Priority kandidátky na poslankyňu BSK za hnutie NOVA

Admin, 02. 11. 2013 -  Ako kandidátka na poslankyňu do Bratislavského samosprávneho kraja za hnutie NOVA chcem pre občanov Petržalky, Čunova, Rusoviec a Jaroviec prispieť konkrétnymi a realizovateľnými opatreniami k zlepšeniu kvality ich života, rodín a všetkých,

ktorí žijú v tomto regióne.

kandidatka

Moje priority sú nasledovné:
Program na podporu mládeže a voľnočasové aktivity:
• presadzovať zvyšovanie zamestnanosti mladých ľudí aktívnou podporou systému ich praktického vzdelávania priamo vo firmách
• pozornosť venovaná mládeži formou akcií na podporu zdravého životného štýlu a aktívneho prístupu k životu – v spolupráci s turistickými a ďalšími organizáciami a takisto v súvislosti s projektom na vybudovanie novej relaxačno-oddychovej zóny na petržalskom brehu Dunaja
• dobudovanie a sprístupnenie školských ihrísk a športovísk tak, aby bolo možné ich využitie pre širšiu verejnosť, zabezpečenie dozoru na ihriskách.

Oblasť rodinnej politiky:
• umožniť rodičom na materskej dovolenke, aby si popri poberaní materského príspevku mohli zvýšiť príjem rodiny prácou na dohodu, ktorá bude oslobodená od dane a odvodov
• lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života, podpora kresťanských rodinných hodnôt
• iniciatívy zamerané na vznik nových materských škôl.

Oblasť sociálnych vecí:
• dôraz na skvalitnenie služieb pre zdravotne postihnutých, seniorov v domovoch sociálnych služieb, návrh na dobudovanie chýbajúcich bezbariérových prístupov v ich okolí, zlepšenie systému opatrovateľskej starostlivosti
• zisťovanie spokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnej starostlivosti z pohľadu sociálnych a stravovacích služieb, ale aj ľudského prístupu personálu ku klientom.

V rámci mojich priorít urobím všetko preto, aby bol náš volebný obvod lepším miestom pre život, lebo si to všetci zaslúžime.
Ak Vás môj program zaujal, budem veľmi rada, keď ma podporíte svojím hlasom vo voľbách do VÚC v Bratislavskom kraji dňa 9. novembra 2013.

Ing.  Mária Fratričová, riafra@gmail.com, www.facebook.com/mariafratricova

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*