Za zjednotením Európy stáli veľké osobnosti

Štrasburg, Admin – Občania EÚ 28 krajín, ktorých je v súčasnosti 500 miliónov majú svojich 751 zástupcov v Európskom parlamente v Štrasburgu. Na základe rozhodnutí národných parlamentov sa zastávajú ľudských práv, uskutočňujú nové vízie, programy a schvaľujú zákony pre celú Európsku úniu. Je to unikátny multikultúrny projekt. Snaží sa zjednotiť záujmy všetkých občanov EÚ do spoločného ekonomického trhu, slobody cestovania, pohybu za prácou a taktiež voľnosti pracovného trhu. Spoločne vedieť obrániť svojich členov pred vojenskou intervenciou je nová vízia a najmä sa snažia vytvárať humánne hodnoty ľudstva.

Osobnosti z minulosti
Pôsobenie Európskeho parlamentu sa odohráva v niekoľkých budovách. V okrúhlej budove inšpirovanej gréckym koloseom, ktorú vytvorila skupina francúzskych architektov sa  konajú všetky dôležité rozhodnutia. Budovy a miestnosti sú pomenované podľa veľkých osobností, ktoré sa zaslúžili o založenie Európskej únie.
Hlavná budova Európskeho parlamentu je pomenovaná po Louise Weiss, ktorej sa hovorí tiež stará mama Európy. Dožila sa 90. rokov a bola najstaršou členkou Parlamentu. I keď pochádzala zo 6 detí, vyštudovala v Paríži a Oxforde. Mala sa stať domácou paňou, ako sa to vo vyšších kruhoch vtedy očakávalo. Ale ju nesmierne zaujímal svet a všetko, čo sa dialo naokolo. Ovplyvnená vojnou sa stala novinárkou – demokratkou a písala pod pseudonymom Luis Lefranc ako korešpodentka Le Petit Parisien. V tom období trávila veľa času v Prahe a bola blízkou priateľkou T. G. Masaryka a M. R. Štefánika, veľkej lásky jej mladosti. Navštívila Moskvu a stretla sa s Trotským. Založila Le Europe Nouvelle – prvý európsky časopis. Zároveň bola reprezentantkou League for nations. V roku 1930 bola zakladateľkou Écóle de la Paix a zastávala sa prenasledovaných najmä židovských žien. Neskôr pôsobila ako predsedníčka skupiny La Femme Nouvelle, ktorá bola jednou z najsilnejších politických feministických strán. Zastupovala Montmartre obvod a mala veľké množstvo voličov. Bojovala za právo žien voliť.
Pomohla v Comitee of refugies viac ako 1000 židovským rodinám dostať víza na vycestovanie z krajiny. Ako medicínska dobrovoľníčka odišla pomáhať aj do USA odkiaľ skryto editovala La Novelle Republique a ako novinárka sa zúčastnila Norimberského procesu. V politike zastávala demokraciu, humánnosť a dekolonizáciu. Nakrútila 36 dokumentárnych filmov zo svojich ciest po Afrike, Aljaške a Blízkom Východe.
Verila, že jej poslaním je zachrániť a zachovať humánne hodnoty. Chcela zjednotiť Európu na základe jej kultúrnych hodnôt a ekonomických záujmov a stať sa tak konkurencieschopným partnerom USA a Rusku.
V Štrasburgu založila Fond Loiuse Weiss, kde oceňovala najlepší mierový čin roka. Medzi ocenených patril aj Václav Havel.
Stala sa Osobnosťou roku 1980 a držiteľkou Grand Officier of the Honor.

Ďalšou osobnosťou, po ktorej je pomenovaná budova je Salvador de Madariaga.
Bol to španielsky diplomat, spisovateľ, prekladateľ, historik a pacifista, navrhnutý na Nobelovú cenu za literatúru a Nobelovú cenu mieru. Písal v angličtine, francúzštine, nemčine a španielčine. Najprv študoval za inžiniera v Paríži, ale nakoniec sa stal novinárom. Neskôr ako profesor španielčiny vyučoval v Oxforde. Bol veľkým odporcom generála Francisca Franca a vrátil sa domov do Španielska až po jeho smrti. Po páde monarchie v Španielsku sa stal Ambasádorom UN v USA. Vyznával filozofiu individuálnej slobody a solidarity. Bol spoluzakladateľom College of Europe a je po ňom pomenovaná aj ulica v Oxforde.

Veľkou osobnosťou a zakladateľom Európskeho parlamentu, po ktorej jedna z hlavných budov nesie meno je Sir Winston Churchill považovaný za jedného z najvplyvnejších osobností 20. storočia. Bol britský politik, vojenský veliteľ a premiér Spojeného kráľovstva v rokoch 1940 – 1945 a 1951 -1955. Tiež spisovateľ a žurnalista, ktorý okrem mnohých cien dostal v roku 1953 aj Nobelovú cenu za literatúru (za šesťdielnu históriu 2. svetovej vojny). Patril k ekonomickým liberálom ako člen Parlamentu v Británii. Narodil sa do aristokratickej americko – anglickej rodiny v nádhernom zámku Blenheim Palace blízko Oxfordu. Rodina mala neustále finančné problémy napriek svojmu aristokratickému pôvodu a nakoniec sa presťahovala do Dublinu, neskôr do Londýna. Už počas štúdií písal poéziu a publikoval. Mal pocit, že nie je dostatočne vzdelaný, a tak sa sám sústavne vzdelával. Za svojho života ako politik zastával názory konzervatívcov, ale neskôr sa stal členom liberálnej politiky. Bol stúpencom európskej integrácie, zjednotenia Európy a vybudovania Spojených štátov Európy.  Zaujímavosťou je, že mal rád a vlastnil čierne labute.

Úlohy súčasného Európskeho parlamentu
Európsky parlament v súčasnosti rieši problémy azylovej a migračnej politiky EU a jej reformy. V tejto otázke ja niekoľko názorov v kontexte najnovšieho vývoja v oblasti Stredozemného mora, kde sa snažia predstavitelia o najefektívnejšie zvládanie migračných tokov smerujúcich do Európy. EÚ už netrvá na kvótach, ale skôr na aktívne riešenie konkrétnych situácií občanov v svojich domovských krajinách, ako sú aj problémy v Palestíne a Západnej Sahare. Dôležitá je tiež spolupráca v tejto oblasti s Marokom.

Pesticídy v poľnohospodárstve
Zaoberá sa otázkou transparentnosti a kontrolovateľnosti používania pesticídov pre poľnohospodárov, od čoho závisí zdravie každého obyvateľa členských štátov EÚ. Snaží sa vybudovať spoločnú poľnohospodársku politiku s novými inováciami a umelou inteligenciou. Úlohou je snažiť sa rozlíšiť mestskú a vidiecku politiku, ktorá je diametrálne odlišná.

Zastavenie platieb EÚ členským štátom podkopávajúcim právny štát
V mnohých krajinách je nezávislosť súdnictva nedostatočná a nebojuje sa dostatočne proti korupcii a podvodom. Z týchto dôvodov je ohrozená správa fondov EÚ, preto sa navrhuje zastavenie platieb z rozpočtu EÚ pre tieto štáty.

Predstavitelia krajín diskutujú o návrhu na zvýšenie rozpočtu programu Práva a hodnoty na roky 2021-2027 až na úroveň 1,834 miliárd eur. Tieto prostriedky by mali byť vynaložené na podporu demokracie, právneho štátu a základných práv v celej Európskej únii. Financie by tak mohli smerovať občianskym združeniam, ktoré sa tejto problematike venujú. Je to takmer trojnásobné navýšenie rozpočtu, ktorú pôvodne navrhovala Európska komisia. Poslanci požadujú zrýchlený postup uvoľňovania financií na podporu demokratického dialógu v tých členských krajinách, kde dôjde k ohrozeniu základných hodnôt EÚ.

Program Invest EÚ: Podpora zamestnanosti, rastu a investícií
V rokoch 2021-2027 má podnietiť súkromné investície v objeme takmer 700 miliárd  eur. Podpora by mala slúžiť ako odrazový mostík pre investície, ktoré by boli za normálnych okolností ťažko realizovateľné. Nový program by mal nahradiť aktuálny Európsky fond EFSI, ktorý bol zriadený v reakcii na finančnú krízu.
Predložené znenie nariadenia upravuje pôvodný text vo viacerých bodoch. Záruky by sa mali zvýšiť z 38 miliárd na 40,8 miliárd eur a tie by mali dostatočne mobilizovať súkromné investície v objeme 698 miliárd eur. Zákonodarcovia tiež navrhujú nové ciele v oblasti zamestnanosti a ochrany životného prostredia a posilnenie zodpovednosti a kontroly riadenia programu. Investície v oblasti kultúry by mali vzrásť, ktorá je základný pilier života ľudí a vzájomného zbližovania obyvateľov nielen Európy.

Európsky sociálny fond: Viac investícií do budúcich generácií
Poslanci sa snažia o zvýšenie rozpočtu pre Európsky sociálny fond /ESF+/ Profitovať by mali najmä mladí ľudia a deti. Mal by sa zvýšiť o 19 percent pre roky 2021-2027, teda z 89,6 miliárd na 106,7 miliárd eur. Presadzujú možnosť rovnosti vzdelávania a rovnosť príležitostí pre mladých ľudí a deti zo sociálne slabších rodín. Programy vyplývajúce z tejto myšlienky majú byť nápomocné pri zlepšovaní hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej súdržnosti. Požaduje sa navýšiť fond pre inovácie o 650 miliárd euro na roky 2021-2027, do ktorého patrí aj kultúrny a kreatívny sektor a sektor pre udržanie klimatických podmienok súčasnosti.

Nenávistné prejavy, práva žien a dodržiavanie základných práv v EÚ
Poslancov znepokojuje čoraz väčšie obmedzovanie slobody prejavu a zhromažďovania. Treba bojovať proti nenávistným prejavom, nárastu antisemitizmu a páchanie násilia na ženách a taktiež proti diskriminácii žien v inštitúciách a komunite EÚ. Samotný Európsky parlament má málo žien, čo zdôraznili mnohé poslankyne. V oblasti daňových zákonov treba brať ohľad na ženskú zdravotnú otázku. Plánuje sa zaviesť nula percentná daň na zdravotné tampóny, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou života žien. Taktiež sa uvažuje o nula percentnej dani na zdravotnícke potreby pre bábätká, deti a seniorov.

Ďalšie priority

  • Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti Fiscalis a colnej oblasti. Zriadenie programu finančnej podpory na colné kontroly v rámci Fondu na integrované riadenie hraníc. Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách a komplexné európske vzdelávanie a výskum.
  • Banková únia je za jednotný fond záruky vkladov. Úlohou by malo byť – chrániť úspory občanov pred ekonomickými cyklusmi. Pozitívne dobudovať štruktúru Eura, ktorého 20 ročné výročie si pripomíname.
  • Navrátenie umeleckých diel a predmetov umeleckej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch.
  • Ochrana vnútorného trhu a ochrana spotrebiteľa.
  • Spolupráca v obchodovaní so Strednou Amerikou.
  • Prispôsobenie sa globalizácii trhu v celoeurópskom kontexte.
  • Rozvoj verejného sektora.
  • Uzákoniť prenajímanie transportu bez vodiča do krajín EÚ.
  • Inovácie a technologické nové postupy zamerané na umelú inteligenciu a spolupráca v tejto oblasti. Iniciatíva začína v detstve.
  • Nová legislatíva by mala napomáhať pri zjednotení občanov a nie vytvárať exkluzivitu a rozdiely. Mala by zjednocovať a nie rozdeľovať občanov EÚ.

(Text a foto: Danica Pauličková; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*