Počas Dňa narcisov sa vyzbieralo viac ako 900 000 Eur

Bratislava, Admin Počas 21. ročníka Dňa narcisov, ktorý sa konal 7. apríla 2017, všetkých poriadne potrápilo počasie, ale ani ono neubralo na výnimočnosti tohto dňa – dňa podpory, pomoci, spolupatričnosti. Dobrovoľníci i pomedzi kvapky dažďa pripínali narcisy, ktoré ľuďom zápasiacim s ochorením dodávajú silu a energiu tento zápas vyhrať.

Počas 21. ročníka Dňa narcisov evidujeme predbežný hrubý výnos vo výške 923 684,17 EUR. Vďaka zapojeniu 777 spoluorganizátorov, ktorí zastrešovali 16 106 dobrovoľníkov v uliciach Slovenska, sa do pokladničiek vyzbierala suma 878 958,25 EUR. Rozdiel medzi predbežným hrubým výnosom a obnosom vyzbieraným do pokladničiek tvoria finančné prostriedky získané zo súm anonymných darov zaslaných na účet Dňa narcisov – 8 874,79 EUR; z kúpy virtuálnych narcisov prostredníctvom portálu ZľavaDňa.sk – 2 233 EUR; z darov získaných online platbami cez portál darujme.sk – 3 618,13 EUR. Predbežný súčet SMS príspevkov od všetkých štyroch operátorov predstavuje predbežne sumu cca  30 000 EUR – táto bude operátormi finálne upresnená 60 dní od ukončenia mobilnej zbierky (po 15. júni). Po získaní presných čísiel z SMS zbierky sfinalizujeme hrubý výnos 21. ročníka Dňa narcisov.

Rozdelenie výnosu podľa jednotlivých krajov

Bratislavský kraj 217 025,70
Z toho hl. mesta BA 170 380,16
Nitriansky kraj 105 012 23
Trenčiansky kraj 104 465,05
Košický kraj 104 386,16
Žilinský kraj   95 196,80
Trnavský kraj   86 519,83
Prešovský kraj   86 099,86
Banskobystrický kraj   80 252,63
Spolu 878 958,25  EUR

 „Predpokladáme, že práve nepriaznivé počasie malo vplyv na výšku výnosu zbierky, ktorá je v porovnaní s minulým ročníkom nižšia. Je však zároveň pre nás veľkou vzpruhou, že i v 21-vom ročníku zbierky sa potvrdilo, že narcis je kvetom nádeje, optimizmu a vyjadrenia spolupatričnosti, zbierka v uliciach je pre Slovákov stále zaujímavá a radi ju podporia za každého počasia,“ hovorí Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

 IMG_9862

 

Komunikačná kampaň smerujúca  k dobrovoľníkom

Pri príležitosti Dňa narcisov každoročne pripravujeme aj komunikačnú kampaň, ktorá má verejnosti nielen pripomenúť blížiaci sa termín zbierky, ale aj odovzdať určité posolstvo. Tento rok sme spolupracovali s reklamnou agentúrou DADS advertising, ktorá pre nás pripravila kampaň primárne zameranú na dobrovoľníkov vo forme ocenenia a poďakovania za ich nasadenie a dlhoročnú podporu, za ich ochotu nezištne pomáhať. Bez nich by nebolo možné Deň narcisov zorganizovať v takom rozsahu, ako je to už niekoľko rokov – v uliciach sa v deň zbierky pohybuje okolo 16.000 dobrovoľníkov. Vo  videách sa nielen dobrovoľníkom, ale aj verejnosti prihovárali známe tváre – slovenský rapper Majk Spirit a herec Ján Gallovič. Okrem propagácie v tradičných médiách sme využili aj potenciál sociálnych sietí, aby sme sa prihovorili mladej generácii a vyslali jej odkaz, že sú potrební a počítame s nimi…

Práve z toho dôvodu, že sa do Dňa narcisov každoročne zapájajú tisíce dobrovoľníkov po celom Slovensku, sme Deň narcisov prihlásili na ocenenie Dobrovoľnícky projekt roka a sme veľmi hrdí, že postúpil medzi tri nominované projekty. Pokladáme to za ocenenie práce dobrovoľníkov a uznanie prínosu tohto projektu.

Spektrum používania výnosu zbierky na programy organizované a hradené LPR

Vďaka výnosu zo Dňa narcisov Liga proti rakovine každoročne zastrešuje užitočné psychosociálne projekty, ktoré vo vlastnej réžii plne financuje a organizuje. Tieto sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. V Centrách pomoci v Bratislave, Martine a Košiciach pripravujeme denne zaujímavé programy, ponúkame širokú škálu služieb, ktoré sú určené onkologickým pacientom  – rehabilitácie, jazykové, pohybové, kreatívne kurzy, či prednášky a workshopy na rôzne užitočné témy i individuálne osobné konzultácie. Práve vďaka financiám zo Dňa narcisov môžu tisícky pacientov aj ich rodinných príslušníkov využívať Linku pomoci, internetovú poradňu či psychologickú pomoc v regiónoch, poskytovanú 20-timi psychológmi. Informácie veľmi chýbajú, rada či nasmerovanie majú pre pacientov veľkú hodnotu, i preto rozširujeme časy poskytovaných služieb na telefonickej Linke pomoci o večerné hodiny či víkendy.

Časť financií zo zbierky je určená na priamu finančnú pomoc pacientom a ich rodinám, ktorí sa v dôsledku ochorenia  ocitli v hmotnej núdzi.

Aj tento rok vďaka výnosu zo Dňa narcisov môžeme realizovať relaxačné pobyty pre cca 400 onkologických pacientov. V priebehu mesiacov máj a jún sa uskutočnia štyri turnusy. Práve tento týždeň prebieha prvý z nich – v Trenčianskych Tepliciach – s účasťou 99 pacientov z celej SR. Pripravujeme tiež druhý ročník pobytu s názvom „Rodinná týždňovka“, ktorého sa zúčastnia rodiny s deťmi, kde jeden z rodičov je onkologický pacient. Cieľom tohto projektu je nasmerovať rodiny k zvládaniu náročného obdobia v ich živote, k správnej komunikácii počas ochorenia s ostatnými členmi rodiny. Rodičia majú možnosť poradiť sa so psychológom, podeliť sa o svoje skúsenosti s ostatnými rodičmi a navzájom si poradiť. Okrem toho je pre rodiny pripravený bohatý sprievodný program vo forme poznávacích výletov, športových či kreatívnych aktivít, o deti v rôznom veku sa starajú animátorky a „šijú“ im program na mieru.

Vzhľadom k záujmu o brožúrky k jednotlivým onkologickým diagnózam, ale i iným témam súvisiacim s ochorením či letákom s preventívnymi informáciami plánujeme nielen pokračovať, ale i posilniť publikačnú činnosť. Informácie obsiahnuté v brožúrkach sú častokrát jediným sprievodcom na ceste ochorením, či cennou radou v starostlivosti o zdravie a v predchádzaní ochoreniu.

Podpora iných subjektov

IMG_9844Vďaka výnosu zo Dňa narcisov Liga proti rakovine dlhé roky podporuje mnohé projekty tretích subjektov. Patria k nim rôzne zdravotnícke inštitúcie, nemocničné zariadenia či menšie občianske združenia pracujúce s onkologickým pacientom. I týmto spôsobom tak prispievame k riešeniu najpálčivejších problémov, súvisiacich s mnohými problémami v zdravotníctve. Pravidelne je časť financií vyzbieraná počas Dňa narcisov venovaná aj na výskum v oblasti onkológie.

Pri výnimočnom dni, akým Deň narcisov na Slovensku bezpochyby je, ide samozrejme o získanie zdrojov na pomoc a podporu. Tento deň však dávno už nie je len o financiách. Je o ľudskosti, o výchove mladej generácie k „robeniu dobra“, je o odovzdaní odkazu, že vieme a chceme pomáhať a je o odovzdaní odkazu, že v zápase s chorobou nie sú pacienti sami. Žiaľ, z roka na rok ich pribúda, bolo by treba veľmi veľa takýchto dní, sme však vďační i za fenomén tohto jediného – vám všetkých – či už na strane dobrovoľníkov, prispievajúcich alebo partnerov. Deň narcisov je jediný v roku, jeho hodnotu však tvoria tisíce dobrých ľudí so srdcom…

(Zdroj: Natália Špesová, LPR; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*