Podpora podnikania žien

Admin, 23.08.2012 - Projekt REGIONFEMME je slovensko-rakúsky projekt, ktorého cieľom je podpora podnikania žien, podpora cezhraničnej spolupráce žien a zvýšenie manažérskych kompetencií žien. Od roku 2009 projekt bezplatne  ponúka

ženám, podnikateľkám, začínajúcim podnikateľkám, manažérkam a konateľkám, širokú škálu rôznych podujatí ako napr. semináre zamerané na podnikateľské prostredie v Rakúsku, soft skillové semináre, stretnutia slovenských a rakúskych podnikateliek, skupinové poradenstvá k začiatkom podnikania v Rakúsku, diskusné kluby, Akadémiu pre začínajúce podnikateľky , prostredníctvom ktorých ženy podnikateľky,  manažérky a konateľky získavajú nielen užitočné a praktické informácie. Pridanou hodnotou  je výmena skúseností, rád a odporučení,  nové kontakty, čo vedie k zefektívneniu podnikaniu. Budúcim podnikateľkám pomohla úspešne odštartovať vlastné podnikanie Akadémia pre začínajúce podnikateľky.
Najbližšie bezplatné podujatia projektu:  – Simulačné podnikové hry  – Akadémia pre začínajúce podnikateľky  – Kurz Podnikáme – Poradenstvá vo Viedni – Návštevy podnikov – Kluby REGIONFEMME

1.    Simulačné podnikové hry – „Naučte sa efektívne založiť a riadiť svoj podnik „. Ide o simuláciu fungovania a riadenia malého a stredného podniku.
Účasťou získate celkový prehľad o fungovaní podniku ako celku, zlepšite si svoje vedomosti, precvičíte si zručnosti z riadenia vlastného podniku podľa jednotlivých tematických okruhov.  Simulácia skutočných situácií z praxe. Dôsledky rozhodnutí sa odzrkadlia na výsledkoch firmy.   Práca v malých tímoch.

Simulačná hra je prispôsobená na slovenské podnikateľské prostredie.
Najbližšie termíny: 7. 9. 2012, 5. 10. 2012, 30. 11. 2012  (ďalšie termíny na www.regionfemme.eu/events).

2.    Akadémia pre začínajúce podnikateľky – kurz Podnikáme je určená pre tie  podnikateľky, ktoré majú potrebu a vôľu rozšíriť svoje vedomosti a schopnosti smerujúce k efektívnemu a úspešnému riadeniu podniku. Pre tie, ktoré majú alebo plánujú mať zamestnancov. Počas 10 týždňov (1 kurz raz za týždeň) získate užitočné a praktické informácie z rôznych oblastí podnikania ( účtovníctvo, marketing, finančný manažment, legislatíva, riadenie výkonnosti, motivácia, nábor zamestnancov  a iné.  Máte možnosť výmeny skúseností, odporučení, možnosť získať kontakty a nadviazať spoluprácu.
Začíname: 11.10.2012. Prihláška na www.regionfemme.eu/events

3.    Skupinové poradenstvo vo Viedni – Možnosť poradiť sa o podnikaní v Rakúsku, k otázkam o založením živnosti a iných foriem podnikania v Rakúsku, ponúkame 1x mesačne prostredníctvom skupinových poradenstiev vo Viedni so slovensky hovoriacim poradcom. Termíny na www.regionfemme.eu/events
4.    Návštevy podnikov riadených ženami – ponúkajú príležitosť diskutovať so skúsenými podnikateľkami o ich štarte do podnikania, problémoch pri začatí podnikania a vymeniť si skúsenosti.

5.    Kluby REGIONFEMME  ponúkajú  možnosť diskusie o rôznych aktuálnych témach, výmenu skúseností, informácií a odporučení.  Kluby spolupracujú so slovenskými a rakúskymi podnikateľkami, je možnosť nadviazať spoluprácu. V rámci klubu je možnosť získať Databázu slovenských a rakúskych podnikateliek a možnosť bezplatnej registrácie a dostávania newslettra o aktivitách projektu.  Podnikateľky tak majú možnosť úspešne podnikať, prípadne zefektívniť svoje podnikanie a rozšíriť podnikanie do Rakúska!
Účasť na aktivitách projektu sú bezplatná. Financovanie je zabezpečené z EFRR a národných zdrojov.
Informácie o projekte poskytnú: Manažérka projektu: Ing. Ivana Kondášová 02/4829 1247, manažérka vzdelávania: Mgr. Daniela Grznárik  02/4829 1297.

(ik)

Na fotkách: Simulačné podnikové hry

1 Komentár Podpora podnikania žien

  1. Dobrfd deň, chcem sa opfdtať či by bolo možne9 u ve1s dostať hypote9ku na 100% nehnuteľnosti ktorfa kuuejpme, jedne1 sa o cca 50.000,-, me1 to však trochu he1čik, ja me1m 39 rokov, manžel 41, me1me tri deti a ne1š predjem čined: manžel cca 700,- , ja zo živnosti z minule9ho roku ze1klad dane9 za rok 3.750,-, me1m však aj nove9 zamestnanie so ze1kladom 560,- je však zatiaľ na dobu určitfa, me1me nejake9 menšie pf4žičky, ďakujem

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*