Osem bodov pre správny biznis plán

BRATISLAVA/ADMIN – Podnikateľský plán neslúži len ako interný dokument pre osobné účely podnikateľa, ale má ho reprezentovať aj navonok. Práve tento plán vám pomôže zodpovedať všetky kľúčové otázky pred vstupom do tohto sektora a bude písaným svedectvom vašich očakávaní a zámerov.

Každý biznis plán si vyžaduje svedomitú prípravu a nie je vhodné nechávať jeho spracovanie na poslednú chvíľu či rátať s tým, že jeho napísanie zvládnete v rámci jedného večera. Čo všetko by takýto plán mal teda obsahovať, aby spĺňal stanovený štandard a bol pre vás dostatočne reprezentatívny? Týchto osem bodov by ste rozhodne nemali vynechať:

  1. Základný súhrn

Priblíženie podnikateľského plánu v podobe krátkeho opisu by malo nasledovať hneď za titulnou stranou. V tejto časti by ste mali uviesť dôvod vzniku tohto plánu a upresniť jeho účel.

  1. Charakteristika podniku

Pokiaľ má vaša firma už nejaké pôsobenie za sebou, v tomto úseku ozrejmíte aj jej históriu. Ak ste podnikateľ, ktorý svoju cestu ešte len začína, v takom prípade sa venujte predovšetkým cieľom a stratégii.

  1. Právna podoba a manažment

Ešte pred vstupom do podnikania musíte mať jasno aj v tom, akú právnu formu zvolíte. Myslieť by ste však mali aj na organizačnú štruktúru a priblížiť aj odhad toho, koľko pracovných síl bude nutných pre prosperitu podniku a jeho rentabilitu.

  1. Predmet podnikania

V rámci tohto bodu je dôležité objasniť samotný predmet a uviesť, či pôjde o produkt alebo službu. Zabúdať by ste nemali aj na základnú charakteristiku a spresnenie toho, v čom sa tento tovar alebo ponúkaná služba líši od súčasnej konkurencie.

  1. Výrobný proces

Spôsob, akým budete poskytovať danú službu alebo ako bude prebiehať výroba produktov, je taktiež nevyhnutné zmieniť v biznis pláne. Okrem výroby by ste mali uviesť aj prípadné materiály, dodávateľov, prepravcov a všetky dôležité atribúty, ktoré sú kľúčové.

  1. Prieskum trhu

Poukážte, kto bude vašou cieľovou skupinou a do akého trhu vlastne vstupujete. Priblížte, aké bude vaše pôsobenie a koho možno považovať za vašich potenciálnych konkurentov.

  1. Marketingová stratégia

Viete, ako dokážete presvedčiť svojich potenciálnych zákazníkov alebo klientov, aby vás pred konkurenciou uprednostnili? Tak presne to uvediete v tejto časti a poukážete aj na to, o ktorú marketingovú stratégiu vlastne pôjde.

  1. Finančné plánovanie

Jedným z konečných bodov je finančný plán. Jeho poradie v danom dokumente však nijako neuberá na jeho dôležitosti a práve v biznis pláne ide o jednu z tých najpodstatnejších častí. Jeho písanie si vyžaduje náročnú prípravu plnú finančných prognóz. V tomto úseku totiž vysvetľujete, aké predvídate náklady a výnosy podniku, ale vyjadrujete aj straty, s ktorými by ste mohli rátať. Pri uvádzaní týchto finančných tokov by ste nemali uvádzať len vstupné očakávania, ale spresniť plán na viacero rokov dopredu.

(Zdroj:  ML; Foto: Pressmaster / Shutterstock.com; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*