Podnikateľský potenciál
u mladšej generácii rastie

Bratislava, Admin – Mladí ľudia u nás majú o podnikanie výrazne väčší záujem, než má staršia generácia. Zatiaľ čo medzi ľuďmi pod 35 rokov si dokáže vlastné podnikanie predstaviť polovica z nich, u starších ako 50 rokov je to iba štvrtina. Dokázala to najnovšia štúdia o podnikaní v 44 krajinách sveta.

Každoročný prieskum zadala spoločnosť Amway už po šiestykrát v rade, tentokrát oslovila takmer 50 tisíc respondentov v 44 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Prieskum sa zameral hlavne na podnikateľský potenciál, teda na percento ľudí, ktorí si dokážu predstaviť štart vlastného podnikania. Na Slovensku tento podiel vzrástol oproti roku 2014 z 28 na 33 %. Reálne však podniká iba 6 percent Slovákov, takže podnikateľská “priepasť” je vo výške 27 %. Slovensko v potenciále skôr zaostává za priemerom EU (38 %), v mezinárodnom porovnaní. Napríklad v USA je potenciál 51 %, v Mexiku dokonca 81 %. Naopak, napríklad v Nemecku je to iba 25 %. Práve podnikateľský potenciál v posledných rokoch u mladšej generácii rastie. Viac mladých ľudí tiež vidí Slovensko ako dobré miesto pre podnikanie. Konkrétne 37 % mladších ľudí ako 35 rokov si myslí, že v ich krajine je prívetivé podnikateľské prostredie. V generácii nad 50 rokov je to však iba 30 %. Vek hrá rolu aj v tom, čo ľudí môže od podnikania odradiť. Čím vyšší vek, tým sa ľudia viac boja zlyhania a finančnej záťaže, ktorá môže nastať, pokiaľ sa podnikanie nevydarí.

Amcham wXmE.img_2524_jpg

Hlavným lákadlom na vlastnom podnikání je predstava nezávislosti na zamestnávateľovi. Táto motivácia je dôležitá pre 44 % Slovákov, dôležitú rolu predstavuje aj možnosť druhého príjmu popri zamestnaní (39 %). Na ďalšom mieste ľudia spomínajú možnosť realizovania vlastných nápadov a myšlienok (36 %), či lepšie prepojenie kariéry s voľným časom a rodinou (21 %).

(Zdroj: Darina Imreová ACRC, Pripravil: Eugen Michal Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*