Predaj a vlastníctvo automobilov na Slovensku

Bratislava, Admin – Slovensko je veľmocou v počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, pretože posledné tri roky produkuje bezkonkurenčne najviac, až 184 automobilov na tisíc obyvateľov. Najnovšie však lámeme rekordy aj v nákupoch a vlastníctve áut. Automobil sa stáva jedným zo základných prejavov rastúcej životnej úrovne a bohatstva.

Na tlačovej konferencii vystúpil Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm VÚB.

Analytici VÚB Banky sa preto pozreli na štatistiky z rôznych dostupných zdrojov, ktoré jasne dokumentujú, že náš hlad po automobiloch sa stupňuje. Nakupujeme stále viac automobilov, rýchlejším tempom ako spotrebitelia v krajinách vyspelej Európy.
„Tento rok bude zrejme rekordný z pohľadu počtu registrovaných nových áut, ktorých počet môže prekonať 100-tisíc nových automobilov za rok,“ zdôraznil Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm VÚB.
Nasvedčujú tomu zatiaľ osemmesačné štatistiky vyššieho počtu zaregistrovaných nových áut Združenia automobilového priemyslu aj dáta o 9-percentnom raste tržieb obchodníkov z predaja motorových vozidiel Štatistického úradu SR za sedem mesiacov tohto roka.
Dopyt po autách je viditeľný dlhšie obdobie. Počet prihlásených, teda zaregistrovaných nových osobných automobilov (kategória M1) sa za posledné tri roky zvýšil o tretinu – zo 72 tisíc (v roku 2014) na novú historicky najvyššiu úroveň 96 tisíc (v roku 2017).

Súčasne rastie záujem o jazdené autá. Preto sa pomerne rýchlo zdvíha aj počet vlastnených automobilov. „Vlastníctvo osobných automobilov má na Slovensku dlhodobo rastúci trend, za ostatných desať rokov sa zvýšilo o 60 percent. Kým v roku 2005 sme vlastnili 243 automobilov na tisíc obyvateľov, v roku 2016 to bolo až 390 automobilov, “ zdôraznil Zdenko Štefanides.

Rast počtu nakupovaných a vlastnených osobných automobilov bude zrejme ešte chvíľu pretrvávať, umožňuje to totiž súčasný ťah slovenskej ekonomiky a priaznivá situácia. Trh práce láme rekordy, rýchlo rastú mzdy, zlepšuje sa spotrebiteľská dôvera.

Hlad po autách je najmä v krajinách pod priemerom EÚ
Rýchlejší rast predaja či vlastníctva automobilov na Slovensku nie je nič výnimočné, prejavuje sa aj v okolitých krajinách. Predaje nových áut u susedov v Česku, Maďarsku či Poľsku za ostatné tri roky vzrástli ešte výraznejšie. „Treba však uviesť, že mnohé z týchto krajín v predajoch, či vlastníctve áut za Slovenskom zaostávajú a preto majú priestor na rýchlejšie dobiehanie,“ uviedol Zdenko Štefanides. Výraznejšie rasty ako Slovensko mali predaje áut za posledné tri roky v Česku, Maďarsku aj Poľsku.

Rebríček krajín EÚ podľa dynamiky predaja osobných áut za ostatné tri roky (2014 až 2017)

➢ Rakúsko či Nemecko majú o štvrtinu výkonnejšiu ekonomiku ako priemer EÚ (HDP na hlavu), ale vlastnia len okolo 550 áut na tisícku obyvateľov podobne ako Poľsko, ktoré o tretinu za priemerným výkonom EÚ zastáva,Bohatšie krajiny počet áut nezvyšujú
Možno teda označiť osobné auto za prejav či status ekonomickej sily? Podľa zistení analytikov to platí iba do určitej miery. „S rastom životnej úrovne stúpa počet automobilov na počet obyvateľov iba do určitej miery. Deliacou čiarou sa zdá práve priemer životnej úrovne EÚ,“ vysvetľuje Zdenko Štefanides.
Krajiny, vrátane Slovenska a jeho regionálnych susedov, ktoré sa nachádzajú pod priemerom EÚ z pohľadu výkonnosti ekonomiky, vykazujú vyšší počet nárastu automobilov.
Naopak krajiny s nadpriemerným výkonom ekonomiky a vysokou životnou úrovňou (štáty s najvyššími hodnotami hrubého domáceho produktu na obyvateľa) vykazujú stagnujúci či klesajúci počet automobilov. Inak povedané, obyvatelia bohatších krajín už nepociťujú potrebu s rastom životnej úrovne vlastniť aj viac automobilov. Sústreďujú sa skôr na kvalitu či ekologickosť a podobne. Prípadne si vyberajú prijateľnejšie formy osobnej dopravy z pohľadu dopadov na životné prostredie.

➢ najviac áut vlastnia Taliani, Fíni, Malťania, je to viac ako 600 áut na tisíc obyvateľov ,
➢ Slovensko je štvrté od konca rebríčka EÚ s 390 autami na tisíc obyvateľov krajiny,
➢ menej áut majú Maďari, len 340 áut na tisíc obyvateľov,
➢ zo stredoeurópskych štátov je najviac áut okrem Poľska, v Česku či Slovinsku (okolo hranice 500 na tisíc obyvateľov),

➢ osobné auto je hlavným reálnym aktívom u chudobnejších domácností, s rastom bohatstva domácností podiel automobilov v portfóliu aktív klesá.

Slovenské predaje áut majú kam rásť
Slovensko sa ešte stále nachádza výrazne pod deliacou čiarou priemeru EÚ vo výkonnosti ekonomiky krajiny aj v nasýtenosti vlastníctva áut. Preto dopyt po osobných autách podľa analytikov VÚB ešte má priestor rásť. „Sme stále vo fáze „dobiehania“ vyspelých krajín EÚ. K rastu počtu nákupov automobilov zrejme prispeje aj potreba obnovy/omladenia vozového parku. Hoci priemerný vek vozového parku na Slovensku pomerne rýchlo klesá, ešte stále sú autá na Slovensku staršie ako je priemer EÚ,“ doplnil Z. Štefanides.

Priemerný vek automobilov:

➢ v SR je priemerný vek auta 13,4 roka, priemer EÚ je 10,7 roka
➢ na približne rovnakej úrovni ako SR sú napríklad Portugalsko, Fínsko, Grécko
➢ v ČR a Maďarsku majú autá v priemere 14,5 roka
➢ najmladší vozový park je v Luxembursku a Belgicku (menej ako 8 rokov)
➢ najstaršie autá má Poľsko s priemerným vekom áut nad 17 rokov

Dostatok peňazí pomáha odbytu
Rast počtu automobilov podporuje aj dobrá dostupnosť peňazí na ich financovanie. V posledných rokoch sa výrazne rozšírila dostupnosť úverov aj zaujímavých ponúk lízingových či splátkových spoločností na financovania osobných automobilov.
Napriek tomu, že lízingové spoločnosti financujú aj množstvo technológií a strojov, stále dominuje nákup automobilov firmami aj súkromnými osobami.

Branislav Kováčik,predseda predstavenstva VÚB Leasing

„Osobné motorové vozidlá tvorili na konci minulého roka približne 56 % zmlúv alebo 25 % objemu financií poskytnutých spoločnosťou VÚB Leasing,“ zdôraznil Branislav Kováčik, predseda predstavenstva VÚB Leasing. Absolútna väčšina financovaných automobilov boli nové automobily, len jedno z piatich zazmluvnených vozidiel bolo zánovné. Priemerná hodnota auta kupovaného cez lízing/úver je 18-tisíc eur a pri operatívnom lízingu 22-tisíc eur.
Predpokladá sa, že spoločnosť v tomto roku vylepší svoje trhové postavenie najmä pri financovaní automobilov, pretože od začiatku tohto roka bol do spoločnosti začlenený aj Q-Car. Táto divízia špecializovaná na nákup jazdených automobilov do konca minulého roka patrila pod CFH, a. s., dcérsku spoločnosť VÚB.
Cez Q-Car sa aktívne financovalo v minulom roku 10 255 motorových vozidiel v celkovom objeme 84 miliónov €. „Celkovo mala divízia na začiatku roka až 25-tisíc aktívnych klientov a jej podiel na slovenskom trhu nákupu ojazdených automobilov v počte zmlúv dosahoval v polovici tohto roka 42 % ,“ zdôraznil B. Kováčik.

Ivona Bobkovičová, Rozvoj a podpora obchodu VÚB Leasing

Na splátky formou úveru si Slováci nakupovali staršie autá s priemerným vekom 6 rokov a hodnotou 10-tisíc eur. Ceny automobilov síce klesajú, ale mení sa aj dopyt a správanie nakupujúcich. V priebehu desať rokov vidieť trvalý rast záujmu smerom k vyšším triedam automobilov, prípadne vozidlám s lepšou výbavou.

(Zdroj: Janka Markušová, House of Comms ; Pripravil: Eugen Nagy)

 

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*