Ocenenia pre tých najlepších

Bratislava, Admin – Tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou slávnostnej časti rokovania Zhromaždenia delegátov SOPK je vyhlásenie výsledkov súťaže „Veľká cena SOPK“ a vyhlásenie výsledkov súťaže Junior Achievement Slovensko, neziskovej organizácie – „TOP študentský tím aplikovanej ekonómie“.

Výsledky 15. ročníka súťaže „VEĽKÁ CENA SOPK“ za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2016

Slovenská obchodná a priemyselná komora od roku 2002 vyhlasuje súťaž Veľká cena SOPK, ktorá je zameraná na dodržiavanie etických princípov v podnikaní. SOPK je pritom jediná podnikateľská inštitúcia na Slovensku, ktorá oceňuje etické správanie sa podnikateľov.

Veľká cena SOPK je príležitosťou ukázať širokej podnikateľskej i laickej verejnosti, že podnikať na Slovensku sa dá slušne a korektne, že etika je samozrejmou súčasťou podnikateľského života. Veľká cena SOPK je ocenením korektného správania sa podnikateľov, je ocenením tých, ktorí sú spoľahlivými obchodnými partnermi, majú dôveru svojich zamestnancov, zákazníkov i širokej verejnosti.

Víťazné firmy spolu s Veľkou cenou SOPK dostávajú právo celý rok (do vyhlásenia nových víťazov) používať logo tejto súťaže vo všetkej svojej komunikácii. Aby aj takto propagovali svoje dobré meno v podnikateľskej i širokej občianskej verejnosti doma aj vo svete. Je to prirodzený a logický spôsob, ako dať okoliu vedieť, že ste iní, že podnikáte s rozumom, ale i s citom. S citom pre zodpovednosť, slušnosť a morálku.

Do 15. ročníka súťaže za uplatňovanie etických princípov v podnikaní „Veľká cena SOPK“ za rok 2016, nad ktorou prevzal záštitu predseda vlády SR Robert Fico, sa zapojilo 14 spoločností, pričom všetky prihlásené spoločnosti splnili podmienky a kritériá tejto súťaže.

Hodnotiaca komisia súťaže s prihliadnutím na vlastné hodnotenia prihlásených spoločností, na úroveň plnenia jednotlivých kritérií, ako aj na regionálne zastúpenie prihlásených spoločností odporučila udeliť Veľkú cenu SOPK za rok 2016 dvom spoločnostiam, a to:

 • AGROKARPATY, s. r. o. Plavnica
 • ZVS holding, a. s., Dubnica nad Váhom

Ocenenie si prevzali: Helena Petrusová, konateľka spoločnosti AGROKARPATY, s. r. o. Plavnica, a Michal Baláž, zástupca vedenia spoločnosti ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom.

Ostatným zúčastneným spoločnostiam odporučila hodnotiaca komisia udeliť za splnenie podmienok a kritérií súťaže Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2016:

 • AGROFINAL, spol. s r. o., Hlohovec
 • BAYERN CENTER s. r. o., Bratislava
 • BOMAT s. r. o., Veľké Orvište
 • ENERGONET NITRA, s. r. o., Nitra
 • eventive, s. r. o., Trenčín
 • FTE automotive Slovakia s. r. o., Prešov
 • GeLiMa, a. s., Liptovský Mikuláš
 • NITRAZDROJ, a. s., Nitra
 • RENOMIA, s. r. o., Bratislava
 • STABILITA, d. d. s., a. s., Košice
 • T R I T O N spol. s r. o., Bratislava
 • Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica

Ďalšie spoločnosti, ktoré sa prihlásili do súťaže a splnili jej kritériá a podmienky, dostali Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

Výsledky súťaže Junior Achievement Slovensko, n.o. Top študentský tím aplikovanej ekonómie

Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie je cenou za Tvorivosť, Odvahu a Podnikavosť študentov zapojených do vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia. Nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko ocenenie udeľuje každoročne študentskej firme na základe výsledkov jej celoročnej práce a umiestnení na súťažiach pri zohľadnení tvorivého a inovatívneho prístupu v riadení firmy.

JA Slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 25 rokov realizuje na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie na rozvoj osobných kompetencií študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania.

V školskom roku 2016/2017 bolo ocenenie udelené JA Firme FORCE zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom pod vedením učiteľa aplikovanej ekonómie Ing. Michala Janča.

Študentská firma FORCE získala ocenenie vďaka zaujímavému produktu – náramku BlikBlikBand, ktorý študenti vyrábali, a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli v rámci svojho podnikateľského zámeru a činnosti ich firmy.

JA Firma FORCE získala aj ocenenie na JA Veľtrhu podnikateľských talentov v kategórii SAP Produkt pre 21. storočie. Porota posudzovala podnikateľský nápad, jeho rozvoj a realizáciu v rámci študentskej firmy berúc do úvahy aj potenciál uplatnenia na trhu. Dôraz sa kládol na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu na trhu. Ocenené boli študentské firmy s reálnym produktom, ktorý je praktický a využiteľný v bežnom živote.

FORCE – Náramok BlikBlikBand

Hlavným produktom študentskej firmy FORCE je náramok BlikBlikBand, ktorý slúži na pripomínanie užívania liekov alebo dôležitých dátumov, resp. ako časovač alebo počítadlo cvikov pri fitnes či pri rehabilitáciách.

Okrem náramku vyrábali aj prívesok MEDIPACK – prívesok na kľúče, ktorý umožňuje mať potrebné lieky neustále na dosah. Prívesok je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, čím zamedzuje kontaminácii liekov (ako je to v prípade plastových príveskov).

Ocenenie si prevzali členovia oceneného študentského tímu:

Marko Buday, prezident
Rebecca Forgáčová, viceprezidentka marketingu
Daniel Masaryk, viceprezident výroby
Alex Zeman, viceprezident ľudských zdrojov
Veronika Kováčiková, viceprezidentka financií

Text pod foto č.1: Predseda SOPK Peter Mihók odovzdáva Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní – konateľke spoločnosti Agrokarpaty Plavnica Helene Petrusovej a personálnemu riaditeľovi spoločnosti ZVS Holding Dubnica nad Váhom Michalovi Balážovi.

(Zdroj: Bibiána Gunišová, SOPK; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*