Priamemu predaju pomáhajú moderné technológie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bratislava, Admin – Priamy predaj je podľa najnovších prieskumov neustále narastajúcim ekonomickým sektorom vo svete, v Európe aj na Slovensku, kde sa ním v súčasnosti zaoberá viac ako 203-tisíc ľudí. Ukázalo sa, že európski aj slovenskí predajcovia sa čoraz viac prispôsobujú potrebám moderného zákazníka, napríklad prostredníctvom efektívnejšej komunikácie cez populárne sociálne siete, či dokonca osobné webstránky a blogy.

Novinári kládli na tlačovej konferencii veľa otázok, ktoré sa dotýkali priameho predaja, či už benefitov našich priamych predajcov, ochrany zákazníkov, etického kódexu a prieskumu asociácie SELDIA.

Predaje neustále rastú
Najnovší prieskum Svetovej federácie asociácií priameho predaja WFDSA ukázal naozaj zaujímavé čísla. Podľa neho zaznamenali globálne tržby priameho predaja v roku 2017 až 1,6-percentný nárast oproti roku 2016. Tržby teda celosvetovo medziročne stúpli z 182,6 na 189,6 miliárd dolárov. Priamemu predaju sa primerane darilo aj v európskych končinách, kde obrat narástol medziročne až o 3,5 %, čo predstavovalo v roku 2017 38,46 miliárd dolárov. Najvýznamnejšími trhmi sa pre priamy predaj stali Spojené štáty americké (18 %) a Čína (18 %), Kórea (9 %), Nemecko (9 %) a Japonsko (8 %).

Priamy predaj zostáva podľa prieskumu v zelených číslach aj v náraste počtu priamych predajcov. Celosvetovo sa ním zaoberá takmer 117 miliónov ľudí, z toho viac ako 15 miliónov Európanov a vyše 203-tisíc Slovákov. V porovnaní s rokom 2016 ide na Slovensku o nárast priamych predajcov o približne 9-tisíc osôb. Slovensko úspešne kopíruje rastúcu krivku globálneho trhu aj čo sa tržieb týka. Ich medziročný nárast predstavoval až 6,4 %, celkovo tak ide o predaje vo výške 155 miliónov eur.

Sprava: Lucie Záleská, predsedkyňa predstavenstva ZPP a Lenka Mrázová, generálna sekretárka ZPP.

Podnikanie pre ženy
Prieskum asociácie SELDIA, realizovaný medzi priamymi predajcami Európskej únie v prvom polroku 2018 opätovne potvrdil, že v Európe sa priamemu predaju venujú primárne ženy. Inak tomu nie je ani na Slovensku, kde je až 94 % priamych predajcov práve žien a 6 % mužov. Ak by sme spriemerovali všetky kľúčové parametre, najčastejším modelom priameho predajcu v našej krajine je žena vo veku 35 – 44 rokov, ktorá sa tejto podnikateľskej činnosti venuje v priemere 8  – 10 rokov.

Na tlačovej konferencii sme v diskusii skonštatovali, že pravdepodobne s výškou veku súvisí aj zrelosť ženy, ktorá túži podnikať, niečo dokázať a navyše sa cíti po materskej dovolenke profesijne nenaplnená.

Aj naďalej u nás dominuje priamy predaj kozmetiky (38 %), wellness produktov a doplnkov stravy (25 %) a výrobkov pre domácnosť či spotrebného tovaru (23 %).Slovenskí priami predajcovia si na svojej práci vážia najmä to, že im dáva slobodu, flexibilitu a nezávislosť, ako aj to, že majú priamy styk so zákazníkom a ponúkajú pritom kvalitné výrobky.

Predsedkyňa Združenia priameho predaja Lucia Záleská vysvetlila štruktúru fungovania ZPP a uviedla, že členovia združenia (spolu je ich 8) sú predovšetkým spoločnosti, u ktorých dominuje predaj kozmetiky a doplnky stravy – ORIFLAME, MARY KAY, NU SKIN, AMWAY, HERBALIFE Nutrition, JUST Slovensko a ešte PARTYLIFE a ZAREN.

Kontakt cez sociálne siete
Moderné technológie si podľa prieskumu SELDIA našli svoje miesto aj pri priamom predaji, ktorý je, možno paradoxne, založený práve na osobnom kontakte. Ako sa ukázalo, priami predajcovia idú s dobou a prispôsobujú sa potrebám moderného zákazníka. Ako efektívny
spôsob komunikácie sa im okrem tradičných foriem, akými sú stále najpopulárnejšie osobné stretnutia, telefonáty a emaily, osvedčila aj populárna komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí ako aj spravovanie osobného blogu či webstránky.

Združenie priameho predaja (ZPP)
Združenie priameho predaja (ZPP) reprezentuje priamy predaj na Slovensku 24 rokov. Obhajuje záujmy svojich členských firiem a prispieva aj k ochrane samotných spotrebiteľov. Priamy predaj má svoje stále miesto na trhu, čo dokazujú medziročné nárasty svetových, európskych aj domácich tržieb, ako aj neustále zvyšujúci sa počet priamych predajcov. Združenie tento pozitívny trend pripisuje neustálemu omladzovaniu skupiny priamych predajcov, ako aj ich kreatívnemu prístupu ku komunikácii so zákazníkom v online prostredí.

„Priamy predaj vykazuje celosvetovo, v Európe i na Slovensku trvalý rast. To pre nás znamená spokojnosť všetkých, ktorí sa na priamom predaji podieľajú, vrátane našich zákazníkov. Je to jasný odkaz, že musíme pokračovať v budovaní pozitívneho obrazu nášho odvetvia,“ hovorí Lucia Záleská, predsedkyňa Združenia priameho predaja.
„Darí sa nám preukazovať, že náš distribučný model je dôveryhodný a etický. Nové technológie nám pomáhajú reagovať na nové potreby spotrebiteľov so zachovaním individuálneho prístupu, čo je v našom priemysle stále zásadné,“ uzatvára pani Záleská.

(Zdroj: Zuzana Kmiťová, Martina Homoláková; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*