Rok 2014 v Prvej stavebnej sporiteľni v znamení rastu

Bratislava, Admin – Nárast nových zmlúv o stavebnom sporení, významný rast objemu úverov a vkladov – tieto charakteristiky vystihujú rok 2014 v Prvej stavebnej sporiteľni. V 12-tich mesiacoch minulého roka zaznamenala na trhu pozitívne výsledky vo všetkých oblastiach.

Nové zmluvy
V roku 2014 PSS, a. s., uzatvorila celkom 136 472 nových zmlúv o stavebnom sporení, čo predstavuje takmer 7-percentný nárast oproti roku 2013 (128 008 nových zmlúv). Rástol aj objem cieľových súm nových zmlúv o stavebnom sporení. Klienti PSS, a. s., si ich uzatvorili na celkovo 2,33 mld. eur. V predchádzajúcom roku 2013 to bolo 1,79 mld., čo znamená nárast o 30 %.

O 22 % vzrástla aj priemerná cieľová suma. Klienti si zmluvy o stavebnom sporení uzatvárali na vyššie cieľové sumy.

Vklady
Klienti PSS, a. s., si v roku 2014 na svoje účty stavebného sporenia vložili celkom 613,5 mil. eur. Rok predtým to bolo celkom 452,13 mil. eur. Ak tieto hodnoty porovnáme, prichádzame k výsledku – nárast vkladov sporiteľov o 36 %.

Prvá stavebná sporiteľňa vlani spustila pre klientov online sporenie Lišiak, ktoré sa stretlo s obrovským záujmom. „Uvedomujeme si, že moderné cesty v bankovníctve sú nevyhnutné a aj takto sme sa ešte viac priblížili k svojim klientom. Stavebné sporenie bude čoraz atraktívnejšie a dostupnejšie“, vysvetľuje predseda predstavenstva PSS, a. s., Ing. Imrich Béreš.

Nové úvery
V úverovom obchode zaznamenala PSS, a. s., rovnako pozitívny trend. Objem úverov, ktoré v roku 2014 poskytla, sa vyšplhal na 500 mil. eur, čo v porovnaní s rokom 2013 znamená 14-percentný nárast. Priemerná výška úveru na bývanie vzrástla až o 4 tisíc eur. Kým v roku 2013 si klienti priemerne požičali 20 300 eur, vlani to už bolo 24 300 eur.

PSS graf2

Celkové prostriedky do bývania
Bývanie je segment, ktorý ovplyvňuje viacero faktorov. Jednak záujem samotných ľudí o zaobstaranie si nového či rekonštrukciu súčasného bývania, ale aj podmienky na trhu a možnosti financovania. Rok 2014 bol z pohľadu prostriedkov, ktoré PSS, a. s., do bývania vložila mimoriadne úspešný. Prostredníctvom nasporených peňazí, ale aj úverov na bývanie to bolo celkom 538,74 mil. eur. Aj v tejto oblasti sme zaznamenali rast, keďže v roku 2013 poskytla PSS, a. s., celkom do bývania 480,73 mil. eur. Ide o 12-percentný rast. Už tradične, najviac prostriedkov smerovalo aj vlani do rekonštrukcií a obnovy. Viac v grafe.

(Zdroj: Miloš Blanárik, vedúci komunikácie PSS, a. s., Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*