Po nemčine sa učí angličtina ľahšie

BRATISLAVA/ADMIN – Od 1. septembra 2019 si na Slovensku môžu rodičia a žiaci vybrať aj iný povinný prvý cudzí jazyk ako angličtinu. Práve nemecký jazyk zažíva renesanciu a na trhu práce je opäť žiadaný. Vedia to aj rodičia detí, ktoré navštevujú základnú školu I. Bukovčana v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Funguje v nej niekoľko vzdelávacích projektov na podporu výučby nemčiny, ktoré vznikli pod záštitou Nadácie Volkswagen Slovakia. Rodičia by nemali zabúdať, že s cudzím jazykom je dôležité začať už od materskej škôlky.

Učenie sa nemčiny pre najmenších v materských školách je na Slovensku možné od roku 2010. Poskytujú ho dve zariadenia – MŠ Pavla Horova v bratislavskej Devínskej Novej Vsi so štyrmi triedami po 25 žiakov a druhá na Družstevnej ulici v Martine s jednou, rovnako veľkou triedou. V obidvoch funguje  tzv. technický koncept, ktorý je v slovenských podmienkach jedinečný, pretože prebieha iba v nemčine. Ide o prepracovaný systém výučby prírodných vied a techniky. Nadácia Volkswagen Slovakia participuje pri jeho realizácii prostredníctvom školení učiteľov, metodických „príručiek“ a pomôcok.

Nadácia podporila počas uplynulých troch rokov materské školy prostredníctvom grantového programu  Nemčina do materských škôl, s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny do týchto zariadení. Podporené subjekty získali školenie pre učiteľov, sadu edukačných pomôcok, či príspevok na mzdu učiteľa, alebo ďalších pomôcok.

Na Slovensku existujú  špecializované školy s nemeckými triedami, a to spomínaná Základná škola I. Bukovčana v Bratislave. Žiaci tu majú  do rozvrhu zaradené dodatočné hodiny nemčiny ako aj telesnú a výtvarnú výchovu v tomto jazyku. V treťom ročníku sa žiakom do rozvrhu pridáva v nemčine aj prírodoveda. Zaujímavé aktivity v nemčine v rámci technického konceptu im ponúka aj školský klub v poobedňajších hodinách ako aj pracovné vyučovanie. V  škole môžu žiaci získať Deutsches Sprachdiplom.

Pohľad učiteľky Zuzany Hanzlovičovej zo ZŠ I. Bukovčana v Bratislave na výučbu nemeckého jazyka si môžete prečítať v nasledujúcom rozhovore:

  • Aká je momentálna situácia, čo sa týka žiakov v nemeckých triedach na vašej škole?

V našej škole v tomto školskom roku nastúpili prvý krát ôsmaci, ktorí ukončia jednu etapu vzdelávania v tomto jazyku. Celkovo je na tejto škole v triedach s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka vyše 200 žiakov. S podporou Nadácie Volkswagen Slovakia organizuje škola výmenné pobyty v Nemecku, školy v prírode, kde sa komunikuje len v tomto jazyku, či výlety do Viedne. Škola využíva aj ponuku služieb Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, Rakúskeho inštitútu ale aj Goetheho inštitútu.

  • Prečo by mali rodičia dávať deti do tried s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka?

Žijeme v regióne, kde je nemčina tradíciou. Už naši predkovia v Bratislave rozprávali tromi jazykmi a patrila k nim, samozrejme aj nemčina. Ja sama som bola vychovaná dvojjazyčne, nemecky – slovensky, keďže žijem a vyrástla som v Devíne, ktorý je historicky veľmi spätý s nemeckým jazykom.

  • Ktoré aktivity v nemčine absolvujete so svojimi žiakmi?

Je ich množstvo. Keďže nás podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia, vedenie školy, a v neposlednom rade samotní rodičia, môžeme pre žiakov našich „nemeckých“ tried usporadúvať nadštandardné akcie, projekty a podujatia. Organizujeme školu v prírode čisto v nemeckom jazyku, využívame pomoc našich lektorov z Nemecka – Muttersprachlerov, ktorých máme k dispozícii z Goetheho Inštitútu, Rakúskeho Inštitútu a z ZfA (Zentrale für Auslandswesen), všetko vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia. Už druhý krát sa chystáme na výmenný pobyt do Nemecka, ktorý trvá týždeň a žiaci bývajú v rodinách u svojich nových nemeckých spolužiakov. Program orientujeme na predmety, ktoré majú počas školského roka v nemeckom jazyku s nemeckými lektormi, čiže na dejepis, geografiu a techniku. Druhý cyklus týchto výmenných pobytov sa uskutoční v máji 2020 v Nemecku. Spolupracujeme aj so Spojenou školou Markdorf pri Bodensee.  V spolupráci s Goetheho Inštitútom absolvujú žiaci skúšky FIT IN DETSCH A1, A2 a ôsmaci završujú svoje úsilie skúškou DSD I – úroveň B1. Žiaci sa zúčastňujú mnohých podujatí ako sú divadelné predstavenia, Planetárium, mnohé exkurzie, či už dejepisné, geografické alebo technické. V rámci techniky sme začali pracovať na projekte „Robotika“. Všetko je samozrejme vedené stále v nemeckom jazyku. Tieto akcie a projekty sú rozpracované dlhodobo, na viac školských rokov, opakujú sa  vždy  s inou triedou postupne. V rámci projektu „Robotika“ sa  budúci rok v Prahe zúčastníme aj so žiakmi workshopu a medzinárodnej súťaže. Spolupracujeme aj so Spolkom Karpatských Nemcov na Slovensku (Karpatendeutschenverein in der Slowakei). Tu sa naši žiaci každoročne zúčastňujú súťaže v prednese nemeckej prózy a poézie.

  • Ako by ste na záver zhodnotili  výhody znalosti nemeckého jazyka?

Ako som už spomenula, žijeme v regióne, ktorému je nemčina historicky daná. V EÚ je to rodný jazyk pre najviac ľudí, takmer pre 97 miliónov. Je to druhý najpoužívanejší európsky jazyk, hneď po ruštine.

  • Ďakujeme za rozhovor.

 

(Zdroj: Lucia Kovarovič Makayová, Volkswagen Slovakia; Alexandra Pappová, Nadácia Volkswagen Slovakia; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*