klepsa.

  • Solárne zisky tepla oknami

Parameter “g” je koeficient priepustnosti celkovej energie slnečného žiarenia udávaný v %. Skladá sa z priamej transmisie energie a sekundárneho výdaja tepla smerom dovnútra, ktorý vzniká dopadom slnečných lúčov na presklenú plochu okna. “Čím väčšia je hodnota koeficientu g, tým väčší je pasívny solárny zisk energie, a teda do interiéru pri pôsobením slnka preniká oknom viac tepla,” potvrdzuje Klepsa.

  • Parametre dištančného rámika medzi sklami

Hodnota ψ [W / mK] charakterizuje množstvo tepelnej energie, ktorá uniká vplyvom rámika na okrajoch zasklenia, ktorý oddeľuje jednotlivé tabule skla. Platí, že čím nižšia je hodnota, tým lepšie. Tento parameter má zásadný vplyv na teplotu povrchu skla v oblasti dištančného rámčeka. “Ovplyvňuje, či na skle v oblasti rozhrania skla a zasklievacej lišty môže za určitých podmienok dochádzať k oroseniu, teda zrážaniu vodnej pary,” hovorí Klepsa.

  • Odolnosť voči zatekaniu

Schopnosť okna odolať súčasnému pôsobeniu vetra a dažďa – odborne povedané “hnaného dažďa” – je pri výbere okna tiež dôležité zohľadniť. Táto schopnosť je obvykle označovaná triedami, napr. 7B, 9A alebo písmenom E a číslom. Platí, že čím je vyššie číslo triedy, tým je vyššia odolnosť okna voči zatekaniu.

  • Schopnosť tlmiť hluk

Mieru izolácie okna proti hluku určuje tzv. index vzduchovej nepriezvučnosti – Rw [dB]. Platí, že čím je vyššia hodnota, tým viac okno proti hluku izoluje. Štandardná základná hodnota pre plastové okná je Rw = 32 [dB].


(Zdroj: Zuzana Šimová, Phoenix Communication; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*