Sberbank završuje akvizíciu Volksbank International

15. február 2012, Moskva – Sberbank of Russia (ďalej len „Sberbank“) zavŕšila akvizíciu 100 %- ného podielu Volksbank International AG (ďalej len „VBI“).

Dnešné ukončenie procesu nasleduje po vyhlásení z 8. septembra 2011, že Sberbank uzavrela kúpno-predajnú zmluvu s akcionármi
spoločností VBI – Österreichische Volksbanken-AG (ďalej len „VBAG“), BPCE S.A. (ďalej len „BPCE“), DZ BANK AG (ďalej len „DZ BANK“) a WGZ BANK AG (ďalej len „WGZ BANK“).
Do transakčného rámca nespadá VB Rumunsko, dcérska banka VBI v Rumunsku. V období medzi podpisom zmluvy a ukončením procesu uskutočnili predávajúci akcionári kapitálové vklady na zvýšenie vlastného imania VBI na započítanie strát z 3. štvrťroka 2011 a súhlasili so
znížením ceny vo výške 585 miliónov eur o 80 miliónov eur. Konečná kúpna cena tak dosahuje 505 miliónov eur.
Súčasťou zavŕšenia akvizície bolo tiež, že Sberbank získala od VBAG, DZ BANK, WGZ BANK a BPCE sumu vo výške približne 2,1 miliardy eur vo forme dlhodobého refinancovania a tiež, že VBAG alebo skupina bánk pod vedením VBAG poskytli Sberbank päťročné financovanie vo výške
500 miliónov eur.
Táto historická transakcia predstavuje prvú významnú akvizíciu Sberbank mimo Spoločenstva nezávislých štátov (CIS) a je najnovším krokom v jej transformácii z veľkej finančnej inštitúcie na domácom trhu na vedúcu medzinárodnú banku. VBI má bez VB Rumunsko 295 pobočiek a viac
ako 600 000 klientov. Dcérske spoločnosti VBI patria medzi top 10 finančných inštitúcií (z pohľadu celkových aktív) v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Českej republike a na Slovensku a medzi top 15 finančných inštitúcií (z pohľadu celkových aktív) v Maďarsku, Srbsku a Slovinsku. Zastúpenie má tiež na Ukrajine a je držiteľom bankového oprávnenia v Rakúsku.
“Táto transakcia je dôležitým krokom v medzinárodnej stratégii Sberbank a na našej ceste za vybudovaním skutočne globálnej korporácie. Sberbank má vďaka svojmu kapitálu a možnostiam financovania jedinečnú pozíciu na to, aby využila možnosti, ktoré poskytuje rastový potenciál krajín strednej a východnej Európy. Sme presvedčení, že Sberbank vytvorí silnú platformu tak pre organický, ako aj anorganický rast s využitím toho, čo vybudovala VBI”, povedal predseda predstavenstva Sberbank Herman Gref

Predseda predstavenstva VBI Friedhelm Boschert vyjadril spokojnosť s ukončením transakcie:
„Som veľmi rád, že teraz, po viac ako 20-ročnom pôsobení v regióne strednej a východnej Európy, budeme môcť otvoriť novú kapitolu v našom príbehu nepretržitého úspechu s podporou Sberbank ako nášho nového silného vlastníka“. Spoločnosti Société Générale a J.P.Morgan pôsobili ako finančný poradcovia Sberbank. Pri transakcii poskytovala poradenstvo aj spoločnosť Troika Dialog.
PricewaterhouseCoopers a Oliver Wyman sú poradcami Sberbank v otázkach integračného procesu. Citigroup vypracovala odborný posudok (fairness opinion) pre predstavenstvo Sberbank. Spoločnosť Freshfields Bruckhaus Deringer LLP poskytovala Sberbank právne poradenstvo, kým
spoločnosť Deloitte pre Sberbank vykonala finančnú a daňovú previerku (due diligence). Spoločnosť Ithuba Capital pôsobila ako jediný finančný poradca spoločností VBAG, DZ BANK a WGZ BANK, zatiaľ čo jediným finančným poradcom pre BPCE bola nemecká Deutsche Bank.
Právne poradenstvo pre VBAG, DZ BANK a WGZ BANK poskytovala spoločnosť Schoenherr, zatiaľ čo ako právni poradcovia pre BPCE pôsobili Bredin Prat a Dorda Brugger Jordis.

Spoločnosť KPMG poskytovala predajno-sprostredkovateľské a daňové služby pre VBAG. Sberbank je najväčšia banka v Rusku, ktorá vlastní asi 27% celkových ruských bankových aktív a zamestnáva približne 240 000 zamestnancov. Zakladateľom a hlavným akcionárom Sberbank je
ruská centrálna banka (Bank of Russia), ktorá má 60% hlasovacích práv. Ostatní akcionári zahŕňajú viac ako 245 000 právnických a fyzických osôb. Banka disponuje najširšou sieťou pobočiek v Rusku, pozostávajúcou zo 17 regionálnych ústredí a viac ako 19 000 obchodných miest, a má
dcérske banky v Kazachstane, Ukrajine a Bielorusku, pobočku v Indii a zastúpenie v Nemecku a Číne.
Banka je držiteľom všeobecného bankového povolenia č. 1481, ktoré vydala ruská centrálna banka. Oficiálna webová stránka: www.sberbank.ru
VOLKSBANK Slovensko, a. s., pôsobí na trhu od roku 1991. 41 pracovísk po celom Slovensku ponúka klientom komplexné bankové služby, podielové fondy spoločnosti ING IM a poistné produkty VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovne, a. s. Hlavným akcionárom VOLKSBANK
Slovensko je rakúska spoločnosť Volksbank International AG (VBI). Majoritným akcionárom VBI s podielom 51 % je spoločnosť Österreichische Volksbanken-AG. Menšinovými akcionármi sú nemecké DZ BANK / WGZ- Bank, ktoré spolu vlastnia 24,5 %, a francúzska banka BPCE s
rovnakým podielom vo výške 24,5 %. Ďalšie informácie na www.volksbank.sk, jana.lukacova@volksbank.sk, (0910 444 540)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*