Program Economicus odhalil cenové stratégie predajcov

Bratislava, Admin –  Súťaž Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov má svojho víťaza. Finančnú odmenu 10 000 eur získal kolektív autorov v zložení Zuzana Brokešová, Jana Péliová a Cary Deck z Ekonomickej univerzity v Bratislave za prácu „Experimentovanie s cenovou diskrimináciou založenou na predchádzajúcom nákupnom správaní“.

Economicus je súťažou ekonomických vedeckých prác publikovaných v renomovaných zahraničných odborných časopisoch. Súťaž vznikla na podporu rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku. V šiestom ročníku sa o víťazstvo uchádzali práce, ktoré hodnotila medzinárodná porota zložená z profesorov zahraničných univerzít. Podmienkou súťaže bolo, aby práca bola publikovaná v renomovanom zahraničnom časopise. Ocenený autorský kolektív z Ekonomickej univerzity v Bratislave medzinárodnú porotu presvedčil svojím výskumom na vysoko aktuálnu tému, ktorou sú cenové stratégie predajcov vychádzajúce z údajov o nákupnom správaní ich zákazníkov. Ich práca bola uverejnená v magazíne International Journal of Industrial Organization.

„Povzbudzujeme mladých vedcov, aby robili výskum a publikovali. Zvýši sa tým úroveň ekonomickej vedy a skvalitní sa štúdium. Aj v ďalšom ročníku súťaže Economicus čakáme, že sa zapoja talenty z radov pedagógov, doktorandov a vedeckých pracovníkov a budú prezentovať výsledky svojej výskumnej činnosti v medzinárodnom kontexte“, hovorí členka správnej rady Nadácie VÚB a zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky Elena Kohútiková.

Nadácia VÚB spolu s ocenením víťaznej práce vyhlásila aj nový ročník súťaže Economicus. Prihlásiť možno vedecké články publikované v anglickom jazyku v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2015. Víťaza finančnej odmeny vo výške 10 000 eur vyberie medzinárodná odborná porota. Prihlášky je možné posielať do 31. januára 2016. Viac informácií o podmienkach súťaže získate na internetovej stránke www.nadaciavub.sk.

 

(Zdroj: Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky, Pripravila: Valéria Nagyová)

 

 

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*