Riadenie centrálnych nákupov si vyžaduje skvelý management

Bratislava, Admin – Centrálne nákupy a centrálne sklady iste dokážu priniesť úspory do firmy. Avšak je veľký rozdiel medzi dobre riadeným procesom centrálnych nákupov a zle riadeným procesom centrálnych nákupov. Zároveň, centrálne sklady zvyšujú nároky na riadenie jednotlivých zainteresovaných osôb, či už ide o nákupcov, skladníkov alebo radových zamestnancov.

V prvej fáze je potrebné zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za nákup a výdaj tovaru mali vždy presné a aktuálne informácie o stave skladu. Aj malá chyba v značení či nedokončenom zázname do ERP môže predstavovať škody v desiatkach tisíc eur, či v lepšom prípade záťaž na cash-flow z dôvodu nadmerných skladových zásob. Aj veľké a do istej miery “zabehnuté” firmy narážajú na to, že nedostatočné riadenie procesu centrálneho nákupu a skladu pôsobí problém celej firme. Stačí sa pozrieť na hodnotenie veľkých e-shopov každý rok krátko po Vianociach, kedy sa e-shopy stretávali:

  • so zle uvedenou dostupnosťou z dôvodu neaktuálnych informácií o stave zásob
  • s nedostupnosťou tovaru z dôvodu neskorej objednávky potom, čo pôvodné zásoby boli vypredané
  • s neskorou expedíciou z dôvodu toho, že procesy vo firme neboli pripravené na väčší objem požiadaviek

Ceruzka a papier zostávajú skvelými pomocníkmi

Aj to najlepšie ERP stráca na lesku a použiteľnosti v čase, keď nepracuje s aktuálnymi informáciami. Neustále zadávanie údajov do PC môže predstavovať nadmernú záťaž pre ľudí pracujúcich v sklade. Niekedy sa jednoducho stále oplatí používať ceruzku a papier. Plus, nič stále nenahradilo kvalitné regály uľahčujúce kontrolu či manipuláciu s tovarom, rovnako ako kvalitné úložné boxy či nádoby, ktoré bránia poškodeniu tovaru, či už počas skladovania alebo manipulácii s ním.

Pomocníkom pri riadení centrálnych nákupov a skladu môžu byť aj pravidlá štandardu pre systém manažérstva kvality (ISO 9001), ktorý definuje aj spôsob práce v sklade, či už ide:

  • o kompetenciu zainteresovaných osôb
  • požiadavky na značenie tovaru
  • procesy centrálneho nákupu, procesy v sklade

Bez čoho sa nezaobíde správne fungujúci sklad:

  • zodpovedajúce úložné nádoby (boxy, sudy, priehradky)
  • zodpovedajúce regály, či už ide o špecializované regály (na pneumatiky, sypké materiály a pod.) či regály so zodpovedajúcou nosnosťou, rozmermi, flexibilitou a pod.
  • prostriedky pre značenie regálov, úložných nádob a pod.
  • kancelárske potreby pre evidenciu, zakladanie a triedenie dokumentov

(Zdroj: ML; Foto: Shutterstock, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*