PSS víta dotácie na obnovu rodinných domov

Bratislava, Admin – Najslabším článkom z hľadiska energetickej náročnosti budov sú v súčasnosti rodinné domy. Štát preto prichádza s novým programom podpory pre obnovu rodinných domov so zameraním na zníženie ich energetickej spotreby. Prvá stavebná sporiteľňa ako dlhoročný partner štátu v otázkach bytovej politiky tento krok víta a je pripravená zapojiť sa do procesu obnovy.

Jedným z hlavných cieľov, ktoré stanovila Európska únia vo svojom programe známom pod názvom „20-20-20“, je znížiť do roku 2020 spotrebu energie o 20 % oproti roku 1990. Konkrétne záväzné kritériá na postupné znižovanie energetickej náročnosti budov nastavila nová európska smernica 2012/27/EÚ, pričom minimálny ročný pokles spotreby energie by mal byť aspoň o 1,5 %.

„Na Slovensku je už v súčasnosti úspešne rozbehnutý program na podporu obnovy bytových domov prostredníctvom príspevkov a výhodných úverov zo ŠFRB. Svedčia o tom štatistiky, podľa ktorých do roku 2013 bolo obnovených vyše 50 % všetkých bytových domov. Na tomto procese sa významnou mierou podieľa aj Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá je dlhoročným partnerom štátu v programe rozvoja bytového hospodárstva,“ uvádza David Marwan, člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne.

IMG_0831 zm

Obnova rodinných domov zaostáva
O niečo menej optimistické je vyhodnotenie stavu rodinných domov, z ktorých bola doteraz obnovená len približne tretina. Vzhľadom na to, že rodinné domy tvoria vyše polovicu bytového fondu na Slovensku a ich priemerný vek je vyše 50 rokov, je potrebné sa venovať aj im. „Obnovu si vyžadujú aj relatívne nové domy, ktorých vek sotva presahuje 15 rokov, nakoľko technické normy do roku 2000 zateplenie rodinných domov nevyžadovali,“ upozorňuje David Marwan.

Vláda SR ohlásila zámer dotovať komplexnú obnovu rodinných domov. Na zateplenie rodinných domov, vrátane obnovy strechy, výmeny okien a dverí bude poskytovaný príspevok do výšky 30 % nákladov, maximálne do 6 000 eur. Prvá stavebná sporiteľňa tento krok privítala. Obnovu rodinných domov financuje už od roku 1992, pričom od 1. júla 2015 znížila úrokové sadzby úverov na bývanie o 0,5 % ročne.

START HOME5 zm

Systém podpory obnovy bytov a domov v Rakúsku
„Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že správne nasmerovaná štátna podpora obnovy budov dokáže naštartovať investície v niekoľkonásobne vyššej hodnote, ako je výška samotného príspevku. Štátna podpora pre individuálnych žiadateľov tak prispieva nielen k celkovému ozdraveniu bytového fondu a zníženiu spotreby energie s pozitívnym dopadom na životné prostredie, ale v tomto pokrízovom období tiež napomáha k oživeniu ekonomiky,“ povedal David Marwan.

V Rakúsku funguje systém podpory zameraný na zníženie tepelných nárokov budov od roku 2009 a v súčasnosti sa realizuje už 3. etapa programu „Sanierungsscheck“. V prvej etape bolo rozdelených 50 miliónov eur pre domácnosti a 50 miliónov pre firmy, čo bolo impulzom pre investície do bytovej výstavby vo výške viac ako 700 miliónov eur a vzniklo viac ako 7 000 pracovných miest. Ešte priaznivejší pomer medzi výškou príspevkov a celkovými investíciami bol dosiahnutý v druhej etape, kedy bolo 70 miliónov vyčlenených pre domácnosti a 30 pre podniky. Akcia vyvolala investície v hodnote 860 miliónov eur a vytvorených bolo 12 500 nových pracovných miest. V oboch etapách boli žiadateľom poskytované prostriedky vo výške 20 % z celkových nákladov rekonštrukcie, maximálne 5 000 eur.

3. etapa programu „Sanierungsscheck 2015“ je určená pre súkromnú sféru. Tentokrát dosahuje finančná podpora pri rekonštrukcii zameranej na tepelné úspory výšku 30 % z investície a to až do sumy 6 000 eur, resp. 2 000 eur pri zmene spôsobu výroby tepla.

IMG_0982 zm

Do systému podpory sú zapojené aj rakúske stavebné sporiteľne, ktoré zabezpečujú proces podávania žiadostí a ich predbežné posúdenie. Záverečné posúdenie žiadostí a zúčtovanie je v kompetencii ministerstva.

(Zdroj: Radovan Slobodník, vedúci odboru komunikácie, Foto: Valéria Nagyová)

4 Komentáre PSS víta dotácie na obnovu rodinných domov

 1. Štafan Kubík // 15. októbra 2015 at 15:48 // Odpovedať

  Aké sú podmienky na pridelenie štátnej podpory pre RD a kde
  žiadať udelenie štátnej podpory.
  S pozdravom Š. Kubík.

  • Podmienky pridelenia štátnej podpory stanovuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Momentálne sa pripravuje vykonávací predpis, ktorý by mal stanoviť všetky ostatné detaily – aj to, kde sa bude žiadať o dotáciu. Zákon bude účinný od nového roka. Red.

 2. chcem sa opytat na poskytovanie dotacie ma obnovu strechy byvame na orave dakujem

  • Dotácia sa poskytuje iba domom, ktoré zrealizujú komplexnú obnovu. Rekonštrukcia strechy je, samozrejme, jej súčasťou. Všetky podstatné informácie zverejnilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na novej stránke http://www.zatepluj.sk.”

   PhDr. Radovan SLOBODNÍK, vedúci odboru komunikácie PSS

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*